Atlas Copco Netherlands - Compressoren
Our solutions
Compressoren
Solutions
Producten
Compressoren
Industriële gereedschappen en oplossingen
Solutions
Power Technique
Solutions
Producten
Power Technique
Energieopslagsystemen
Specialty Rental Solutions
Solutions
Producten en oplossingen
Solutions
Olie-afgedichte vacuümpompen
Boren
Producten en oplossingen
Verhuuraanbod
Producten en oplossingen
Energieopslagsystemen
Producten en oplossingen

Wat zijn de belangrijkste soorten verontreiniging van perslucht?

Air Treatment Compressed Air Wiki Filtering Contaminants in Compressed Air

Ken uw verontreinigingen om uw persluchtsysteem te beschermen

Vuil is inherent aan onze omgevingslucht. Dit betekent dat dit ook geldt voor de perslucht die hele industrieën draaiende houdt. Deze wordt voortdurend aangevallen door nauwelijks zichtbare vijanden. Wie zijn deze kleine aanvallers? Het zijn verschillende verontreinigingen die te allen tijde in onze omgevingslucht aanwezig zijn, zoals vocht en stof, sporen van olie. Een aantal hiervan wordt ook toegevoegd tijdens het compressieproces, zoals olie die wordt gebruikt als smeermiddel of corrosiedeeltjes die vrij kunnen komen terwijl de lucht wordt verdeeld. 

Elk van deze onderdelen kan ernstige schade toebrengen aan uw productieprocessen, persluchtleidingnet, gereedschappen en producten.  

Laten we elk van deze bedreigingen eens nader bekijken, zodat we onze persluchtsystemen effectief kunnen beschermen.  

De drie belangrijkste soorten verontreinigingen in perslucht

We zien lucht als iets dat onzichtbaar is en overal om ons heen is. En meestal kunnen we het niet zien. Er zijn echter omstandigheden waarin we dat wel kunnen en deze illustreren de verontreinigingen waar een persluchtsysteem mee te maken krijgt. We zien bijvoorbeeld lucht in de vorm van mist, smog of rook.  

In die gevallen wordt lucht zichtbaar door vocht of kleine deeltjes. En dit zijn twee van de belangrijkste bedreigingen waarmee een persluchtleidingnet te maken heeft.  

1. Watergehalte in perslucht

Dan is er het vocht in onze omgevingslucht. Het komt het persluchtleidingnet binnen via de inlaat in de vorm van waterdamp. Deze waterdamp is de meest prominente verontreinigende stof in perslucht qua totaal volume en vormt het grootste deel van de vloeistofverontreiniging die in het luchtsysteem kan worden aangetroffen. 

Het watergehalte wordt gemeten aan de hand van het dauwpunt. Dit is de temperatuur waarbij de perslucht het waterdampgehalte nog kan verwerken voordat het vocht condensaat vormt. 

Als het vocht niet wordt verwijderd, kan dit de levensduur van pneumatische apparatuur verkorten door corrosie. Bovendien kan het leiden tot bacteriegroei, wat van negatieve invloed kan zijn op de kwaliteit van de eindproducten. Dit is met name problematisch bij toepassingen in de levensmiddelen- en drankenindustrie en de farmaceutische industrie. 

Hoewel voor sommige processen de luchtkwaliteit niet zo belangrijk is, is die van cruciaal belang voor toepassingen in de levensmiddelen- & drankensector en de farmaceutische sector, waar bacteriegroei bijzonder schadelijk zou zijn.  

Een compressor die werkt bij 7 bar(e) overdruk comprimeert lucht tot 7/8 van het volume. Dit vermindert ook het vermogen van de lucht om waterdamp vast te houden met 7/8. De hoeveelheid water die vrijkomt is aanzienlijk. Een luchtcompressor van 100 kW die lucht van 20 °C met een relatieve luchtvochtigheid van 60% opneemt, geeft bijvoorbeeld ongeveer 85 liter water af in 8 uur bedrijf. Bijgevolg is de hoeveelheid water die wordt afgescheiden afhankelijk van het toepassingsgebied van de perslucht. Dit bepaalt dan weer welke combinatie van koelers en drogers geschikt is.

2. Olie in perslucht

De hoeveelheid olie in perslucht is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het type machine, het ontwerp, de leeftijd en de staat. In dit opzicht zijn er twee hoofdtypen compressoren: compressoren die werken met smeermiddel in de compressiekamer en compressoren die werken zonder smeermiddel. Bij gesmeerde compressoren is olie betrokken bij het compressieproces en ook bij (alle of een gedeelte van) de perslucht. In moderne, gesmeerde zuiger- en schroefcompressoren is de hoeveelheid olie echter zeer beperkt.
 In dit geval wordt het een compressieverontreinigende stof genoemd. 

In een oliegeïnjecteerde schroefcompressor is het oliegehalte in de lucht bijvoorbeeld lager dan 3 mg/m3 bij 20 °C. Het oliegehalte kan verder worden verlaagd door meertrapsfilters te gebruiken. Als voor deze oplossing wordt gekozen, is het belangrijk om rekening te houden met de kwaliteitsbeperkingen, risico's en energiekosten.

Er zijn de zogenaamde "distributiesysteemverontreinigingen." Dit kunnen roestdeeltjes van distributieleidingen zijn die in de persluchtstroom terechtkomen. 

