10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

10 stappen voor een groene en efficiëntere productie

CO2-reductie voor groene productie - alles wat u moet weten
10 stappen voor groene persluchtproductie

Optimaliseer uw installatie met luchtcompressorbesturingssystemen

Onze nieuwste centrale compressorbesturing, de Optimizer 4.0, stabiliseert uw systeem en verlaagt uw energiekosten.
luchtcompressor Optimizer 4.0

Optimaliseer uw installatie met luchtcompressorbesturingssystemen

Onze nieuwste centrale compressorbesturing, de Optimizer 4.0, stabiliseert uw systeem en verlaagt uw energiekosten.
luchtcompressor Optimizer 4.0

Optimaliseer uw installatie met luchtcompressorbesturingssystemen

Onze nieuwste centrale compressorbesturing, de Optimizer 4.0, stabiliseert uw systeem en verlaagt uw energiekosten.
luchtcompressor Optimizer 4.0

Optimaliseer uw installatie met luchtcompressorbesturingssystemen

Onze nieuwste centrale compressorbesturing, de Optimizer 4.0, stabiliseert uw systeem en verlaagt uw energiekosten.
luchtcompressor Optimizer 4.0

Optimaliseer uw installatie met luchtcompressorbesturingssystemen

Onze nieuwste centrale compressorbesturing, de Optimizer 4.0, stabiliseert uw systeem en verlaagt uw energiekosten.
luchtcompressor Optimizer 4.0

Alles wat u moet weten over uw pneumatische transportproces

Ontdek hoe u een efficiënter pneumatisch transportproces kunt creëren.
3D images of blowers in cement plant
Close

Normen en voorschriften van toepassing in de compressorindustrie

Basic Theory Compressed Air Wiki Compressor Regulation and Control How To

In de persluchtsector, evenals in vele andere industriesectoren, zijn voorschriften van toepassing. Daarbij kan worden gedacht aan eisen die door de wetgever zijn vastgesteld alsmede optionele verordeningen of aanbevelingen, zoals voor nationale en internationale normen.

Industrienormen

Normen en voorschriften
Soms kunnen voorschriften in normen bindend worden wanneer ze wettelijk worden opgelegd. Als naar een norm wordt verwezen in een commerciële overeenkomst, kan deze daardoor ook bindend worden. Bindende voorschriften kunnen bijvoorbeeld gelden op het gebied van de veiligheid van personen en goederen, terwijl optionele normen worden gebruikt om het werken met specificaties, kwaliteitsselectie, uitvoering en rapportage van metingen, fabricagetekeningen enz. te vergemakkelijken.De voordelen van internationale normalisatie zijn duidelijk voor zowel fabrikanten, intermediaire partijen, zoals ingenieursbureaus, en eindafnemers. Het verhoogt de onderlinge uitwisselbaarheid van producten en systemen, en maakt het mogelijk om prestatieoverzichten op gelijke voet te vergelijken. Deze prestatieoverzichten kunnen gebruiks-, milieu- en veiligheidsaspecten betreffen.Wetgevers verwijzen vaak naar normen als een manier om uniforme marktimpacts tot stand te brengen. Normen kunnen worden geproduceerd, uitgegeven en onderhouden door normalisatie-instituten op nationaal, supranationaal (Europees) en internationaal niveau, maar ook door specifieke beroepsverenigingen gericht op specifieke industriële sectoren (de petrochemische industrie, persluchtindustrie, elektronica-industrie enz.).Normen opgesteld door de International Organization for Standardization (ISO) kunnen door de ISO-landen naar eigen goeddunken worden omgezet in nationale normen. Normen van de CEN (Europees Comité voor Normalisatie) worden ontwikkeld voor gebruik door de 30 lidstaten en omzetting in nationale normen kan verplicht zijn in het geval van geharmoniseerde normen.Alle normen kunnen worden verkregen bij de diverse nationale normalisatieorganisaties.In de persluchtindustrie kunnen normen ook worden geproduceerd door beroepsverenigingen zoals PNEUROP (Europees comité van fabrikanten van persluchtapparatuur, vacuümpompen, pneumatische gereedschappen en aanverwante apparatuur), of haar tegenhanger CAGI (instituut voor perslucht en -gas in de Verenigde Staten). Voorbeelden van dergelijke documenten zijn de prestatiemeetnormen voor compressorcapaciteit, het oliegehalte in de perslucht, enz. die zijn uitgegeven in afwachting van de ontwikkeling van een internationale norm.

