Onze oplossingen
Industrial Tools & Solutions
Oplossingen
Industries Served
Industrial Tools & Solutions
Aerospace
Industries Served
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Industries Served
Industries Served
Products
Industrial Tools & Solutions
Air line accessories
Drilling solutions
Material removal tools
Products
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copco service solutions
Service
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Stroomapparatuur
Oplossingen
Producten
Stroomapparatuur
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Producten
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Atlas Copco Rental
Oplossingen
Industrieën die door ons worden bediend
Atlas Copco Rental
Industrieën die door ons worden bediend
Industrieën die door ons worden bediend
Industrieën die door ons worden bediend
Industrieën die door ons worden bediend
Industrieën die door ons worden bediend
Compressoren
Oplossingen
Compressoren
Producten
Compressoren
Assortiment oplossingen voor industriële condensaatbehandeling
Producten
Assortiment oplossingen voor industriële condensaatbehandeling
Assortiment oplossingen voor industriële condensaatbehandeling
Assortiment oplossingen voor industriële condensaatbehandeling
Assortiment oplossingen voor industriële condensaatbehandeling
Process gas and air equipment
Service en onderdelen
Compressoren
Luchtcompressoronderdelen
Service en onderdelen
Luchtcompressoronderdelen
Luchtcompressoronderdelen
Luchtcompressoronderdelen
Luchtcompressoronderdelen
Luchtcompressoronderdelen
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Service en onderdelen
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Service en onderdelen
Compressoren
Producten en oplossingen
Oplossingen
Luchtcompressoren
Producten en oplossingen
Oil-lubricated air compressors
Luchtdrogers
Producten en oplossingen
Desiccant air dryers
Refrigerated air dryers
Luchtdrogers
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Producten en oplossingen
Gasgenerator
Marine compressors
Service en onderdelen
Producten en oplossingen
Service en onderdelen
Service en onderdelen
Service en onderdelen
Service en onderdelen
Service en onderdelen
Producten en oplossingen
Producten en oplossingen
Montagegereedschappen en -oplossingen
Bevestigingsoplossingen
Verspanende gereedschappen
Producten en oplossingen
Verspanende gereedschappen
Verspanende gereedschappen
Verspanende gereedschappen
Verspanende gereedschappen
Verspanende gereedschappen
Verspanende gereedschappen
Verspanende gereedschappen
Verspanende gereedschappen
Verspanende gereedschappen
Service
Producten en oplossingen
Atlas Copco service solutions
Service
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Producten en oplossingen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Hammers
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Pumps
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Mobiele luchtcompressoren
Producten en oplossingen
Large mobile air compressors
Mobiele luchtcompressoren
Large mobile air compressors
Large mobile air compressors
Small and easy to transport versatile towable compressor
The electric compressor range
Producten en oplossingen
Producten en oplossingen
Industrieën die wij bedienen
Producten en oplossingen
Industrieën die wij bedienen
Industrieën die wij bedienen
Industrieën die wij bedienen
Industrieën die wij bedienen
Industrieën die wij bedienen

Onze zakenpartners

Wij werken alleen samen met zakenpartners die ons respect voor de mensenrechten en onze hoge standaarden voor veiligheid, kwaliteit, ethisch gedrag en efficiënt gebruik van middelen delen. Wij voeren regelmatig controles op locaties uit om te controleren of onze zakenpartners aan onze standaarden voldoen.      

Klantenservice Industrial Technique

Belangrijke zakenpartners moeten onze Business Code of Practice naleven door ondertekening van onze Criteria voor  zakenpartners. Beide documenten zijn beschikbaar in het Engels en andere talen.

De Atlas Copco-lijsten met verboden- en aan-te-geven-stoffen

Atlas Copco houdt lijsten bij van stoffen die verboden of beperkt zijn vanwege hun mogelijke negatieve invloed op de gezondheid of het milieu. Naleving van deze lijsten maakt deel uit van onze criteria voor zakenpartners; zakenpartner evaluatie. De zorgwekkende stoffen, worden geregeld via de lijst Prohibited (verboden stoffen) en de lijst Declarable (aan-te-geven-stoffen) van Atlas Copco. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen Prohibited (verboden), Phase-out (uit te faseren) en Declarable (aan te geven) stoffen:

  • Verboden stoffen mogen niet worden gebruikt tenzij deze duidelijk zijn vrijgesteld in de lijst met verboden en aan te geven stoffen.
  • Uit te faseren stoffen zullen binnenkort in de lijst met verboden stoffen worden opgenomen en moeten geleidelijk worden uitgefaseerd.
  • Aan te geven stoffen moeten worden gerapporteerd. Het vermijden van alle stoffen op de lijst met verboden stoffen van Atlas Copco en het correct informeren over alle aan te geven stoffen maakt deel uit van de naleving van de criteria voor zakenpartners.

Omvang:

  • Producten verkocht door Atlas Copco
  • Producten die aan Atlas Copco worden geleverd door zakenpartners zoals leveranciers, aannemers en onderaannemers
  • Productieprocessen die zijn uitbesteed door Atlas Copco

Zakenpartners moeten hun eigen naleving controleren aan de hand van de onderstaande lijsten en de volgende acties ondernemen:

  Verboden stoffen Uit te faseren stoffen Aan te geven stoffen
Bestaande producten NIET GEBRUIKEN VERVANGEN VERMIJDEN/RAPPORTEREN INDIEN GEBRUIKT
Nieuwe producten NIET GEBRUIKEN NIET GEBRUIKEN VERMIJDEN

Alle stoffen in de verboden-lijst en aan-te-geven-lijst zijn ook opgenomen in een gecombineerde lijst met verschillende filters om naleving voor leveranciers te vergemakkelijken. Wij verwachten dat onze leveranciers zich aan deze lijsten houden, evenals aan alle toepasselijke nationale wetgeving.