3. Stofdeeltjes in perslucht

Het begint allemaal met de omgevingslucht die moet worden gecomprimeerd. In een typische industriële omgeving kan deze meer dan 140 miljoen vuildeeltjes per kubieke meter bevatten. Wanneer deze wordt gecomprimeerd, worden deze verontreinigingen geconcentreerd met de toename van de luchtdruk.
Dit betekent dat perslucht vele malen meer vuildeeltjes kan bevatten. Helaas zijn de meeste zo klein (minder dan twee micron) dat een inlaatfilter slechts 20% van deze deeltjes verwijdert. 

4. Micro-organismen in perslucht

Meer dan 80% van de deeltjes die perslucht verontreinigen zijn kleiner dan 2 µm en kunnen dus gemakkelijk het inlaatfilter van de compressor passeren. Vanaf dat moment verspreiden de deeltjes zich door het leidingenstelsel en vermengen ze zich met water, olieresidu en afzettingen in de leidingen. Dit kan resulteren in de groei van micro-organismen. Een filter direct achter de compressor kan deze risico's beperken.

Niettemin moet de groei van bacteriën achter het filter volledig onder controle worden gehouden om zuivere perslucht te krijgen. De situatie wordt nog gecompliceerder aangezien gassen en aërosolen zich kunnen concentreren in druppels (door concentratie of elektrische lading), zelfs na het passeren van diverse filters. Micro-organismen kunnen ontkiemen door de filterwanden heen en daarom aan de inlaat- en uitlaatzijde van het filter in dezelfde concentraties voorkomen.

Micro-organismen zijn uiterst klein en bestaan uit bacteriën, virussen en bacteriofagen. Bacteriën kunnen een grootte hebben van 0,2 μm tot 4 µm en virussen van 0,3 μm tot slechts 0,04 µm. Verontreinigingen met een diameter kleiner dan 1 µm en, bijgevolg, micro-organismen kunnen het inlaatfilter van de compressor gemakkelijk passeren. Ondanks hun grootte zijn deze micro-organismen in veel industrieën een ernstig probleem, want als 'levende' organismen zijn ze in staat zich onder de juiste omstandigheden vrij te vermenigvuldigen. Onderzoeken hebben aangetoond dat micro-organismen gedijen in persluchtsystemen met niet-gedroogde lucht bij een hoge vochtigheidsgraad (100%).

Olie en andere verontreinigingen werken als voedingsstoffen waardoor micro-organismen kunnen floreren. De meest effectieve behandeling bestaat uit het drogen van de perslucht tot een relatieve vochtigheid van <40% (dit kan worden bereikt door gebruik te maken van een willekeurig type droger) en een steriel filter in het systeem te monteren. Het steriele filter moet in een filterhuis worden gemonteerd waarin stoomsterilisatie ter plaatse mogelijk is of dat gemakkelijk kan worden geopend. Sterilisatie moet regelmatig worden uitgevoerd om een goede persluchtkwaliteit te behouden.

De effecten van olie, stof en vocht in uw persluchtsysteem

De verontreinigingen kunnen uw productie op drie belangrijke manieren schaden.
Ze kunnen met name 

  • de prestaties van uw persluchtsysteem zelf verlagen

  • uw luchtaangedreven apparatuur negatief beïnvloeden

  • de integriteit en kwaliteit van uw eindproducten beïnvloeden  

Individueel kan elk van deze verontreinigingen negatieve gevolgen hebben voor uw systeem. In combinatie kunnen ze echter nog erger zijn. De olie en het vocht in uw perslucht kunnen bijvoorbeeld de micro-organismen in de inlaatlucht laten groeien en ontwikkelen.  

Dit vormt een serieuze uitdaging. Eén kubieke meter omgevingslucht kan namelijk meer dan 140 miljoen deeltjes bevatten, van stof tot micro-organismen zoals bacteriën, virussen en bacteriofagen. Ze zijn zelfs zo klein (micro-organismen variëren van 0,0.4 µm tot 4 µm) dat ze niet kunnen worden opgevangen door een inlaatfilter. 

Omdat het levende organismen zijn, zouden ze zich onder de juiste omstandigheden vermenigvuldigen, zoals in niet-gedroogde perslucht.
Dit is met name slecht in de levensmiddelen- & drankenindustrie en de medische en farmaceutische industrie - het kan catastrofale gevolgen hebben als micro-organismen zoals bacteriën en schimmels voedsel en geneesmiddelen verontreinigen.

Uw persluchtsysteem beschermen

Gelukkig is er goed nieuws: Met de juiste behandeling, zoals filters en drogers, kan uw persluchtsysteem worden beschermd tegen al deze verontreinigingen. 

Als u wilt weten hoe, is de eerste stap het bepalen van de luchtkwaliteit die voor uw toepassing vereist is, bijvoorbeeld of u moet voldoen aan een bepaalde ISO-klasse.

 

In deze gids leert u alles wat u moet weten over luchtbehandeling. Van verschillende soorten verontreinigingen tot het kennen van uw luchtkwaliteitseisen; deze gids behandelt alle belangrijke onderwerpen met betrekking tot luchtbehandeling.

Hebt u specifieke vragen voor ons of hebt u meer ondersteuning nodig? Onze luchtbehandelingsexperts helpen u graag. Neem contact op door op de onderstaande knop te klikken.

Gerelateerde artikelen

quality of compressed air

De kwaliteit van perslucht

18 October, 2022

Bij het installeren van een persluchtsysteem moet een aantal beslissingen worden genomen om aan verschillende behoeften te voldoen en om de juiste persluchtkwaliteit te bieden.