Our solutions
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Industries Served
Industrial Tools & Solutions
Aerospace
Industries Served
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Industries Served
Industries Served
Products
Industrial Tools & Solutions
Air line accessories
Drilling solutions
Material removal tools
Products
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copco service solutions
Service
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Stroomapparatuur
Solutions
Producten
Stroomapparatuur
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Producten
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Atlas Copco Rental
Solutions
Industrieën die door ons worden bediend
Atlas Copco Rental
Industrieën die door ons worden bediend
Industrieën die door ons worden bediend
Industrieën die door ons worden bediend
Industrieën die door ons worden bediend
Industrieën die door ons worden bediend
Compressoren
Solutions
Compressoren
Producten
Compressoren
Assortiment oplossingen voor industriële condensaatbehandeling
Producten
Assortiment oplossingen voor industriële condensaatbehandeling
Assortiment oplossingen voor industriële condensaatbehandeling
Assortiment oplossingen voor industriële condensaatbehandeling
Assortiment oplossingen voor industriële condensaatbehandeling
Process gas and air equipment
Service en onderdelen
Compressoren
Luchtcompressoronderdelen
Service en onderdelen
Luchtcompressoronderdelen
Luchtcompressoronderdelen
Luchtcompressoronderdelen
Luchtcompressoronderdelen
Luchtcompressoronderdelen
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Service en onderdelen
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Service en onderdelen
Compressoren
Producten en oplossingen
Solutions
Luchtcompressoren
Producten en oplossingen
Oil-lubricated air compressors
Luchtdrogers
Producten en oplossingen
Desiccant air dryers
Refrigerated air dryers
Luchtdrogers
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Producten en oplossingen
Gasgenerator
Marine compressors
Service en onderdelen
Producten en oplossingen
Service en onderdelen
Service en onderdelen
Service en onderdelen
Service en onderdelen
Service en onderdelen
Producten en oplossingen
Producten en oplossingen
Montagegereedschappen en -oplossingen
Bevestigingsoplossingen
Verspanende gereedschappen
Producten en oplossingen
Verspanende gereedschappen
Verspanende gereedschappen
Verspanende gereedschappen
Verspanende gereedschappen
Verspanende gereedschappen
Verspanende gereedschappen
Verspanende gereedschappen
Verspanende gereedschappen
Verspanende gereedschappen
Service
Producten en oplossingen
Atlas Copco service solutions
Service
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Producten en oplossingen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Hammers
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Pumps
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Lichte bouw- en sloopwerktuigen
Mobiele luchtcompressoren
Producten en oplossingen
Large mobile air compressors
Mobiele luchtcompressoren
Large mobile air compressors
Large mobile air compressors
Small and easy to transport versatile towable compressor
The electric compressor range
Producten en oplossingen
Producten en oplossingen
Industrieën die wij bedienen
Producten en oplossingen
Industrieën die wij bedienen
Industrieën die wij bedienen
Industrieën die wij bedienen
Industrieën die wij bedienen
Industrieën die wij bedienen

Een kennismaking met thermodynamica: grondbeginselen en gaswetten

Thermodynamics Basic Theory Compressed Air Wiki Physics of Air Compressors

Een zeer interessante tak van de natuurkunde is de thermodynamica, vooral voor het verkrijgen van inzicht in luchtcompressoren. Dit artikel biedt u een korte inleiding tot de thermodynamica, waarbij de hoofdbeginselen en de gaswetten van Boyle en Charles worden besproken.

Wat zijn de wetten van de thermodynamica?

Energie bestaat in verschillende vormen, zoals thermische, fysieke, chemische, elektrische en stralingsenergie (licht enz.). Thermodynamica heeft betrekking op thermische energie, d.w.z. van het vermogen om verandering in een systeem teweeg te brengen of arbeid te verrichten. De eerste wet van de thermodynamica weerspiegelt het beginsel van behoud van energie. De wet stelt dat energie gemaakt noch vernietigd kan worden. Daaruit volgt dat de totale energie in een gesloten systeem altijd behouden blijft, en dus constant blijft en slechts van de ene vorm overgaat in de andere. Daarom is warmte een vorm van energie die kan worden opgewekt uit of omgezet in arbeid. De tweede wet van de thermodynamica stelt dat er in de natuur een neiging bestaat om richting een staat van grotere moleculaire wanorde te gaan. Entropie is een maat voor wanorde: massieve kristallen, de meest regelmatig gestructureerde vorm van materie, hebben zeer lage entropiewaarden. Gassen, die een grotere mate van wanorde vertonen, hebben hoge entropiewaarden. De potentiële energie van geïsoleerde energiesystemen die beschikbaar is om arbeid te verrichten neemt af naarmate de entropie toeneemt. De tweede wet van de thermodynamica stelt dat warmte nooit door "de eigen inspanning" kan overgaan van een gebied met lagere temperatuur naar een gebied met hogere temperatuur.

De gaswetten van Boyle en Charles

De wet van Boyle stelt dat als de temperatuur constant is (isotherm), het product van de druk en het volume constant is (formule)
De wet van Boyle stelt dat als de temperatuur constant is (isotherm), het product van de druk en het volume constant is.
De wet van Charles stelt dat bij constante druk (isobar) het volume van een gas recht evenredig verandert met de verandering van temperatuur (formule)
De wet van Charles stelt dat bij constante druk (isobar) het volume van een gas recht evenredig verandert met de verandering van temperatuur.
De algemene wet voor gassen is een combinatie van de wetten van Boyle en Charles. Deze wet geeft aan hoe druk, volume en temperatuur elkaar onderling beïnvloeden. formule
De algemene wet voor gassen is een combinatie van de wetten van Boyle en Charles. Deze wet geeft aan hoe druk, volume en temperatuur elkaar onderling beïnvloeden. Wanneer een van deze variabelen verandert, heeft dit gevolgen voor ten minste één van de andere twee variabelen.
De individuele gasconstante R is alleen afhankelijk van de eigenschappen van het gas. Als een massa m van het gas het volume V aanneemt, formule
De individuele gasconstante R is alleen afhankelijk van de eigenschappen van het gas. Als een massa m van het gas het volume V aanneemt, kan de relatie als volgt worden omschreven:

Gerelateerde artikelen

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Hoe wordt warmte overgedragen?

Om inzicht te krijgen in de werking van perslucht, kom je met een basisintroductie tot natuurkunde een heel eind. Lees meer over thermodynamica en hoe dit onontbeerlijk is om te begrijpen hoe luchtcompressoren werken.

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Toestandsverandering van gassen

Om inzicht te krijgen in de werking van perslucht, kom je met een basisintroductie tot natuurkunde een heel eind. Lees meer over thermodynamica en hoe dit onontbeerlijk is om te begrijpen hoe luchtcompressoren werken.

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Gasdebiet door leidingen en smoren

Om inzicht te krijgen in de werking van perslucht, kom je met een basisintroductie tot natuurkunde een heel eind. Lees meer over thermodynamica en hoe dit onontbeerlijk is om te begrijpen hoe luchtcompressoren werken.