Sluiten
Industrie 4.0 Fertigungslinie

"Smart Connected Assembly" maakt de industrie klaar voor de toekomst

Beproefde oplossingen helpen om de uitdagingen van de vierde industriële revolutie aan te gaan

• Atlas Copco Tools sluit de succesvolle roadshow af met meer dan 1000 bezoekers •"Zes principes van waarde creatie" maken een LEAN productieproces mogelijk en zorgen voor consequent minder verspilling • Meer productiviteit, een betere ergonomie en lagere kosten: Atlas Copco Tools presenteert slim genetwerkte montageoplossingen

De productie en de montage digitaliseren in een hoog tempo, dat plaatst veel bedrijven voor complexe uitdagingen. Om klaar te zijn voor de toekomst moeten bedrijven vooral hun montageprocessen en hun kwaliteitsbewaking opnieuw bekijken – en deze idealiter met elkaar combineren. Daarnaast wordt het steeds belangrijker dat systemen digitaal aan elkaar gekoppeld kunnen worden en dat verzamelde gegevens eenvoudig steeds opnieuw gebruikt kunnen worden. Atlas Copco Tools presenteert hier werkbare oplossingen voor en is van april tot oktober 2018 'on tour' geweest met zijn Smart Connected Assembly roadshow.

Smart Connected Assembly Truck

Meer productiviteit, een betere ergonomie en lagere kosten: ruim 1000 gespecialiseerde bezoekers lieten zich informeren over de intelligent genetwerkte montageoplossingen van Atlas Copco Tools.

ESSEN, 12 november 2018. "Een grote truck van 38 ton, 25 steden, vijf landen ... de afgelopen maanden hebben we intensieve gesprekken gevoerd met meer dan 1000 gespecialiseerde bezoekers. Industrie 4.0 heeft tot gevolg dat montageprocessen zich continu ontwikkelen, en dat brengt op zijn beurt weer andere ontwikkelingen en uitdagingen met zich mee." Erik Felle, directeur algemene industrie bij Atlas Copco Tools Central Europe GmbH in Essen, is enthousiast: "De digitalisering van productie en montage houdt de hele productiesector en de hele productie-industrie bezig. We hebben onze gasten een representatieve dwarsdoorsnede kunnen bieden van ons uitgebreide product-, software- en dienstenaanbod. Daarbij hebben we ze ook belangrijke tips gegeven, en nieuwe oplossingen gepresenteerd die hun waarde in de praktijk al hebben bewezen."

Industrie 4.0 live meemaken

Smart Connected Assembly Roadshow

Van april tot oktober was er tijdens de Smart Connected Assembly-roadshow van Atlas Copco Tools gelegenheid om oplossingen voor intelligent genetwerkte montage uit te proberen. Alle informatie over de Industrie 4.0-oplossingen van het bedrijf is uiteraard nog steeds terug te vinden op de website, en op verzoek komen de montage-experts van Atlas Copco Tools ook graag bij u langs.

De 49-jarige ingenieur is ervan overtuigd dat bedrijven de uitdagingen van Industrie 4.0 al met relatief weinig middelen kunnen aanpakken. Een team van tien montage-experts heeft alle 25 events begeleid, met een aansprekende mix van vakpresentaties, praktijkvoorbeelden uit de industrie, montagedemonstraties en virtual reality-sessies. Bij "Wireless Freedom" werden er nieuwe snoerloze montagegereedschappen gepresenteerd voor meer mobiliteit en flexibiliteit binnen de productielijn. Hierbij konden bezoekers in de showtruck voor het eerst ook de nieuwste oplossingen voor kwaliteitsbewaking zien: een compleet flexibel montageplatform, gebaseerd op de nieuwste schroeftechniek-regelunit PF6000, inclusief begeleiding voor de bediener en aangestuurde nabewerking. Daarnaast bieden het flexibele Offering-systeem (Feature Management System, afkorting FMS) en de nieuwe server-based software ToolsTalk2 volledig nieuwe flexibiliteit bij de parametersetting, het beheer, de controle en het herstructureren van cycli op schroefstations. Zo ontstaat er een consequente combinatie van krachtige ergonomische werktuigen en de juiste software, aangevuld met een uitgebreid servicepakket. Een solide totaaloplossing die bedrijven klaar maakt voor de toekomst van de digitale productie en montage.

