Gasdebiet door leidingen en smoren - Atlas Copco Netherlands
Atlas Copco Netherlands - Compressoren
Our solutions
Compressoren
Solutions
Producten
Compressoren
Industriële gereedschappen en oplossingen
Solutions
Power Technique
Solutions
Producten
Power Technique
Energieopslagsystemen
Producten en oplossingen
Solutions
Boren
Producten en oplossingen
Verhuuraanbod
Producten en oplossingen
Energieopslagsystemen
Producten en oplossingen

Gasdebiet door leidingen en smoren

Thermodynamics Basic Theory Compressed Air Wiki Physics of Air Compressors

Een zeer interessante tak van de natuurkunde is de thermodynamica, vooral voor het verkrijgen van inzicht in luchtcompressoren. In dit artikel behandelen we gasdebiet en smoren, als vervolg op onze kennismaking met thermodynamica.

Het getal van Reynolds

Formule getal van Reynolds, berekening
Het getal van Reynolds is een dimensieloze verhouding tussen inertie en wrijving in een stromend medium.Het wordt gedefinieerd als:

Wat zijn de verschillende soorten stroming in een leiding?

Gas dat door leiding stroomt
In principe zijn er twee soorten stroming in een leiding. Bij Re < 2000 domineren de viskeuze krachten in het medium en wordt de doorstroming laminair. Dit betekent dat verschillende lagen van het medium in de juiste volgorde ten opzichte van elkaar bewegen. De snelheidsverdeling over de laminaire lagen heeft meestal een parabolische vorm. Bij Re ≥ 4000 domineren traagheidskrachten het gedrag van het stromende medium en wordt de stroming turbulent, met deeltjes die zich willekeurig dwars door de stroming beweging. De snelheidsverdeling over een laag met turbulente stroming wordt diffuus.In het kritieke gebied, tussen Re ≤ 2000 en Re ≥ 4000, zijn de stroomsnelheden onbepaald: laminair, turbulent of een mengeling van beide. De omstandigheden worden beheerst door factoren zoals de gladheid van het oppervlak van de leiding of de aanwezigheid van andere verstoringen. Om een stroming in een leiding op gang te brengen, is een specifiek drukverschil vereist om de wrijving in de leiding en de koppelstukken te overwinnen. De hoeveelheid drukverschil hangt af van de diameter, de lengte en de vorm van de leiding, evenals van de gladheid van het oppervlak en het getal van Reynolds.

Wat is het Joule Thomson-effect?

Wanneer een ideaal gas door een begrenzer stroomt met een constante druk vóór en na de begrenzer, blijft de temperatuur constant. Er vindt echter een drukval plaats in de begrenzer doordat interne energie wordt omgezet in kinetische energie. Dit is de reden dat de temperatuur daalt. Voor werkelijke gassen wordt deze temperatuurverandering permanent, hoewel de energie-inhoud van het gas constant blijft. Dit heet het Joule-Thomson-effect. De verandering van de temperatuur is gelijk aan de drukverandering over de smoring, vermenigvuldigd met de Joule-Thomson-coëfficiënt.

Als het stromende medium een voldoende lage temperatuur heeft (≤ +329 °C voor lucht), treedt er een temperatuurdaling op bij de smoring door de begrenzer. Als het stromende medium warmer is, treedt in plaats daarvan een temperatuurverhoging op. Dit fenomeen wordt gebruikt in verscheidene technische toepassingen, bijvoorbeeld in koelinstallaties en bij scheiding van gassen.

Gerelateerde artikelen

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Hoe wordt warmte overgedragen?

Om inzicht te krijgen in de werking van perslucht, kom je met een basisintroductie tot natuurkunde een heel eind. Lees meer over thermodynamica en hoe dit onontbeerlijk is om te begrijpen hoe luchtcompressoren werken.

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Toestandsverandering van gassen

Om inzicht te krijgen in de werking van perslucht, kom je met een basisintroductie tot natuurkunde een heel eind. Lees meer over thermodynamica en hoe dit onontbeerlijk is om te begrijpen hoe luchtcompressoren werken.