Our solutions
Compressoren
Solutions
Producten
Compressoren
Industriële gereedschappen en oplossingen
Solutions
Stroomapparatuur
Solutions
Producten
Stroomapparatuur
Energieopslagsystemen
Atlas Copco Rental
Solutions
Producten en oplossingen
Solutions
Boren
Energieopslagsystemen
Producten en oplossingen

De kwaliteit van perslucht

Air Treatment Compressed Air Wiki Filtering Contaminants in Compressed Air

Het is van essentieel belang voor de gebruiker dat de perslucht van de juiste kwaliteit is. Als perslucht die verontreinigingen bevat in aanraking komt met het eindproduct, kunnen afkeuringskosten al snel onaanvaardbaar hoog worden en kan de goedkoopste oplossing al snel de duurste worden. Het is belangrijk dat u voor een persluchtkwaliteit kiest in lijn met het door het bedrijf gehanteerde kwaliteitsbeleid en zelfs probeert toekomstige behoeften in te schatten.

Waarom is het belangrijk om rekening te houden met de persluchtkwaliteit?

Perslucht kan ongewenste stoffen bevatten, bijvoorbeeld water in druppel- of dampvorm, olie in druppel- of aërosolvorm, evenals stof. Afhankelijk van het toepassingsgebied van de perslucht kunnen deze stoffen de productieresultaten aantasten en zelfs de kosten verhogen. Het doel van luchtbehandeling is het produceren van de gespecificeerde persluchtkwaliteit die voor een bedrijfsproces nodig is. Wanneer de rol van perslucht in een proces duidelijk wordt omschreven, is het eenvoudig het systeem te vinden dat het meest winstgevend en efficiënt is in die specifieke situatie. Het is een kwestie van, onder meer, nagaan of de perslucht direct in aanraking komt met het product en of, bijvoorbeeld, olienevel acceptabel is in de werkomgeving. Een systematische methode is vereist om de juiste apparatuur te selecteren.

Hoe helpen persluchtfilters?

Een persluchtfilter scheidt de luchtdeeltjes feitelijk van de verontreinigingsdeeltjes. De deeltjesscheidende capaciteit van een persluchtfilter is het resultaat van de gecombineerde subcapaciteiten (voor de verschillende deeltjesgrootten) zoals hierboven is omschreven. In de praktijk is elk filter een compromis, aangezien geen enkel filter efficiënt is voor het volledige deeltjesgroottebereik. Zelfs het effect van de stroomsnelheid op de scheidingscapaciteit voor verschillende deeltjesgrootten is geen doorslaggevende factor.

Over het algemeen zijn deeltjes tussen 0,1 μm en 0,2 μm het lastigst te scheiden (de meest penetrerende deeltjesgrootte). Zoals hierboven vermeld, kan de totale afvangefficiëntie van een coalescerend persluchtfilter worden toegeschreven aan een combinatie van alle voorkomende mechanismen. Uiteraard zijn het belang van elk mechanisme, de deeltjesgrootten waarvoor deze optreden en de waarde van de totale efficiëntie sterk afhankelijk van de deeltjesgrootteverdeling van het aërosol, de luchtsnelheid en de vezeldiameterverdeling van het filtermateriaal.

Olie en water in de vorm van aërosolen gedragen zich vergelijkbaar met andere deeltjes en kunnen ook met behulp van een coalescerend filter worden gescheiden. In het filter voegen deze vloeibare aërosolen zich samen tot grotere druppels die naar de bodem van het filter zakken als gevolg van de zwaartekracht. Het filter kan olie in aërosolvorm en in vloeibare vorm scheiden. Olie in vloeibare vorm zal echter vanwege de inherent hoge concentratie resulteren in een hoge drukval en oliemeesleping. Indien olie in dampvorm moet worden gescheiden moet het filter een geschikt adsorptiemateriaal bevatten, meestal actief kool.

Alle filtratie leidt onvermijdelijk tot een drukval. Dit is een energieverlies in het persluchtsysteem. Fijnere filters met een vastere structuur veroorzaken een grotere drukval en kunnen sneller verstopt raken, waardoor filters vaker moeten worden vervangen en de onderhoudskosten dus hoger worden.

De kwaliteit van de perslucht met betrekking tot de hoeveelheid deeltjes en de aanwezigheid van water en olie is vastgelegd in ISO 8573-1, de industriestandaard voor persluchtzuiverheid. Om het risico op verontreiniging van de perslucht in een cruciaal proces te voorkomen, verdient het aanbeveling alleen perslucht geclassificeerd als klasse 0 te gebruiken. Daarnaast moeten filters zodanige afmetingen hebben dat ze niet alleen geschikt zijn voor de juiste verwerking van het nominale debiet, maar ook een grotere capaciteitsdrempel hebben om enige drukval als gevolg van een zeker mate van verstopping te verwerken.

Gerelateerde artikelen