Onze zakenpartners - Atlas Copco Netherlands
Onze oplossingen
Compressoren
Oplossingen
Producten
Compressoren
Industriële gereedschappen en oplossingen
Oplossingen
Power Technique
Oplossingen
Producten
Power Technique
Energieopslagsystemen
Producten en oplossingen
Oplossingen
Boren
Producten en oplossingen
Energieopslagsystemen
Producten en oplossingen

Onze zakenpartners

Wij werken alleen samen met zakenpartners die ons respect voor de mensenrechten en onze hoge standaarden voor veiligheid, kwaliteit, ethisch gedrag en efficiënt gebruik van middelen delen. Wij voeren regelmatig controles op locaties uit om te controleren of onze zakenpartners aan onze standaarden voldoen.             

Klantenservice Industrial Technique

Belangrijke zakenpartners moeten onze Business Code of Practice naleven door ondertekening van onze Criteria voor  zakenpartners. Beide documenten zijn beschikbaar in het Engels en andere talen.

Onze online training voor onze zakenpartners biedt uitleg over de verwachtingen die we van hen en onze eigen medewerkers hebben. De training biedt concrete voorbeelden van wat het betekent om ons in ons dagelijks werk ethisch te gedragen. Iedereen heeft iets aan deze training.

De Atlas Copco-lijsten met verboden- en aan-te-geven-stoffen

Atlas Copco houdt lijsten bij van stoffen die verboden of beperkt zijn vanwege hun mogelijke negatieve invloed op de gezondheid of het milieu. Naleving van deze lijsten maakt deel uit van onze criteria voor zakenpartners; zakenpartner evaluatie. De zorgwekkende stoffen, worden geregeld via de lijst Prohibited (verboden stoffen) en de lijst Declarable (aan-te-geven-stoffen) van Atlas Copco. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen Prohibited (verboden), Phase-out (uit te faseren) en Declarable (aan te geven) stoffen:

  • Verboden stoffen mogen niet worden gebruikt tenzij deze duidelijk zijn vrijgesteld in de lijst met verboden en aan te geven stoffen.
  • Uit te faseren stoffen zullen binnenkort in de lijst met verboden stoffen worden opgenomen en moeten geleidelijk worden uitgefaseerd.
  • Aan te geven stoffen moeten worden gerapporteerd. Het vermijden van alle stoffen op de lijst met verboden stoffen van Atlas Copco en het correct informeren over alle aan te geven stoffen maakt deel uit van de naleving van de criteria voor zakenpartners.

Omvang:

  • Producten verkocht door Atlas Copco
  • Producten die aan Atlas Copco worden geleverd door zakenpartners zoals leveranciers, aannemers en onderaannemers
  • Productieprocessen die zijn uitbesteed door Atlas Copco

Zakenpartners moeten hun eigen naleving controleren aan de hand van de onderstaande lijsten en de volgende acties ondernemen:

  Verboden stoffen Uit te faseren stoffen Aan te geven stoffen
Bestaande producten NIET GEBRUIKEN VERVANGEN VERMIJDEN/RAPPORTEREN INDIEN GEBRUIKT
Nieuwe producten NIET GEBRUIKEN NIET GEBRUIKEN VERMIJDEN

Alle stoffen in de verboden-lijst en aan-te-geven-lijst zijn ook opgenomen in een gecombineerde lijst met verschillende filters om naleving voor leveranciers te vergemakkelijken. Wij verwachten dat onze leveranciers zich aan deze lijsten houden, evenals aan alle toepasselijke nationale wetgeving.