Our solutions
Compressoren
Solutions
Producten
Compressoren
Industriële gereedschappen en oplossingen
Solutions
Stroomapparatuur
Solutions
Producten
Stroomapparatuur
Energieopslagsystemen
Producten en oplossingen
Solutions
Boren
Energieopslagsystemen
Producten en oplossingen

Heb ik een olievrije of oliegesmeerde compressor nodig?

Compressor Types Compressors Choosing an Air Compressor Compressed Air Wiki How-To

Als u eenmaal weet welk formaat en type compressor u nodig hebt, rest er nog een laatste vraag: moet ik een oliegesmeerde of olievrije luchtcompressor kiezen? Om het antwoord niet onnodig ingewikkeld te maken, moet u uw keuze baseren op de toepassing en het proces waarin de perslucht wordt gebruikt.

Heb ik een olievrije compressor nodig?

Hebt u een olievrije of oliegesmeerde compressor nodig? Vind het antwoord.
De eerste stap bij het kiezen van een compressor is bepalen wat de vereisten van uw toepassing zijn. Er zijn gevallen waarbij de gevolgen van eventuele olieverontreiniging te groot zijn, een olievrije compressor is in die gevallen een must. De meeste industriële en kleinschalige productiefaciliteiten gebruiken echter oliegeïnjecteerde compressoren, aangezien de gevolgen van olieverontreiniging niet zo groot zijn als bijvoorbeeld in een productiefaciliteit voor voedingsmiddelen. Olie in luchtcompressoren wordt gebruikt voor de smering, afdichting en het koelen van de perslucht.

Als er geen directe behoefte bestaat aan olievrije perslucht, is het goedkoper om te kiezen voor een oliegesmeerde compressor, zoals een oliegeïnjecteerde schroefcompressor. Hoewel bij dit type compressor sporen van olie in perslucht aanwezig zijn, kunnen deze worden gereinigd door gebruik te maken van kwalitatief goede persluchtconditioneringsapparatuur. Met coalescerende filters kunnen vaste deeltjes tot 0,01 micron uit de perslucht worden verwijderd. Met een actief koolfilter kan de perslucht verder worden gereinigd tot luchtzuiverheid van Klasse 1.

Wat zijn de verschillende zuiverheidsklassen?

Olievrije luchtcompressoren worden gebruikt voor het produceren van een breed scala aan gevoelige producten, van halfgeleiders tot geneesmiddelen en papier. Zelfs de kleinste sporen van olie in dergelijke toepassingen kunnen nadelige gevolgen hebben voor producten en zelfs mensen. Klasse 0 en 'technisch olievrij' worden vaak gebruikt om aan te duiden dat een compressor voldoet aan bepaalde normen. Hoewel deze termen op elkaar lijken, zijn er belangrijke verschillen die ongewenste gevolgen kunnen hebben wanneer hiermee geen rekening wordt gehouden.

Laten we nader ingaan op de betekenis van 'olievrij'. 'Olievrij' en 'zonder olie' worden beide gebruikt voor het beschrijven van compressoren zonder smering in de compressiekamer. Met de eerste twee termen wordt een type compressor beschreven, met 'Klasse 0' en 'technisch olievrij' wordt uitgedrukt hoe schoon de perslucht is na compressie. Er zijn grote verschillen tussen de twee termen, die we later in dit artikel uitleggen.

De International Organization for Standardization (ISO) stelt wereldwijde normen voor merkgebonden, industriële en commerciële doeleinden. Perslucht heeft zijn eigen verzameling ISO-normen. Afhankelijk van de uiteindelijke persluchtzuiverheid (bepaald door het aantal deeltjes per kubieke meter (m3) als functie van de deeltjesgrootte) kunnen compressoren worden ingedeeld in ISO Klasse 0-5. De oorspronkelijke versie van de ISO-normen voor persluchtzuiverheid (1991) was 'gemaakt door en voor' de filterfabrikanten. De norm had vijf klassen voor de olieconcentratie, waarvan Klasse 1 de beste was.

 

ISO Klasse 1 - Technisch olievrije lucht

Klasse 1 is de aanduiding voor een olieconcentratie van 0,01 mg/m3 bij 1 bar(a) 14,5 psia en 20 °C. Een persluchtoplossing die aan deze criteria voldoet, wordt ook wel 'technisch olievrij' genoemd. Deze normen werden bijgewerkt in 2001 en 2010. De huidige norm stelt limieten voor het totale oliegehalte (aërosol, vloeistof en damp), en er is een specifieke norm geïntroduceerd voor metingen van oliedamp. 

 

ISO Klasse 0 - Olievrije perslucht 

Een nieuwe klasse (Klasse 0) werd toegevoegd voor strengere kwaliteitseisen. ISO Klasse 0 is de schoonste keuze. Deze norm garandeert 100% olievrije perslucht. Er zijn enkele onjuiste claims in de industrie waarbij oliegesmeerde compressoren met filters worden gepromoot waarvan wordt beweerd dat ze 'technisch olievrij' zijn en dat de persluchtkwaliteit vaak beter is dan die van olievrije compressoren. Deze beweringen zijn onjuist. Wanneer deze producten worden gebruikt als Klasse 0 nodig is, kan dit leiden tot beschadiging van gevoelige producten en/of apparatuur.

Zorg er bij het kiezen van een olievrije compressor voor dat u een olievrije compressor van Klasse 0 kiest en niet een die 'technisch olievrij' is. Over het algemeen zijn deze duurder in de aanschaf, maar ze zijn veel veiliger in het gebruik bij gevoelige toepassingen. Met Klasse 0 kunt u er zeker van zijn dat er absoluut geen verontreiniging de apparatuur in het persluchtnet bereikt en kunt u erop vertrouwen dat uw bedrijfsmiddelen beschermd zijn. Het is altijd het beste om advies in te winnen bij een persluchtspecialist wanneer u voor de keuze staat voor een olievrije of oliegesmeerde compressor.

Andere vragen bij de aanschaf van een compressor

Bekijk onze brede serie betrouwbare, energiezuinige en kosteneffectieve luchtcompressoren, voor al uw lage-, midden- en hogedruktoepassingen.