De zes principes van waarde creatie

Atlas Copco Tools wilde op zijn roadshow door vijf Europese landen het gesprek aangaan met montage-, onderhouds- en kwaliteitsverantwoordelijken uit de industrie. Onderwerp: de toekomst van de digitale productie. Die gesprekken gingen niet alleen over slim genetwerkte montageoplossingen (Atlas Copco spreekt bij Industrie 4.0 ook over 'Smart Connected Assembly'), maar waren ook bedoeld om samen duidelijkheid te krijgen over de zes principes van waardecreatie. Erik Felle: "Wie met genetwerkte, data gedreven oplossingen wil komen tot kwaliteitsverbeteringen, langere onderhoudsintervallen en een hogere productiviteit, en wie dat wil doen met minder energie en lagere kosten, kan niet om deze zes kernpunten heen: 1. Menselijke factoren 2. Fouten voorkomen 3. Een betere beschikbaarheid van machines 4. De introductie van nieuwe producten 5. Verbeterde productiviteit 6. Vermindering van het energieverbruik"

Verspilling voorkomen en efficiënter werken

Smart Connected Assembly Roadshow Virtual Reality

Virtual Reality (VR) maakte moderne montage toegankelijk van dichtbij; dit kon bij de bezoekers rekenen op enthousiaste reacties.

Atlas Copco heeft zich laten inspireren door een "LEAN productie" met een systematische aanpak om verspilling tegen te gaan. Het heeft de zes bovenstaande principes verder uitgebouwd en het resultaat tijdens zijn roadshow gepresenteerd, met een ruim aanbod aan diepgaandere informatie. De specialisten lieten zien hoe deze zes aspecten kunnen worden afgestemd op vrijwel elke Atlas Copco-productgroep, en daarmee uiteindelijk ook op elke moderne productielijn. De doelstellingen kunnen daarbij uiteenlopen: optimalisatie van de productielijn, volledige controle over alle montageparameters en productiegegevens – ook met het oog op productaansprakelijkheid – of zo min mogelijk onproductieve periodes, uitval en daarmee verspilling. Volgens Felle komt dat de algehele efficiëntie ten goede. "De data die bij al die montageprocessen worden geproduceerd vormen een nieuw soort 'grondstof'. Die grondstof gebruiken we om de processen te controleren en om te bepalen welke verbeteringen er in en tussen de processen mogelijk zijn", aldus Felle. Hij wijst erop dat het steeds belangrijker wordt om montagegegevens te integreren in het productienetwerk, om zo voor de klant extra meerwaarde te genereren binnen de complete waardeketen.

Van een visie naar echte oplossingen op maat

Wat een paar jaar geleden nog klonk als sciencefiction, is nu dankzij de verbeterde capaciteiten en mogelijkheden voor Big Data-analyses een feit:

Portrait Erik Felle

We hebben nieuwe technologieën die mensen, machines en installaties aan elkaar koppelen. Er zijn tegenwoordig compleet nieuwe soorten diensten denkbaar die kunnen zorgen voor efficiëntieverbeteringen. Waar we vroeger 'alleen' gereedschappen aanboden, hebben we nu totaaloplossingen op maat paraat voor een montage zonder fouten.

Erik Felle , Business Line Manager GI

De manager is ervan overtuigd dat de informatie-uitwisseling in realtime kan zorgen voor een intelligentere en sterker geautomatiseerde productie en montage: "Dankzij dynamische toewijzing kunnen we middelen efficiënter gebruiken, en dankzij optimaal aangestuurde productieprocessen met automatische monitoring kunnen we de productkwaliteit nog verder verbeteren." De talrijke praktijkvoorbeelden lieten aan de roadshow-bezoekers zien hoe de techniek van Atlas Copco bedrijven over de hele wereld helpt bij deze belangrijke transformatie. Want, zo benadrukt Felle: "Als je het potentieel van deze oplossingen consequent wilt benutten, moet je processen, technologieën en organisaties grondig gaan verbouwen. Dat is een complex veranderproces dat bij de gebruikers vooral vraagt om een nieuwe manier van denken en om veel flexibiliteit."

Productietechniek transformeren, meerwaarde creëren

"Hoewel de eigenlijke roadshow in oktober was afgelopen, gaat het werk voor ons natuurlijk verder. We gaan nu werk maken van de vele contacten die we hebben opgedaan tijdens de evenementen in Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, België en Duitsland. Als er geïnteresseerden zijn die nu net in de startblokken staan om hun productie te gaan transformeren, helpen we die graag verder op weg", besluit Felle. Kijk voor meer informatie op www.smart-connected-assembly.com

Smart Connected Assembly

Hier krijgt u een overzicht van moderne oplossingen voor een slimme genetwerkte montage.

Persvoorlichting

Nicole Malek

Marketing Communications Manager

Assembly Industrial Tools & Solutions Evenementen Nieuws Event Tag van getoonde artikelen Product 2018

"Smart Connected Assembly" maakt de industrie klaar voor de toekomst

explainer icon