Close

Fişe tehnice de securitate FTSM/FTS

Fişe tehnice de securitate (FTS) pentru produse vândute de Atlas Copco sau filiale

Deschideţi acest link pentru a accesa Fişele tehnice de securitate (FTS) pentru produsele chimice sau incluse în piese de schimb, dar şi FTS pentru produse clasificate ca bunuri periculoase vândute de Atlas Copco sau filialele sale. Puteţi folosi fie numele produsului, fie numărul articolului, pentru a găsi Fişele tehnice de securitate ale produsului. Reţineţi că o FTS este creată pentru o anumită piaţă. În rezultatul căutării ţara semnifică piaţa.

Termenul de valabilitate şi condiţiile de depozitare pentru lubrifianţi

Termenul de valabilitate şi condiţiile de depozitare pentru lubrifianţi comercializaţi de Atlas Copco

Mai jos sunt furnizate informaţii privind termenul de valabilitate şi condiţiile de depozitare pentru lubrifianţii comercializaţi de Atlas Copco.