Atlas Copco Netherlands - Compressoren
Our solutions
Compressoren
Solutions
Producten
Compressoren
Industriële gereedschappen en oplossingen
Solutions
Power Technique
Solutions
Producten
Power Technique
Energieopslagsystemen
Specialty Rental Solutions
Solutions
Producten en oplossingen
Solutions
Olie-afgedichte vacuümpompen
Boren
Producten en oplossingen
Verhuuraanbod
Producten en oplossingen
Energieopslagsystemen
Producten en oplossingen

Het SI-systeem

Compressed Air Wiki Basic Theory

Elke natuurkundige grootheid is het product van een numerieke waarde en een eenheid. Sinds 1964 is het internationale systeem van eenheden (SI) geleidelijk wereldwijd ingevoerd, behalve in Liberia, Myanmar en de Verenigde Staten.

Basisinformatie is te vinden in de norm ISO 31, die wordt herzien en zal worden opgevolgd door ISO/IEC 80000: Grootheden en eenheden. Eenheden zijn ingedeeld in vier verschillende klassen:

  • Basiseenheden
  • Aanvullende eenheden
  • Afgeleide eenheden
  • Extra eenheden

Basiseenheden, aanvullende eenheden en afgeleide eenheden heten SI-eenheden. De extra eenheden zijn geen SI-eenheden, hoewel ze worden geaccepteerd voor gebruik met SI-eenheden. Basiseenheden zijn de vastgestelde, onafhankelijke eenheden waar alle andere eenheden in kunnen worden uitgedrukt.

Lengte

meter

m

Massa

kilogram

kg

Tijd

seconde

s

Elektrische stroom

ampère

A

Temperatuur

kelvin

K

Lichtsterkte

candela

cd

Hoeveelheid stof

mol

mol

Afgeleide eenheden worden gevormd als een macht of product van één of meer basiseenheden en/of aanvullende eenheden volgens de natuurkundige wetten voor de relatie tussen die verschillende eenheden.Extra eenheden: een beperkt aantal eenheden buiten het SI-systeem kan om verschillende redenen niet worden geëlimineerd, en wordt nog steeds gebruikt naast de SI-eenheden.

Hoeveelheid

Eenheid

Symbool

Uitgedrukt in andere SI-eenheden

frequentie

hertz

Hz

s^-1

kracht

newton

N

kg x m x s^-2

druk / mechanische belasting

pascal

Pa

N / m²

energie / arbeid

joule

J

N x m

vermogen

watt

W

J / s

elektrische hoeveelheid / lading

coulomb

C

A x s

elektrische spanning

volt

V

W / A

capaciteit

farad

F

C / V

weerstand

ohm

Ω

V / A

geleidingsvermogen

siemens

S

A / V

magnetische flux

weber

Wb

V x s

magnetische fluxdichtheid

tesla

T

Wb / m²

inductie

henry

H

Wb / A

lichtstroom

lumen

lm

Cd x sr

licht

lux

lx

Lm / m²

hoek

radiaal

rad

m / m

ruimtehoek

steradiaal

sr

m² / m²

Hoeveelheid

Eenheid

Symbool

Opmerking

volume

liter

l

1 l = 1 dm³

tijd

minuut

min.

1 min = 60 s

tijd

uur

h

1 h = 60 min

massa

metrische ton

t

1 t = 1000 kg

druk

bar

bar

1 bar = 105 Pa

vlakke hoek

graad

1° = π/180 rad

vlakke hoek

minuut

.'

1' = 1°/60

vlakke hoek

seconde

."

1" = 1'/60

Aan een eenheid kunnen voorvoegsels worden toegevoegd om een veelvoud van de oorspronkelijke eenheid te produceren. Al deze meervouden zijn gehele machten van tien, bijvoorbeeld: kilo - een veelvoud van duizend (10³) milli - een veelvoud van een duizendste (10-3)

Macht

Voorvoegsel

Benaming

Voorvoegsel

Symbool

Voorbeeld

Symbool

1012

tera

T

1 terajoule

1 TJ

109

giga

G

1 gigahertz

1 GHz

106

mega

Ma

1 megawatt

1 MW

103

kilo

k

1 kilometer

1 km

102

hecto

h

1 hectoliter

1 hl

101

deca

da

1 decalumen

1 dalm

10-1

deci

d

1 decibel

1 dB

10-2

centi

c

1 centimeter

1 cm

10-3

milli

m

1 milligram

1 mg

10-6

micro

µ

1 micrometer

1 µm

10-9

nano

N

1 nanohenry

1 nH

10-12

pico

p

1 picofarad

1 pF

10-15

femto

f

1 femtometer

1 fm

10-18

atto

a

1 attoseconde

1 as


Gerelateerde artikelen