โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

Utility compressors: what do you integrate?

Atlas Copco’s utility compressors are lightweight, compact and easy to install in any truck. Your source of compressed air, no matter where you need to be.

Contact us

Utility compressor installed in the back of a truck

Utility compressor installed in the back of a truck

The dictionary defines the word utility as the state of being useful, profitable or beneficial – Atlas Copco's Utility range combines all three benefits in a lightweight, compact package. This range may not have any wheels, but all the integrated features mean we are proud to call this a mobile, easy to move compressor. The Utility range offers models with our revolutionary PACE system. PACE enables you to control the pressure and regulate the flow – giving you even more versatility to handle the toughest applications. All models come with a corrosion free C3 rated canopy.


Light weight

Several models under 750 kg. A footprint at least 10% more compact than any comparable model.

Easy to service

Simplicity, speed and long service intervals. Service takes less than 60 minutes and no special tools are required. Easy access to all components.

Built better

More features as standard. Breaking new ground when it comes to efficiency.

Standard features on the utility compressors

Versatile utility air compressor

The versatile utility compressor

 • Best in class fuel efficiency

 • A footprint at least 10% smaller than comparable models

 • Starter motor protection system

 • Anti-air lock starting system

 • High-humidity C3 corrosion protection

 • 1000 hours service interval

 • Integrated lifting slots and top-hook

 • Enough fuel autonomy to run a full shift
 • Optional extras

  The PACE controller

  The PACE controller

 • PACE system (Pressure Adjustment thru Cognitive Electronics): You control the pressure and the machine regulates the flow

 • Generator option: Turn your compressor into a multi-function machine for both air and power. (6 kVA semi-simultaneous and a 15 kVA non-simultaneous)

 • Integrated aftercooler/water separator to protect your tools downstream

 • Plus many more: including custom colours, starting kits, refinery equipment and filtration
 • Atlas Copco's PACE technology

  Set the pressure of your portable compressor with the touch of a button.

  Performance   U 75 U 110 U110 PACE U 130 U 175 U 190 U 190 PACE
  Normal effective working pressure bar (g) 7 7 5-10,5 7 7 7 5-10,5
    psi (g) 100 100 70-150 100 100 100 70 - 150
  Free air delivery cfm 75 100 45-100 130 175 190 90-190
    m3/min 2,1 2,8 1,3 - 2,8 3,7 5 5,4 5,4 - 2,5

  Download library

  Combine your utility compressor with our pneumatic breakers, hammers and drills.