Our solutions
Compressoren
Solutions
Producten
Compressoren
Industriële gereedschappen en oplossingen
Solutions
Products
Industriële gereedschappen en oplossingen
Stroomapparatuur
Solutions
Producten
Stroomapparatuur
Energieopslagsystemen
Producten en oplossingen
Solutions
Boren
Energieopslagsystemen
Producten en oplossingen

Waarom is het belangrijk om perslucht te drogen?

Compressed Air Wiki Air Treatment Drying

Alle atmosferische lucht bevat een bepaalde hoeveelheid waterdamp. Stel u de atmosfeer voor als een reusachtige, enigszins vochtige spons. Als we heel hard in die spons knijpen, druppelt het geabsorbeerde water eruit. Hetzelfde gebeurt wanneer de lucht wordt gecomprimeerd, wat inhoudt dat de waterconcentratie zal toenemen. Om toekomstige problemen in het persluchtsysteem te vermijden, moet de vochtige lucht worden behandeld. Dit gebeurt via een nakoeler en droogapparatuur. 

Waarom en hoe drogen we perslucht?

Atmosferische lucht bevat meer waterdamp bij hoge temperaturen en minder bij lagere temperaturen. Dit heeft invloed op de waterconcentratie wanneer de lucht wordt samengeperst. Een compressor met een werkdruk van bijvoorbeeld 7 bar en een capaciteit van 200 l/s die de lucht bij 20 °C bij een relatieve vochtigheid van 80% samenperst, produceert 10 liter water/uur in de persluchtleiding. Problemen en verstoringen kunnen optreden doordat water neerslaat in de leidingen en de aangesloten apparatuur. Om dit te voorkomen, moet de perslucht worden gedroogd.

Het is in veel gevallen belangrijk om perslucht te drogen

Wat is het drukdauwpunt?

De term drukdauwpunt (Pressure Dew Point, PDP) wordt gebruikt voor het beschrijven van het watergehalte in de perslucht. Dit is de temperatuur waarbij waterdamp bij de actuele werkdruk condenseert tot water. Lage PDP-waarden duiden op kleine hoeveelheden waterdamp in de perslucht.

Het is belangrijk om te onthouden dat het atmosferische dauwpunt bij het vergelijken van verschillende drogers niet kan worden vergeleken met het PDP. Een drukdauwpunt van +2 °C bij bijvoorbeeld 7 bar is gelijk aan -23 °C bij atmosferische druk. Als u een filter gebruikt om vocht te verwijderen (onder het dauwpunt), werkt het niet. Dit komt doordat verdere koeling leidt tot voortdurende neerslag van condenswater.

U kunt het hoofdtype droogapparatuur kiezen op basis van het drukdauwpunt. Als we naar de kosten kijken, geldt dat hoe lager het benodigde dauwpunt is, des te hoger de investerings- en bedrijfskosten voor het drogen van de lucht zijn. Er zijn vijf technieken voor het verwijderen van vocht uit perslucht: koeling plus scheiding, overcompressie, membranen, absorptie en adsorptie.

Verschillende droogmethoden

Er zijn een aantal manieren om perslucht te drogen, de meeste staan hieronder vermeld. Voor meer informatie over hoe u de juiste droger voor uw toepassing selecteert, klikt u hier. - Nakoelers - Koeldrogers - Overcompressie - Absorptie- en adsorptiedrogen - Membraandrogers

Hoe voert u het condensaat af na het drogen van de perslucht?

Iedereen die een persluchtsysteem (met oliegeïnjecteerde technologie) gebruikt, dient te weten hoe condensaat op een verantwoorde manier kan worden afgevoerd ingevolge de milieuwetgeving. Het condensaat dat door persluchtapparatuur wordt afgegeven bevat minuscule deeltjes olie die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Het is daarom van belang dat het condensaat adequaat wordt verwijderd. Onjuiste afvoer is niet alleen schadelijk voor het milieu, u loopt ook risico op een geldboete en schade aan de reputatievan uw bedrijf.

Er zijn veel regels voor de verwijdering van afval in het algemeen, vergelijk de regels voor afvalscheiding maar eens met die van een paar jaar geleden. Voorkom vervelende verrassingen die door uw persluchtapparatuur veroorzaakt kunnen worden met een eenvoudig check van uw persluchtsysteem.

Loop eens rond uw persluchtinstallatie: u zou de condensaatafvoer die uit de achterkant van de compressoren en drogers steekt, moeten kunnen zien. Kijk op welke leidingen deze zijn aangesloten. In het beste geval komen ze allemaal uit op een olie-/waterscheider die aangesloten is op de riolering. Als ze via een afvoer op de vloer uitkomen of in een standaard plastic opvangbak, dan moet er bij u een alarmbel afgaan. Olie-/waterscheiders zijn zeer eenvoudig te installeren. Houd er rekening mee dat er veel regels zijn rondom de afvoer van condensaat, zelfs met de juiste uitrusting, en dat de regels van regio tot regio kunnen variëren.

Gerelateerde artikelen

an illustration about air treatment for the atlas copco wiki pages

Perslucht drogen: de nakoeler

Lees meer over de verschillende manieren waarop we perslucht kunnen behandelen en de verschillende hulpmiddelen die bij deze processen worden gebruikt. Hier gaan we nader in op nakoelers en het drogen van perslucht.

quality of compressed air

De kwaliteit van perslucht

Bij het installeren van een persluchtsysteem moet een aantal beslissingen worden genomen om aan verschillende behoeften te voldoen en om de juiste persluchtkwaliteit te bieden.