Kompresör Konumu ve En Uygun Çalışma Koşulları

Dimensioning Compressor Installations Compressed Air Wiki Compressors

Bir basınçlı hava sisteminin en büyük parçasının bulunduğu yere kompresör odası adı verilir. Bu başka amaçlar için tasarlanan ve kullanılan bir oda olabilir veya kompresörü düşünerek oluşturulmuş bir oda olabilir. Her iki durumda da kompresör sisteminizden en iyi şekilde yararlanabilmek için odanın bazı gereksinimleri karşılaması gerekir.

Kompresörü nereye kurmalısınız?

Bir kompresör için en uygun çalışma koşulları, çalışma ortamında bir kompresör

Bir kurulum için en temel kural, ayrı bir merkezi kompresör tesisi kurmaktır. Deneyimlerin gösterdiğine göre merkezi bir sistem sektörden bağımsız olarak daha avantajlıdır. Diğer avantajlarının yanı sıra daha tasarruflu çalışma, daha iyi tasarlanmış bir basınçlı hava sistemi, servis ve kullanıcı için kolaylık, yetkisiz erişime karşı koruma, uygun gürültü kontrolü ve kontrollü havalandırma için daha basit imkanlar bulunmaktadır.

İkinci olarak, başka amaçlar için kullanılan bir binadaki ayrı bir bölge de kompresörü kurmak için kullanılabilir. Bu tip bir kurulumda bazı risk ve uygun olmayan koşullar dikkate alınmalıdır, örneğin: gürültü veya kompresörün havalandırma ihtiyacı nedeniyle rahatsızlık, fiziksel riskler ve/veya aşırı ısınma riskleri, kondensin tahliye edilmesi, toz veya yanıcı maddeler ve havadaki agresif maddeler gibi tehlikeli ortamlar, ileride genişleme için alan ihtiyacı ve servis için erişim kolaylığı.

Ancak bir atölye veya depoya kurulum yaparak enerji geri kazanımı için kurulumu kolaylaştırabilirsiniz. Kompresörü iç mekana kurmak için uygun bir tesisiniz yoksa bir çatı altında dış mekana da kurabilirsiniz. Bu durumda bazı konular dikkate alınmalıdır: kondens ceplerinde ve tahliyelerde donma riski, hava giriş açıklığı için yağmur ve kara karşı koruma, emme girişi ve havalandırma, içi dolu ve düz bir temel ihtiyacı (asfalt, beton bloğu veya düzleştirilmiş çakıl yatağı), toz, yanıcı veya agresif maddelerin getirdiği riskler ve yetkisiz erişime karşı koruma.

Kompresörün yerleşimi ve tasarımı

Basınçlı hava tesisi, büyük kurulumlarda uzun borular ile dağıtım sisteminin havayı yönlendirmesini kolaylaştıracak şekilde kurulmalıdır. Servis ve bakım işlemleri, basınçlı hava tesisini pompa ve fanlar gibi yardımcı ekipmanların yakınına kurarak kolaylaştırılabilir.

Binada kompresör sistemindeki en ağır parçaları (genellikle elektrik motoru) taşıyabilecek boyutlarda kaldırma ekipmanları olmalıdır ve/veya bir forklifte erişim olmalıdır. Ayrıca ileride genişleme için ekstra bir kompresör kurmak için yeterli zemin alanı olmalıdır. Ayrıca tavan yüksekliği de bir elektrik motoru veya benzer bir parçanın gerektiğinde vinç ile kaldırılabileceği kadar yüksek olmalıdır. Basınçlı hava tesisinde zemin tahliyesi veya başka sistemler ile kompresör, son soğutucu, hava deposu, kurutucular gibi ekipmanlardan gelen kondensi uzaklaştırmak mümkün olmalıdır. Zemin tahliyesi belediye yönetmeliklerine uygun şekilde kurulmalıdır.

Odanın temeli

Normalde kompresör tesisini kurmak için yeterli ağırlık kapasitesi olan düz bir zemin gereklidir. Çoğu durumda tesiste titreşim önleyici düzenekler bulunur. Yeni kurulumlarda, genellikle zeminin temizlenebilmesi için her kompresör ünitesi için bir kaide kullanılır. Büyük pistonlu ve santrifüjlü kompresörler için kaya yatağına sabitlenmiş veya sağlam bir toprak taban üzerindeki bir beton bloğunun temel olarak kullanılması gerekebilir. Gelişmiş, eksiksiz kompresör tesislerinde dışarıdan üretilen titreşimin etkisi en aza indirilmiştir. Santrifüjlü kompresörleri olan sistemlerde, kompresör odasının temelinde titreşimleri sönümlemek gerekebilir.

