โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
ผลิตภัณฑ์
Process gas and air equipment
เครื่องผลิตก๊าซ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการประยุกต์ใช้งาน

เรารู้จักสุญญากาศและเรารู้จักอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมหลายประเภทต้องอาศัยการจ่ายสุญญากาศอย่างสม่ำเสมอสำหรับการผลิต ตั้งแต่เครื่องลำเลียงกำลังขับเคลื่อนไปจนถึงการบรรจุผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจะมีการใช้สุญญากาศในพื้นที่การผลิตส่วนใหญ่ทั่วโลก อุตสาหกรรมที่มีความสำคัญเช่นสถานพยาบาลห้องปฏิบัติการวิจัยและห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมมีการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายซึ่งทำงานโดยใช้ระบบสุญญากาศ ในการผลิตทั่วไปสุญญากาศจะถูกใช้ในกระบวนการหยิบและวางอัตโนมัติและในการพิมพ์สุญญากาศจะช่วยเคลื่อนย้ายกระดาษผ่านการกด การใช้สุญญากาศในอุตสาหกรรมที่หลากหลายเช่นงานไม้และการทำเหมืองการผลิตและการบรรจุขวดแก้ว

ในอุตสาหกรรมอาหาร สุญญากาศเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของกระบวนการผลิต สุญญากาศใช้สำหรับการอบ การถนอมอาหาร การทำให้ระเหย การทำให้แห้ง การทำให้เย็น และสุดท้ายการบรรจุอาหารในหีบห่อ ได้แก่ ชีส เนื้อ อาหารพร้อมปรุง และผัก

ที่ Industrial Vacuum เราจะมีคำขวัญอยู่ว่า 'ไม่ว่าการใช้งานของคุณจะเป็นเช่นไร เราก็สามารถนำเสนอโซลูชันสุญญากาศให้ได้'