Sluiten

Onze zakenpartners

Wij werken alleen samen met zakenpartners die ons respect voor de mensenrechten en onze hoge standaarden voor veiligheid, kwaliteit, ethisch gedrag en efficiënt gebruik van hulpbronnen delen. Wij voeren regelmatig controles op locaties uit om te controleren of onze zakenpartners aan onze standaarden voldoen.             

Klantenservice Industrial Technique

Belangrijke zakenpartners moeten de Gedragscode van de Atlas Copco Group naleven door ondertekening van onze Criteria voor zakenpartners. Beide documenten zijn beschikbaar in het Engels en andere talen.

We moedigen onze zakenpartners aan om gebruik te maken van onze Gedragscodetraining, die online beschikbaar is voor iedereen. De training geeft concrete voorbeelden van wat het betekent om ethisch te handelen in ons dagelijkse werk.

De lijsten Verboden stoffen en Aan te geven stoffen van de Atlas Copco Group

We houden lijsten bij van stoffen die verboden of beperkt zijn vanwege hun mogelijke negatieve invloed op de gezondheid of het milieu. Naleving van deze lijsten maakt deel uit van onze "Criteria voor zakenpartners" voor de evaluatie van zakenpartners. De betrokken stoffen worden geregeld via de lijst Verboden stoffen en Aan te geven stoffen van de Atlas Copco Group. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen Prohibited (verboden), Phase-out (uit te faseren) en Declarable (aan te geven) stoffen:

  • Verboden stoffen mogen niet worden gebruikt tenzij deze duidelijk zijn vrijgesteld in de lijst met verboden en aan te geven stoffen.
  • Uit te faseren stoffen zullen binnenkort in de lijst met verboden stoffen worden opgenomen en moeten geleidelijk worden uitgefaseerd.
  • Aan te geven stoffen moeten worden gerapporteerd. Het vermijden van alle stoffen op de lijst met verboden stoffen van de Atlas Copco Group en het correct informeren over alle aan te geven stoffen maakt deel uit van de naleving van de criteria voor naleving door zakenpartners.

Omvang

  • Producten verkocht door Atlas Copco Group
  • Producten die aan Atlas Copco Group worden geleverd door zakenpartners zoals leveranciers, aannemers en onderaannemers
  • Productieprocessen die zijn uitbesteed door Atlas Copco Group

Zakenpartners moeten hun eigen naleving controleren aan de hand van de onderstaande lijsten en de volgende acties ondernemen:

  Verboden stoffen Uit te faseren stoffen Aan te geven stoffen
Bestaande producten NIET GEBRUIKEN VERVANGEN VERMIJDEN/RAPPORTEREN INDIEN GEBRUIKT
Nieuwe producten NIET GEBRUIKEN NIET GEBRUIKEN VERMIJDEN

Alle stoffen in de verboden-lijst en aan-te-geven-lijst zijn ook opgenomen in een gecombineerde lijst met verschillende filters om naleving voor leveranciers te vergemakkelijken. Wij verwachten dat onze leveranciers zich aan deze lijsten houden, evenals aan alle toepasselijke nationale wetgeving.