Giren hava

Kompresöre giren hava, temiz olmalı ve katı ve gaz halinde kirleticiler içermemelidir. Özellikle aşınmaya neden olan kir parçacıkları ve korozyona neden olan gazlar çok fazla zarar verebilir. Kompresör hava girişi genellikle ses yalıtımlı muhafazanın bir açıklığında bulunur ancak uzak bir noktada, havanın mümkün olduğunca temiz olduğu bir yerde de bulunabilir. Araç egzoz dumanlarından gelen gazlar ile kirlenme, hava solunacaksa can kaybına neden olabilir. Çevredeki havada çok fazla toz varsa bir ön filtre (siklon, panel veya döner bant tipi filtre) kullanılmalıdır. Bu tür durumlarda, tasarım sırasında ön filtrenin neden olduğu basınç kaybı dikkate alınmalıdır.

Ayrıca giren havanın soğuk olması da avantajlıdır. Bu nedenle bu havayı binanın dışından kompresörün içine ayrı bir boru üzerinden aktarmak uygun olabilir. Bu amaç için korozyona dayanıklı borular ve kompresör içine kar veya yağmur almayacak şekilde tasarlanmış, üzerine ızgara takılmış girişler kullanılması önemlidir. Ayrıca mümkün olduğunca düşük basınç kaybı için yeterince büyük çaplı borular kullanılmalıdır.

Pistonlu kompresörlerde, giriş borularının tasarımı kritik önem taşır. Kompresörün çevrimsel darbe frekansından kaynaklanan akustik sabit dalgaların neden olduğu boru rezonansı, borulara ve kompresöre zarar verebilir, titreşime neden olabilir ve çevredekileri düşük frekanslı gürültü ile rahatsız edebilir.

Odanın havalandırılması

Kompresör odasındaki ısı tüm kompresörler tarafından üretilir. Bu ısı, kompresör odasını havalandırarak dışarı verilir. Havalandırma için kullanılan hava miktarı, kompresörün büyüklüğüne ve hava veya su soğutmalı olmasına bağlı olarak değişir. Hava soğutmalı kompresörleri havalandırmak için kullanılan hava, elektrik motorunun tükettiği enerjinin yaklaşık %100'ünü ısı şeklinde barındırır. Su soğutmalı kompresörleri havalandırmak için kullanılan havada elektrik motoru tarafından tüketilen enerjinin yaklaşık %10'u bulunur. Kompresör odasındaki sıcaklığı kabul edilebilir bir seviyede tutmak için bu ısı giderilmelidir. Kompresör üreticisi gereken havalandırma akışı ile ilgili ayrıntılı bilgiler vermelidir. Isı birikme sorunu ile başa çıkmanın daha iyi bir yöntemi, atık ısı enerjisini geri kazanmak ve tesislerde kullanmaktır.

Havalandırma için kullanılan hava dış mekandan alınmalıdır ve tercihen uzun kanallar üzerinden aktarılmamalıdır. Ayrıca giriş mümkün olduğunca alçak bir konumda olmalı ancak kış aylarında kar ile kapanma riski oluşturmamalıdır. Toz ve patlayıcı veya korozyona neden olan maddelerin kompresör odasına girme riski bile dikkate alınmalıdır. Havalandırma fanları kompresör odasının uç noktasındaki duvarlardan birinin yüksek bir yerine konulmalı ve hava girişi karşısındaki duvarda olmalıdır. Havalandırma girişi açıklığındaki hava hızı, 4 m/sn'yi geçmemelidir.

Bu durumda en uygun olan termostat ile kontrol edilen fanlar kullanmaktadır. Bu fanlar kanallar, dış duvar panjuru vb. gibi yerlerdeki basınç kaybını karşılayabilecek boyutta olmalıdır. Havalandırma için kullanılan havanın miktarı, odadaki sıcaklık artışını 7-10°C ile sınırlandırmak için yeterli olmalıdır. Odada yeterli havalandırma sağlama ile ilgili bir sorun varsa su soğutmalı kompresör kullanma olasılığı değerlendirilmelidir.

Bir kompresör sistemini kurma süreci hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

İlgili yazılar

Kompresör Kurulumu

Kompresör kurulumu, eskisine göre daha kolaydır. Yine de hala dikkate almanız gereken bazı şeyler vardır. Bunlardan en önemlisi kompresörün nereye konacağı ve kompresör etrafındaki odanın nasıl düzenleneceğidir. Burada daha fazla bilgi alabilirsiniz.