Soluţiile noastre
Unelte şi soluţii industriale
Soluţii
Products
Unelte şi soluţii industriale
Power Equipment
Soluţii
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Atlas Copco Rental
Soluţii
Compresoare de aer si solutii de comprimare a aerului
Soluţii
Produse
Compresoare de aer si solutii de comprimare a aerului
Produse şi soluţii
Soluţii
Energy Storage Systems

Codul nostru de etică

Dorim să procedăm în mod corect şi să avem standarde clare de comportament în relaţiile noastre de afaceri. Acestea ne ajută să asigurăm un comportament corect şi etic şi să ne păstrăm reputaţia.           

Ne instruim angajaţii în ceea ce priveşte recunoaşterea situaţiilor de conflict de interese, mită, fraudă, hărţuire, discriminare şi alte forme de comportament neetic. Angajaţii noştri, partenerii de afaceri şi alte părţi interesate sunt încurajate să raporteze orice acţiuni suspecte prin intermediul sistemului nostru de raportare extern şi independent, Atlas Copco SpeakUp. Acesta poate fi utilizat pentru raportarea anonimă a unui comportament sau unor acţiuni care pot fi percepute ca încălcări ale legilor, a reglementărilor sau a codului nostru de conduită.   

Combaterea corupţiei – responsabilitatea oricui

Atlas Copco are toleranţă zero faţă de mită şi corupţie, inclusiv faţă de plăţile de facilitare. Pe lângă asigurarea unui mediu de afaceri corect şi a unei economii funcţionale, combaterea corupţiei protejează compania şi pe acţionarii săi şi are un efect pozitiv asupra societăţii şi a mediului. 

Avem implementate controale interne pentru a ne asigura că acţionăm cu maximum de integritate. Angajaţilor şi partenerilor de afaceri li se cere să semneze un acord de conformitate faţă de codul nostru de conduită. Cerem angajaţilor să efectueze sesiuni anuale de training în materie de etică şi ne instruim partenerii de afaceri cu privire la codul de conduită. Evaluările furnizorilor ne ajută să ne asigurăm că partenerii noştri de afaceri respectă standardele noastre în domeniul siguranţei, al sănătăţii, mediului şi calităţii.