Sluiten

Meten van vooruitgang

Binnen de Atlas Copco Group streven we ernaar om deel uit te maken van de oplossing voor een betere toekomst. Dit betekent innoveren met een langetermijnperspectief om onze klanten in staat te stellen de samenleving vooruit te helpen. Ook betekent dit dat onze activiteiten en producten de impact op het milieu tot een minimum beperken. Tot slot betekent het dat we ervoor zorgen dat onze werknemers veilig en gezond zijn en dat ons bedrijf efficiënt blijft. We willen ook voldoen aan de hoogste ethische normen, met een nultolerantie voor corruptie in de gehele waardeketen.

We richten ons op de volgende gebieden voor duurzaamheid om duurzame waarde voor alle belanghebbenden te bieden: Producten en service, mensen, veiligheid en welzijn, ethiek en milieu. We beschouwen deze gebieden, samen met winstgevendheid en groei, als noodzakelijk om succes op de lange termijn te bereiken; vooruitgang in relatie tot de doelstellingen die op deze gebieden zijn vastgesteld maakt deel uit van de variabele compensatie voor zowel het Executive Management als andere werknemers.  

Onze focusdoelstellingen voor duurzame groei

Financial focus area image

Financiële doelstellingen

 • De omzetgroei gemeten over een bedrijfscyclus moet 8% zijn.
 • Een duurzaam hoog rendement op geïnvesteerd vermogen door voortdurend te streven naar het excelleren in onze dienstverlening en door groei te realiseren.
 • Winst als dividenden voor aandeelhouders zou ongeveer 50% moeten bedragen.

Employees in the Wuxi compressor plant in China

Menselijke doelen

 • 30% vrouwelijke werknemers in 2030.
 • De werknemers van Atlas Copco zijn het erover eens dat ze zich thuis voelen bij het bedrijf - dit gevoel ligt boven de wereldwijde maatstaf en komt voort uit de medewerkersenquête, er is zelfs sprake van een continue toename.
 • De werknemers van Atlas Copco zijn het erover eens dat we een cultuur van respect, eerlijkheid en openheid hebben die boven de wereldwijde maatstaf ligt die voort komt uit de medewerkersenquête, en die voortdurend toeneemt.
 • De werknemers van Atlas Copco zijn het erover eens dat er mogelijkheden zijn om te leren en te groeien binnen het bedrijf - ook dit ligt boven de wereldwijde maatstaf en komt voort uit de medewerkersenquête, ook hier is er sprake van continue toename.

hand business men and women who shaking hands

Ethische doelstellingen

 • 100% van de werknemers heeft jaarlijks de nalevingsverklaring van de Gedragscode van de Group ondertekend.
 • 100% van de nieuwe werknemers heeft binnen 12 maanden na indiensttreding bij het bedrijf deelgenomen aan de ethische training van de Group.
 • 100% van de werknemers heeft om het jaar deelgenomen aan de ethische training van de Group, beginnend in 2023.
 • 100% van de belangrijke leveranciers heeft bevestigd zich te houden aan de Gedragscode van de Group.
 • 100% van de belangrijke distributeurs heeft bevestigd zich te houden aan de Gedragscode van de Group.

Man working in production with safety glasses.

Doelstellingen voor veiligheid en welzijn

 • De medewerkers van de Atlas Copco Group zijn het erover eens dat het bedrijf oprecht geïnteresseerd is in hun welzijn. De score in de medewerkersenquête zou voortdurend moeten toenemen.
 • Een evenwichtige veiligheidspiramide, met meer meldingen van risico-waarnemingen dan bijna-ongevallen, meer meldingen van bijna-ongevallen dan licht letsel en meer of een gelijk aantal meldingen van klein letsel ten opzichte van registreerbaar letsel.

Man and woman sitting talking in a park, bridge in the background.

Klimaat- en milieudoelstellingen

 • De totale temperatuurstijging beperken tot maximaal 1,5 graden, afname van 46% van de CO2e*-emissies (ton) van toepassingsgebieden 1 en 2 in 2030, vergeleken met de nulmeting van 2019.
 • De totale temperatuurstijging ruim onder 2 graden houden, afname van 28% van de CO2e*-emissies (ton) van toepassingsgebied 3 in 2030, vergeleken met de nulmeting van 2019.
 • Continue toename van het % significante directe leveranciers met een goedgekeurd milieubeheersysteem.
 • Continue jaarlijkse vermindering van het waterverbruik ten opzichte van de verkoopkosten.
 • 100% hergebruikt, gerecycled of teruggewonnen afval uit interne activiteiten in 2030. 

Application expert on field

Doelstellingen voor producten en diensten

 • 100% van de projecten voor nieuwe en opnieuw ontworpen producten hebben als doel het verminderen van de CO2-uitstoot.
 • In 2024 heeft de Atlas Copco Group een gemeenschappelijke methodologie voor het beoordelen van de circulariteit van nieuwe of opnieuw ontworpen producten.

* CO2 verwijst naar kooldioxide, en CO2e staat voor "kooldioxide-equivalent", dat CO2 en andere broeikasgassen omvat. Een equivalent is de mate waarin een gas bijdraagt aan de opwarming van de aarde ten opzichte van kooldioxide.  

Zie de onderstaande PDF met onze resultaten voor de afgelopen drie jaar; alleen beschikbaar in het Engels.