10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

Alles wat u moet weten over uw pneumatische transportproces

Ontdek hoe u een efficiënter pneumatisch transportproces kunt creëren.
3D images of blowers in cement plant
Sluiten

Persluchtbehandeling Service Persluchtkwaliteit Perslucht-wiki

De kwaliteit van de instrumentenlucht en het belang van de omgevingsomstandigheden

Onder de verontreinigingen die uw persluchtsysteem bedreigen, komt vocht het meest voor. Het kan niet alleen schade toebrengen aan uw apparatuur, bijvoorbeeld door corrosie, maar ook aan eindproducten waarmee het in contact komt - met name levensmiddelen en farmaceutische producten. 

Om uw systeem te beschermen en de vereiste kwaliteit van de instrumentlucht te bereiken, moet u uw lucht goed behandelen door het vocht in de lucht te verwijderen of te verminderen. 

Omgevingsomstandigheden voor persluchtkwaliteit

Gelukkig zijn er verschillende luchtbehandelingsmethoden en -typen drogers, luchtfilters en waterafscheider beschikbaar die het werk gedaan kunnen krijgen. Ze helpen u het vochtgehalte efficiënt en effectief te verlagen en de vereiste kwaliteit van de instrumentlucht te bereiken.

Met zoveel opties lijkt het echter een lastige taak om de juiste luchtbehandelingsapparatuur te kiezen, terwijl uw energieverbruik wordt geminimaliseerd en de investering- en bedrijfskosten laag blijven.  

Om dit proces te starten, moet u weten wat uw vereisten zijn, d.w.z. hoeveel lucht u nodig hebt en wat voor kwaliteit die moet hebben. Houd er rekening mee dat, zelfs als er geen klasse vereist is voor uw toepassing, u toch een goede luchtbehandeling moet overwegen, omdat deze uw systeem beschermt tegen waterdeeltjes en corrosie.

Als u van dat laatste niet zeker bent, kunt u met een specialist praten om uw vraag en uw huidige apparatuur te bespreken. Voor dit laatste kunt u de onderstaande tabel raadplegen, waarin de verschillende luchtkwaliteitsklassen worden weergegeven conform ISO 8573-1 (uitg. 2010). Deze norm toont de toegestane mate van verontreiniging met vaste deeltjes, water en olie voor de verschillende klassen.

Tabel met luchtkwaliteitsklassen volgens ISO 8573.1 2010.

Tabel met luchtkwaliteitsklassen ISO 8573.1 2010

Het belang van het dauwpunt voor de kwaliteit van instrumentenlucht

Hoewel de vervuilingsniveaus voor vaste deeltjes en olie vanzelfsprekend zijn, vereist het niveau voor water waarschijnlijk een verdere verduidelijking voor niet-deskundigen. In dit geval wordt de luchtkwaliteit bepaald door het drukdauwpunt (PDP). Hoe lager het PDP, hoe minder vocht uw systeem bevat en hoe beter uw ISO 8573-1-klasse. 

Het drukdauwpunt is de temperatuur waarbij waterdamp condenseert en in water verandert bij de huidige werkdruk, d.w.z. het beschrijft het watergehalte in de perslucht. 

Als u uw PDP kent, kunt u uw primaire type droogapparatuur en de optimale droogmethode selecteren. Met sommige technieken en technologieën kunt u niet de laagste drukdauwpunten bereiken. Maar misschien is dat ook helemaal niet nodig. Daarom is het zo belangrijk om te weten wat u nodig hebt en welke luchtkwaliteit u nodig hebt. 

Het belang van omgevingsomstandigheden voor de kwaliteit van uw instrumentenlucht

Er is een andere variabele die vaak over het hoofd wordt gezien: uw omgevingsomstandigheden. 

Ten eerste: hoe meer u de lucht moet koelen, hoe meer condensaat wordt opgebouwd. Als de samengeperste omgevingslucht zeer warm is, moet u dus meer energie verbruiken en betere apparatuur gebruiken om het vereiste PDP te bereiken. 

De omgevingsomstandigheden gebruiken om het juiste PDP te vinden

U kunt ook uw omgevingsomstandigheden gebruiken om het gewenste PDP te bepalen (of om de juiste oplossing te vinden als er geen gedefinieerd PDP is). 

Raadpleeg hiervoor ANSI/ISA-7.0.01-1996 en gebruik die als richtlijn. Dit is de wereldwijd erkende norm die verschillende elementen van de kwaliteit van instrumentenlucht regelt. De norm omvat de relatie tussen omgevingsomstandigheden en het minimaal vereiste PDP voor instrumentenlucht. 

Specifiek stelt het dat het drukdauwpunt (gemeten aan de uitlaat van de droger) ten minste 10 °C (18 °F) onder de laagste temperatuur moet liggen waaraan enig onderdeel van het instrumentsysteem wordt blootgesteld. Bovendien mag het PDP niet hoger zijn dan 4 °C (39 °F) bij leidingdruk.

De onderstaande tabel illustreert de relatie tussen de omgevingstemperatuur en het PDP en kan als richtlijn worden gebruikt.  

Relatie tussen omgevingstemperatuur en drukdauwpunt

Relatie tussen omgevingstemperatuur en drukdauwpunt

Zoals de bovenstaande tabel laat zien, is een van de eerste dingen die u moet doen ervoor zorgen dat de omgevingstemperatuur waaraan uw persluchtapparatuur wordt blootgesteld, zo laag mogelijk is. 

Maar zelfs als er geen specifiek PDP is, is het belangrijk om te onthouden dat vochtvermindering altijd gunstig is voor uw systeem, omdat het corrosie vermindert en de vorming van vrije waterdruppels voorkomt die schade toebrengen aan uw persluchtapparatuur en uw eindproducten. 

Zodra u uw bijdrage hebt geleverd aan het achterhalen van uw PDP, kunnen onze experts hun bijdrage leveren en u adviseren over welke apparatuur en methode u moet gebruiken om niet alleen de beoogde luchtkwaliteit van uw instrument te bereiken, maar ook hoe u dit efficiënt kunt doen.