Our solutions
Compressoren
Solutions
Producten
Compressoren
Industriële gereedschappen en oplossingen
Solutions
Stroomapparatuur
Solutions
Producten
Stroomapparatuur
Energieopslagsystemen
Atlas Copco Rental
Solutions
Producten en oplossingen
Solutions
Boren
Energieopslagsystemen
Producten en oplossingen

Hoe kunnen verontreinigingen uit perslucht worden verwijderd?

Air Treatment Compressed Air Wiki Filtering How-To Contaminants in Compressed Air

Wanneer perslucht verontreinigd is en in aanraking komt met het eindproduct, kan de kwaliteit van deze producten afnemen. In dit artikel leggen we uit hoe u deze verontreinigingen eenvoudig uit uw compressorsysteem kunt verwijderen.

Verwijdering van olie uit perslucht met behulp van filters

Olie kan uit perslucht worden verwijderd met een filter
Moderne vezelfilters zijn zeer efficiënt in het verwijderen van olie. Het is echter moeilijk om precies de hoeveelheid olie die nog in de perslucht blijft na filtratie vast te stellen, aangezien temperatuur, naast andere factoren, een grote invloed heeft op het scheidingsproces. Filterrendement wordt ook beïnvloed door de olieconcentratie in de perslucht alsmede de hoeveelheid niet-gebonden water. Gegevens vermeld in de filterspecificatie gelden altijd voor een specifieke luchttemperatuur, gewoonlijk 21 °C. Dit komt overeen met de geschatte luchttemperatuur achter een luchtgekoelde compressor die werkt in een omgevingstemperatuur van 10 °C. Klimaat en seizoensgebonden veranderingen kunnen echter tot temperatuurvariaties leiden, die op hun beurt weer van invloed zijn op het scheidingsvermogen van het filter.

De perslucht moet zo droog mogelijk zijn om de beste resultaten te bereiken. Oliefilters, filters met actieve kool en steriele filters bieden allemaal slechte resultaten als er niet-gebonden water in de perslucht aanwezig is (de filterspecificaties zijn onder zulke omstandigheden niet van toepassing). Vezelfilters kunnen alleen olie verwijderen in de vorm van druppels of als aërosolen. Oliedamp moet worden verwijderd met een actief koolfilter. Een correct geïnstalleerd vezelfilter, in combinatie met een geschikt voorfilter, kan de hoeveelheid olie in de perslucht tot ongeveer 0,01 mg/m3 beperken. Een actief koolfilter kan de hoeveelheid olie tot 0,003 mg/m3 beperken.

Actieve kool wordt specifiek geproduceerd om een groot inwendig oppervlak te bedekken. Actieve kool kan 10-20% van haar eigen gewicht in olie absorberen. Een filter bedekt met actieve kool in poedervorm bevat derhalve slechts een kleine hoeveelheid koolstofpoeder. Dit beperkt de levensduur en het gebruik is beperkt tot 20 °C. Het merendeel van de korrelfilters op basis van actieve kool bevat een grote hoeveelheid actieve koolstof. Dit maakt dit filter geschikter voor een groot aantal toepassingen (zelfs bij hogere temperaturen) en verlengt de levensduur van het filter.

Deze levensduur wordt beïnvloed door de temperatuur van de lucht. Naarmate de temperatuur stijgt, neemt de hoeveelheid oliedamp exponentieel toe. Actief koolfilters moeten voorzien zijn van de juiste hoeveelheid koolstof en moeten een formaat hebben waarbij ze de laagst mogelijke drukval produceren. Actief koolfilters verwijderen alleen luchtverontreiniging in de vorm van damp en moeten worden voorafgegaan door andere, passende filters. Voor een optimaal effect moeten de filters ook zo dicht mogelijk bij de persluchttoepassing in kwestie worden geplaatst. Daarnaast moeten ze regelmatig worden gecontroleerd en vaak worden vervangen.

Bij een olievrije compressor hoeft geen oliefilter te worden gebruikt. Dit betekent dat de compressor kan werken bij een lagere ontlastdruk, waardoor het energiegebruik ook lager is. Het is aangetoond dat in veel gevallen olievrije compressoren de beste oplossing zijn, zowel vanuit economisch oogpunt als ten aanzien van de persluchtkwaliteit.

