Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Verhuuraanbod
Atlas Copco Rental
Accessoires
Verhuuraanbod
Verhuuraanbod
Oliegesmeerde luchtcompressoren
Verhuuraanbod
Oliegesmeerde luchtcompressoren
Oliegesmeerde luchtcompressoren
Olievrije luchtcompressoren
Stikstofgeneratoren
Verhuuraanbod
Industrieën die door ons worden bediend
Atlas Copco Rental
Industrieën die door ons worden bediend
Industrieën die door ons worden bediend
Industrieën die door ons worden bediend
Industrieën die door ons worden bediend
Industrieën die door ons worden bediend
Compressors
Solutions
Producten
Compressors
Assortiment oplossingen voor industriële condensaatbehandeling
Producten
Assortiment oplossingen voor industriële condensaatbehandeling
Assortiment oplossingen voor industriële condensaatbehandeling
Assortiment oplossingen voor industriële condensaatbehandeling
Assortiment oplossingen voor industriële condensaatbehandeling
Process Gas and Air Equipment
Service en onderdelen
Compressors
Luchtcompressoronderdelen
Service en onderdelen
Luchtcompressoronderdelen
Luchtcompressoronderdelen
Luchtcompressoronderdelen
Luchtcompressoronderdelen
Luchtcompressoronderdelen
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Service en onderdelen
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Compressors
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Industries Served
Industrial Tools & Solutions
Aerospace
Industries Served
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Foundries & Metal Fabrication
Original equipment manufacturer
Industries Served
Original equipment manufacturer
Original equipment manufacturer
Original equipment manufacturer
Original equipment manufacturer
Industries Served
Industries Served
Products
Industrial Tools & Solutions
Air Line Infrastructure
Products
Air Line Infrastructure
Air Line Infrastructure
Air Line Infrastructure
Hoists & Trolleys
Products
Hoists & Trolleys
Hoists & Trolleys
Material removal tools
Products
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copco service solutions
Service
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Vacuum solutions

Het meten van druk, temperatuur en thermische capaciteit

Compressed Air Wiki Basic Theory Physics of Air Compressors

Nadat u hier hebt gelezen over de grondbeginselen van natuurkunde, wilt u misschien meer weten over de fysische eenheden voor het meten van verschillende aspecten van de materie. Dit kan erg nuttig zijn bij het werken met perslucht. In dit artikel leggen we de basisbeginselen voor het meten van druk, temperatuur en thermische capaciteit uit.

Wat is druk en hoe kunnen we deze meten?

De kracht op een oppervlak van een vierkante centimeter van een luchtkolom die loopt van zeeniveau tot de rand van de atmosfeer is ongeveer 10,13 N. Dus de absolute atmosferische druk op zeeniveau is ca. 10,13 x 104 N per vierkante meter, wat gelijk is aan 10,13 x 104 Pa (pascal, de SI-eenheid voor druk). Uitgedrukt in een andere veelgebruikte eenheid: 1 bar = 1 x 105 Pa. Hoe hoger je boven (of onder) zeeniveau bent, hoe lager (of hoger) de atmosferische druk.

Hoe meten we temperatuur?

De temperatuur van een gas is moeilijk duidelijk te definiëren. Temperatuur is een maat voor de kinetische energie van de moleculen. Moleculen bewegen sneller naarmate de temperatuur hoger is, en de beweging stopt volledig bij de temperatuur van het absolute nulpunt. De kelvinschaal (K) is gebaseerd op dit fenomeen, maar is verder verdeeld op dezelfde wijze als de celsiusschaal (C):

T = t + 273,2
T = absolute temperatuur (K)
t = celsiustemperatuur °C

Hoe wordt warmtecapaciteit gemeten?

Warmtecapaciteit meten

Warmte is een vorm van energie, vertegenwoordigd door de kinetische energie van de ongeordende moleculen van een stof. De thermische capaciteit (of warmtecapaciteit) van een object verwijst naar de hoeveelheid warmte die nodig is om een temperatuurverandering van één eenheid (1 K) te verkrijgen en wordt uitgedrukt in J/K. De soortelijke warmte of soortelijke thermische capaciteit van een stof wordt meer gebruikt en verwijst naar de hoeveelheid warmte die nodig is om een temperatuurverandering van één eenheid (1 K) te verkrijgen in een eenheid van massa van de stof (1 kg). cV = soortelijke warmte bij constant volume Cp = molaire soortelijke warmte bij constante druk CV = molaire soortelijke warmte bij constant volume. Soortelijke warmte bij constante druk is altijd groter dan soortelijke warmte bij constant volume. De soortelijke warmte van een stof is geen constante, maar stijgt, in het algemeen, als de temperatuur stijgt. Voor praktische doeleinden kan een gemiddelde waarde worden gebruikt. Voor vloeistoffen en vaste stoffen cp ≈ cV ≈ c. Om een massadebiet (m) van temperatuur t1 naar t2 te verwarmen is dan nodig: P = m x c x (T2 - T1) P = verwarmingsvermogen (W) m= massadebiet (kg/s) c = soortelijke warmte (J/kg x K) T = temperatuur (K).

De reden waarom cp groter is dan cV ligt in de expansiearbeid die het gas bij een constante druk moet verrichten. De verhouding tussen cp en cV is de zogenaamde isentrope exponent of adiabatische exponent К en is een functie van het aantal atomen in de moleculen van de stof.


Gerelateerde artikelen