Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Verhuuraanbod
Atlas Copco Rental
Accessoires
Verhuuraanbod
Verhuuraanbod
Oliegesmeerde luchtcompressoren
Verhuuraanbod
Oliegesmeerde luchtcompressoren
Oliegesmeerde luchtcompressoren
Olievrije luchtcompressoren
Stikstofgeneratoren
Verhuuraanbod
Industrieën die door ons worden bediend
Atlas Copco Rental
Industrieën die door ons worden bediend
Industrieën die door ons worden bediend
Industrieën die door ons worden bediend
Industrieën die door ons worden bediend
Industrieën die door ons worden bediend
Compressors
Solutions
Producten
Compressors
Assortiment oplossingen voor industriële condensaatbehandeling
Producten
Assortiment oplossingen voor industriële condensaatbehandeling
Assortiment oplossingen voor industriële condensaatbehandeling
Assortiment oplossingen voor industriële condensaatbehandeling
Assortiment oplossingen voor industriële condensaatbehandeling
Process Gas and Air Equipment
Service en onderdelen
Compressors
Luchtcompressoronderdelen
Service en onderdelen
Luchtcompressoronderdelen
Luchtcompressoronderdelen
Luchtcompressoronderdelen
Luchtcompressoronderdelen
Luchtcompressoronderdelen
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Service en onderdelen
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Maximaliseer uw energie-efficiëntie
Compressors
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Industries Served
Industrial Tools & Solutions
Aerospace
Industries Served
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Foundries & Metal Fabrication
Original equipment manufacturer
Industries Served
Original equipment manufacturer
Original equipment manufacturer
Original equipment manufacturer
Original equipment manufacturer
Industries Served
Industries Served
Products
Industrial Tools & Solutions
Air Line Infrastructure
Products
Air Line Infrastructure
Air Line Infrastructure
Air Line Infrastructure
Hoists & Trolleys
Products
Hoists & Trolleys
Hoists & Trolleys
Material removal tools
Products
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copco service solutions
Service
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Vacuum solutions

Een kennismaking met thermodynamica: grondbeginselen en gaswetten

Thermodynamics Basic Theory Compressed Air Wiki Physics of Air Compressors

Een zeer interessante tak van de natuurkunde is de thermodynamica, vooral voor het verkrijgen van inzicht in luchtcompressoren. Dit artikel biedt u een korte inleiding tot de thermodynamica, waarbij de hoofdbeginselen en de gaswetten van Boyle en Charles worden besproken.

Wat zijn de wetten van de thermodynamica?

Energie bestaat in verschillende vormen, zoals thermische, fysieke, chemische, elektrische en stralingsenergie (licht enz.). Thermodynamica heeft betrekking op thermische energie, d.w.z. van het vermogen om verandering in een systeem teweeg te brengen of arbeid te verrichten.

De eerste wet van de thermodynamica weerspiegelt het beginsel van behoud van energie. De wet stelt dat energie gemaakt noch vernietigd kan worden. Daaruit volgt dat de totale energie in een gesloten systeem altijd behouden blijft, en dus constant blijft en slechts van de ene vorm overgaat in de andere. Daarom is warmte een vorm van energie die kan worden opgewekt uit of omgezet in arbeid.

De tweede wet van de thermodynamica stelt dat er in de natuur een neiging bestaat om richting een staat van grotere moleculaire wanorde te gaan. Entropie is een maat voor wanorde: massieve kristallen, de meest regelmatig gestructureerde vorm van materie, hebben zeer lage entropiewaarden. Gassen, die een grotere mate van wanorde vertonen, hebben hoge entropiewaarden. De potentiële energie van geïsoleerde energiesystemen die beschikbaar is om arbeid te verrichten neemt af naarmate de entropie toeneemt. De tweede wet van de thermodynamica stelt dat warmte nooit door "de eigen inspanning" kan overgaan van een gebied met lagere temperatuur naar een gebied met hogere temperatuur.

De gaswetten van Boyle en Charles

De wet van Boyle stelt dat als de temperatuur constant is (isotherm), het product van de druk en het volume constant is (formule)

De wet van Boyle stelt dat als de temperatuur constant is (isotherm), het product van de druk en het volume constant is.

De wet van Charles stelt dat bij constante druk (isobar) het volume van een gas recht evenredig verandert met de verandering van temperatuur (formule)

De wet van Charles stelt dat bij constante druk (isobar) het volume van een gas recht evenredig verandert met de verandering van temperatuur.

De algemene wet voor gassen is een combinatie van de wetten van Boyle en Charles. Deze wet geeft aan hoe druk, volume en temperatuur elkaar onderling beïnvloeden. formule

De algemene wet voor gassen is een combinatie van de wetten van Boyle en Charles. Deze wet geeft aan hoe druk, volume en temperatuur elkaar onderling beïnvloeden. Wanneer een van deze variabelen verandert, heeft dit gevolgen voor ten minste één van de andere twee variabelen.

De individuele gasconstante R is alleen afhankelijk van de eigenschappen van het gas. Als een massa m van het gas het volume V aanneemt, formule

De individuele gasconstante R is alleen afhankelijk van de eigenschappen van het gas. Als een massa m van het gas het volume V aanneemt, kan de relatie als volgt worden omschreven:

Gerelateerde artikelen

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Hoe wordt warmte overgedragen?

Om inzicht te krijgen in de werking van perslucht, kom je met een basisintroductie tot natuurkunde een heel eind. Lees meer over thermodynamica en hoe dit onontbeerlijk is om te begrijpen hoe luchtcompressoren werken.

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Toestandsverandering van gassen

Om inzicht te krijgen in de werking van perslucht, kom je met een basisintroductie tot natuurkunde een heel eind. Lees meer over thermodynamica en hoe dit onontbeerlijk is om te begrijpen hoe luchtcompressoren werken.

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Gasdebiet door leidingen en smoren

Om inzicht te krijgen in de werking van perslucht, kom je met een basisintroductie tot natuurkunde een heel eind. Lees meer over thermodynamica en hoe dit onontbeerlijk is om te begrijpen hoe luchtcompressoren werken.