Compilatie

Een niet-volledige lijst van actuele (2010) normen in de persluchtindustrie volgt hieronder. De lijst bevat zowel Europese als Amerikaanse referenties. PNEUROP-norminitiatieven worden doorgaans in parallel met een CAGI-editie voor de Amerikaanse markt uitgebracht. Het is raadzaam bij de uitgevende instantie na te vragen of de nieuwste uitgave wordt gebruikt, tenzij de specifieke marktbehoefte/-vraag betrekking heeft op een oudere editie.

Machineveiligheid
EU-machinerichtlijn 2006/42/EG, waarin wordt verwezen naar de volgende normen:

 • EN 1012-1 Compressoren en vacuümpompen - Veiligheidseisen

 • EN ISO 12100-1:2003 AMD 1 2009 Veiligheid van machines - Basisconcepten, algemene ontwerpbeginselen - Deel 1: Algemene terminologie, methodologie

 • EN ISO 12100-2:2003 AMD 1 2009 Veiligheid van machines - Basisconcepten, algemene ontwerpbeginselen - Deel 2: Technische beginselen

Veiligheid van drukapparatuur
EU-richtlijn 87/404/EG, Drukvaten van eenvoudige vorm
EU-richtlijn 97/23/EG, Drukapparatuur, waarin wordt verwezen naar de volgende normen:

 • EN 764-1 t/m 7 Drukapparatuur

 • EN 286-1 t/m 4, Eenvoudige, niet-gestookte drukvaten die lucht dan wel stikstof bevatten

Milieu
EU-richtlijn 2000/14/EG, Geluidsemissie door materieel voor gebruik buitenshuis, waarin wordt verwezen naar de volgende normen:

 • EN ISO 3744:2009 Bepaling van de geluidsvermogensniveaus van geluidsbronnen met geluidsdruk - Technische methode

 • EN ISO 2151:2004, Geluidstestcode voor compressoren en vacuümpompen - Technische methode

 • EU-richtlijn 2004/26/EG, Emissienorm voor niet voor de weg bestemde motoren - Fase III-niveaus geïmplementeerd van 2006 tot 2013, Fase IV vanaf 2014

 • Federale emissienorm van de VS voor niet voor de weg bestemde motoren - Tier III-niveaus geïmplementeerd van 2006 tot 2008, Tier IV vanaf 2008 tot 2015

Elektrische veiligheid
EU-richtlijn 2004/108/EG, Elektromagnetische compatibiliteit, waarin wordt verwezen naar de volgende normen:

 • EN 61000-6-2:2005, Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - DEEL 6-2: Algemene normen - Immuniteit voor industriële omgevingen

 • EN 61000-6-4:2006/AC:2005, Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - DEEL 6-4: Algemene normen - Emissienormen voor industriële omgevingen

EU-richtlijn 2006/95/EG, Laagspanningsapparatuur, waarin wordt verwezen naar de volgende normen:

 • EN 60034- deel 1 tot en met 30, Roterende elektrische machines - Classificatie en prestaties

 • EN 60204-1:2009 Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines - Deel 1: Algemene eisen

 • EN 60439-1:2004, Laagspannings- en schakelinrichtingen - Deel 1: Aan typetesten of gedeeltelijke typetesten onderworpen samenstellingen

Medische apparatuur - algemeen
EU-richtlijn 93/42/EG, waarin wordt verwezen naar de volgende normen:

 • EN ISO 13485:2000, Kunststof leidingsysteem - testmethode voor ondoorlaatbaarheid onder interne druk

 • EN ISO 14971:2007, Medische apparaten - Toepassing van risicomanagement op medische hulpmiddelen

Standaardisering
ISO 3857-1:1977, Compressoren, pneumatische gereedschappen en machines - Lexicon - Deel 1: Algemeen

ISO 3857-2:1977, Compressoren, pneumatische gereedschappen en machines - Lexicon - Deel 2: Compressoren

ISO 5390:1977, Compressoren - Indeling


Specificaties en beproeving
ISO 1217:2009, Verdringercompressoren - Acceptatietests

ISO 5389:2005, Turbocompressoren - Prestatietestcode

ISO 7183:2007, Persluchtdrogers - Specificaties en beproeving

ISO 12500:2007- Deel 1 tot en met 3, Filters voor perslucht – Testmethoden

ISO 8573-Deel 1 tot en met 9, Perslucht - Verontreinigingen en zuiverheidsklassen – Testmethoden

 

Gerelateerde artikelen

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Het SI-systeem

20 May, 2022

Het SI-systeem wordt alom gebruikt in de wereld van compressoren. Lees hier meer over het SI-systeem.

an illustration about compressed air in the atlas copco air wiki.

Wat is perslucht?

4 August, 2022

Perslucht bevindt zich overal om ons heen, maar wat is het precies? Laten we kennismaken met de voordelen van perslucht en de elementaire werking van een compressor.