Sluiten

Duurzaam geproduceerde Zaanse mayonaise

Van Wijngaarden optimaliseert zijn perslucht- en energiegebruik met toerengeregelde compressoren van Atlas Copco.

Miljoenen tubes, potten en knijpflessen ‘Zaanse Mayonaise’ rollen jaarlijks van de band bij Van Wijngaarden in Wormerveer. Verantwoord omgaan met grondstoffen, het milieu en mensen, dat staat hoog in het vaandel bij deze fabrikant. Niet voor niets worden alle mogelijkheden benut om de productie-installaties voor wat betreft energie- en persluchtverbruik te optimaliseren. Zo werd Atlas Copco gevraagd een persluchtinstallatie te plaatsen die niet alleen gunstig was qua onderhoudskosten, maar ook energie-efficiënt. In dit artikel meer hierover.

Compressor Van Wijngaarden

GA22VSD-compressor

Aandacht voor duurzaam produceren Energie-efficiëntie staat bij Van Wijngaarden hoog in het vaandel. Bij het proces van mayonaise maken worden namelijk zeer specifieke technieken gebruikt, die een impact hebben op het milieu. Om deze impact tot een minimum te reduceren, zijn alle opgestelde installaties in de producties zoveel mogelijk geoptimaliseerd, ook de persluchtvoorziening die onmisbaar is voor dit proces. Om het energiegebruik in dit proces tot een minimum te beperken zijn twee toerengeregelde schroefcompressoren met een hoog rendement geplaatst, type GA22 VSD. Via een ringleidingsysteem, dat door de hele fabriek loopt, wordt de perslucht met een persluchtdruk van 8 bar vervolgens geleverd aan zowel de bereidings- als verpakkingsafdeling. Door gebruik te maken van een ringleiding is nauwelijks sprake van drukverlies, waardoor gewerkt kan worden met een lagere compressordruk en dat leidt weer tot energiebesparing. Hoe minder het drukverlies, hoe groter de mate van energiebesparing. Elke bar verlaging levert namelijk 7% energiebesparing op.

 

Gebruik van perslucht Op de bereidingsafdeling wordt perslucht gebruikt als stuurlucht voor het aansturen van kleppen en appendages en op de verpakkingsafdeling wordt perslucht toegepast voor het verpakken van producten. De opgestelde compressoren hebben een eigen logica en zijn daardoor standaard volledig vrij programmeerbaar.

Momenteel zijn de compressoren zo ingeregeld dat afhankelijk van de vraag steeds één van de twee compressoren werkt en andere ‘stand-by’ staat. De beide compressoren wisselen elkaar volautomatisch af. Dit heeft als voordeel dat ze hierdoor gelijkmatig belast worden en dat dus kan worden volstaan met aanzienlijk minder servicebezoeken

Jeffrey van der Laan, VGM/projectmanager bij Van Wijngaarden B.V.

Voorheen De nieuwe toerengeregelde compressoren zijn geplaatst ter vervanging van twee schottencompressoren. Dit had een aantal redenen. Niet alleen gaven de toenmalige schottencompressoren hoge onderhoudskosten, ook het energiegebruik was extreem hoog. Dit laatste was een gevolg van het feit dat schottencompressoren start/stop-machines zijn, die regelmatig werken op basis van piekbelastingen en dat is nu eenmaal energievretend. Daarom is ervoor gekozen om deze schottencompressoren te vervangen door twee frequentiegeregelde schroefcompressoren. Dit heeft er niet alleen toe geleid dat het energiegebruik met maar liefst 25% is afgenomen, ook heeft Van Wijngaarden hierdoor fors bespaard op onderhoudskosten.

Duurzaam geproduceerde Zaanse mayonaise

Zaanse Mayonaise van Van Wijngaarden

BRC-gecertificeerd Kwaliteit en duurzaamheid zijn belangrijke kernbegrippen voor Van Wijngaarden. Zo worden ze dan ook jaarlijks gecontroleerd door het British Retail Consortium. De BRC Food is een standaard voor de voedingsindustrie die in ’98 werd ontwikkeld door Britse brancheorganisaties van detailhandelaren. In de beginjaren van deze standaard konden leveranciers als Van Wijngaarden volstaan met één inspectierapport waarin ze moesten aantonen dat ze alle relevante aspecten onder controle hadden. Tegenwoordig stelt deze standaard ook eisen aan leveranciers. De verschillende elementen van deze standaard worden getoetst aan de hand van een uitgebreide checklist, die meer dan 300 controlepunten bevat.

Resultaat Door voortdurend in te zetten op het nemen van maatregelen om het energie- en persluchtverbruik zoveel mogelijk te beperken, heeft Van Wijngaarden niet alleen aanzienlijke besparingen weten te realiseren, maar zijn ze ook weer verder op weg naar een nog duurzamere toekomst.

Download het complete verhaal

VSD Variable Speed Drive (geïntegreerde frequentieregeling) Succesverhalen van klanten Label van getoonde artikels Compressor Technique 2017