Hoe wordt warmte overgedragen? - Atlas Copco Netherlands
Atlas Copco Netherlands - Compressoren
Our solutions
Compressoren
Solutions
Producten
Compressoren
Industriële gereedschappen en oplossingen
Solutions
Power Technique
Solutions
Producten
Power Technique
Energieopslagsystemen
Producten en oplossingen
Solutions
Boren
Producten en oplossingen
Verhuuraanbod
Producten en oplossingen
Energieopslagsystemen
Producten en oplossingen

Hoe wordt warmte overgedragen?

Thermodynamics Basic Theory Compressed Air Wiki Physics of Air Compressors

Een zeer interessante tak van de natuurkunde is de thermodynamica, vooral voor het verkrijgen van inzicht in luchtcompressoren. In dit artikel behandelen we de overdracht van warmte, als vervolg op onze kennismaking met thermodynamica.

Hoe wordt warmte overgedragen?

Hoe warmte wordt overgedragen
Elk temperatuurverschil binnen een lichaam of tussen verschillende lichamen of systemen leidt tot de overdracht van warmte, totdat een temperatuurevenwicht is bereikt. Deze warmteoverdracht kan plaatsvinden op drie verschillende manieren:
  • via geleiding
  • via convectie
  • via straling
In een reële situatie vindt warmteoverdracht gelijktijdig maar niet in gelijke mate plaats op alle drie de manieren.
Formule van warmteoverdracht door geleiding
Geleiding is de overdracht van warmte door direct contact van deeltjes. Het vindt plaats tussen vaste lichamen of tussen dunne lagen van een vloeistof of gas. Trillende atomen geven een deel van hun kinetische energie door aan de naastliggende atomen die minder trillen.
Formule van warmteoverdracht door convectie
Convectie is de overdracht van warmte tussen een warm massief oppervlak en het aangrenzende stilstaande of bewegende fluïdum (gas of vloeistof), versterkt door de vermenging van het ene deel van het fluïdum met het andere. Dit kan gebeuren als vrije convectie door natuurlijke beweging in een medium als gevolg van verschillen in dichtheid door temperatuurverschillen. Het kan zich ook voordoen als geforceerde convectie met beweging van het fluïdum veroorzaakt door mechanische middelen, bijvoorbeeld een ventilator of een pomp. Geforceerde convectie zorgt voor een aanzienlijk grotere warmteoverdracht als gevolg van hogere mengsnelheden.
Warmteoverdracht door straling
Straling is de overdracht van warmte door lege ruimte. Alle lichamen met een temperatuur boven 0 K geven warmte af door elektromagnetische straling in alle richtingen. Wanneer warmtestraling een lichaam raakt, wordt een deel van de energie geabsorbeerd en omgezet in warmte van dat lichaam. De stralen die niet worden geabsorbeerd gaan door het lichaam heen of worden erdoor weerkaatst. In een reële situatie is warmteoverdracht de som van de gelijktijdige warmteoverdracht door geleiding, convectie en straling.

De warmteoverdracht in een warmtewisselaar is op elk punt een functie van het heersende temperatuurverschil en de totale warmteoverdrachtscoëfficient. Hierbij is het gebruik nodig van een logaritmisch gemiddeld temperatuurverschil Өm in plaats van een lineair rekenkundig ΔT.

 Formule logaritmisch gemiddeld temperatuurverschil
Het logaritmisch gemiddelde temperatuurverschil wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de temperatuurverschillen bij de twee aansluitzijden van de warmtewisselaar volgens de formule:

Gerelateerde artikelen

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Toestandsverandering van gassen

Om inzicht te krijgen in de werking van perslucht, kom je met een basisintroductie tot natuurkunde een heel eind. Lees meer over thermodynamica en hoe dit onontbeerlijk is om te begrijpen hoe luchtcompressoren werken.

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Gasdebiet door leidingen en smoren

Om inzicht te krijgen in de werking van perslucht, kom je met een basisintroductie tot natuurkunde een heel eind. Lees meer over thermodynamica en hoe dit onontbeerlijk is om te begrijpen hoe luchtcompressoren werken.