Vermindering van het watergehalte met een nakoeler

De perslucht van een compressor is na de compressiefase heet en heeft vaak een temperatuur tussen 70-200 °C. Een nakoeler wordt gebruikt om deze temperatuur te verlagen, waardoor ook het watergehalte afneemt. Tegenwoordig wordt deze apparatuur vaak toegevoegd als standaarduitrusting van een compressorinstallatie. De nakoeler moet altijd direct achter de compressor worden geplaatst. De warmtewisselaar koelt de hete lucht en voert vervolgens het merendeel van het condenswater, dat anders het persluchtsysteem zou instromen, zo snel mogelijk af. De nakoeler kan zowel water- als luchtgekoeld zijn en is doorgaans uitgerust met een waterafscheider met automatische aftap.

Gebruik van een waterafscheider voor de scheiding van condensaat en perslucht

De meeste compressorinstallaties zijn uitgerust met een nakoeler en een waterafscheider, om zoveel mogelijk condenswater van de perslucht te scheiden. Met de juiste keuze en maat waterafscheider kan een rendement van 80-90% worden bereikt. Het resterende water stroomt met de perslucht als waternevel in de luchtketel.

Olie en water scheiden

Olie in de vorm van druppels wordt deels in een nakoeler, condensaatafscheider of condensaatafvanger gescheiden en stroomt met het condenswater door het persluchtsysteem. Deze olie/wateremulsie is vanuit milieuoogpunt geklasseerd als afgewerkte olie en mag niet worden afgevoerd naar de riolering of rechtstreeks in de natuur.

Er worden voortdurend nieuwe en strengere wetten ingevoerd met betrekking tot de verwerking van milieugevaarlijke afvalstoffen. De afvoer van condenswater, evenals de opvang ervan, is complex en duur. Een eenvoudige en voordelige oplossing voor dit probleem bestaat uit het plaatsen van een olie/waterscheider, bijvoorbeeld met een membraanfilter, om schoon afvalwater te produceren en de olie af te tappen in een speciaal opvangreservoir.

Zuivering van perslucht voor medisch gebruik

Naast reguliere luchtzuiverheidseisen zijn er speciale toepassingen waarvoor een nog hogere graad van luchtzuivering vereist is. Een hoge persluchtkwaliteit is voor een groot aantal industrieën van groot belang, maar nergens geldt dat zo sterk als in de medische sector. De zuiverheid van perslucht voor medisch gebruik voor ziekenhuispatiënten moet 100% gegarandeerd zijn. De lucht die aan onze omgeving wordt onttrokken voor de productie van perslucht voor medisch gebruik, met name in steden of industriële gebieden, is in eerste instantie echter zelden van voldoende kwaliteit.

Filtratie van perslucht voor medisch gebruik bestaat uit diverse zuiveringsstadia van persluchtbehandeling, zodat het resultaat zeer schoon is. Met behulp van een waterafscheider en twee coalescerende filters kunnen verontreinigingen als water, deeltjes en oliedruppels uit de perslucht worden verwijderd voordat deze in de koude regeneratieve adsorptiedroger komt. Deze persluchtdroger brengt het dauwpunt omlaag tot -40 °C, de vereiste temperatuur om in aanmerking te komen voor medisch gebruik.

Na het doorlopen van de adsorptiedroger passeert de perslucht een extra filtratiestadium, met een tweeledige functie. Actieve kool verlaagt de koolwaterstoffen, zoals oliedamp, en geuren tot onschadelijke niveaus, en een katalysator zet overmatige concentraties kooloxide om in kooldioxide. In dit filtratiestadium worden verontreinigingen met zwaveloxide en stikstofoxide ook tot een absoluut minimum beperkt. In de laatste fase vangt een deeltjesfilter stofdeeltjes af die mogelijk in de lucht zijn gekomen door de droger of de extra filterinstallatie. De vereisten voor de medische markt verschillen per land en zijn onderworpen aan lokale wetgeving.

Gerelateerde artikelen

quality of compressed air

De kwaliteit van perslucht

Bij het installeren van een persluchtsysteem moet een aantal beslissingen worden genomen om aan verschillende behoeften te voldoen en om de juiste persluchtkwaliteit te bieden.