Çözümlerimiz
Atlas Copco Rental
Çözümler
Hizmet verilen endüstriler
Atlas Copco Rental
Hizmet verilen endüstriler
Hizmet verilen endüstriler
Hizmet verilen endüstriler
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Endüstriyel El Aletleri ve Çözümleri
Çözümler
Endüstriyel El Aletleri ve Çözümleri
Hizmet Verilen Endüstriler
Endüstriyel El Aletleri ve Çözümleri
Hizmet Verilen Endüstriler
Hizmet Verilen Endüstriler
Havacılık
Hizmet Verilen Endüstriler
Havacılık
Havacılık
Havacılık
Havacılık
Ürünler
Endüstriyel El Aletleri ve Çözümleri
Hava hattı aksesuarları
Ürünler
Hava hattı aksesuarları
Hava hattı aksesuarları
Havalı Motorlar
Malzeme kaldırma araçları
Ürünler
Malzeme kaldırma araçları
Malzeme kaldırma araçları
Malzeme kaldırma araçları
Malzeme kaldırma araçları
Malzeme kaldırma araçları
Malzeme kaldırma araçları
Malzeme kaldırma araçları
Malzeme kaldırma araçları
Servis
Endüstriyel El Aletleri ve Çözümleri
Atlas Copco servis çözümleri
Servis
Atlas Copco servis çözümleri
Atlas Copco servis çözümleri
Atlas Copco servis çözümleri
Güç Ekipmanı
Çözümler
Ürünler
Güç Ekipmanı
Hafif inşaat ve yıkım ekipmanı
Ürünler
Hafif inşaat ve yıkım ekipmanı
Hafif inşaat ve yıkım ekipmanı
Hafif inşaat ve yıkım ekipmanı
Hafif inşaat ve yıkım ekipmanı
Hafif inşaat ve yıkım ekipmanı
Hafif inşaat ve yıkım ekipmanı
Hafif inşaat ve yıkım ekipmanı
Hafif inşaat ve yıkım ekipmanı

Havalı motor çalışma prensibi

Bir kanatlı havalı motorun performansı hakkında bilinmesi gerekenler

Performanslı havalı motor

Motor tüm tork eğrisi boyunca çalışabilir

Bir havalı motorun performansı, giriş basıncına bağlıdır. Sabit giriş basıncı olduğunda havalı motorlar karakteristik olarak doğrusal çıkış torku/devir ilişkisine sahiptir; ancak hava kaynağını regüle ederek kısma veya basınç regülasyonu teknikleri ile bir havalı motorun çıkış gücü kolayca değiştirilebilir. Havalı motorların özelliklerinden biri, motora zarar gelmeden tüm tork eğrisi boyunca serbest devirden durana kadar çalışabilmeleridir. Serbest devir* veya rölanti devri, çıkış mili üzerinde yük olmayan çalışma devri olarak tanımlanır.

*Serbest Devir = Yük uygulanmadığında çıkış milinin döndüğü devir.

Güç eğrisi

Tork ve gücü gösteren çizim

Tork, kuvvet (F) çarpı kolun uzunluğu (l) formülüyle hesaplanan dönüş kuvvetidir.

Bir havalı motorun ürettiği güç, tork ve devirden oluşur. Havalı motorların kendilerine özgü bir güç eğrisi vardır. Maksimum güç, serbest devrin yaklaşık %50'sindeyken elde edilir.

Bu noktada üretilen torka genellikle "maksimum çıkışta tork" adı verilir.
Güç eğrili havalı motor

Sabit hava basıncında çalışan bir havalı motorun performans eğrisi

Güç formülü:
P = (π x M x n) / 30
M = (30 x P) / (π x n)
n = (30 x P) / (π x M)
P = güç [kW]
M = tork [Nm]
n = devir [dev/dk]

Çalışma noktası

Havalı motorun çalışma noktası

Bir uygulama için havalı motor seçerken ilk adım, "çalışma noktasını" tespit etmektir. Bu değer, motordan beklenen çalışma devri ve bu noktada gereken tork değerine bağlıdır.


Not: Motorun o anda çalışmakta olduğu tork/devir eğrisi üzerindeki noktaya çalışma noktası adı verilir.


 


Hava tüketimi

Bir havalı motorun hava tüketimi, motor devri ile birlikte artar ve bu nedenle serbest devirde en yüksek değerindedir. Hareket etmezken bile (tam basınç uygulandığında) motor hava tüketir. Bu, motorun içindeki dahili kaçak miktarına bağlıdır.
Not: Hava tüketimi l/sn cinsinden ölçülür ancak bu, basınçlı havanın motor içinde kapladığı hacim anlamına gelmez. Bu havanın atmosferik basınca genleşmesine izin verildiğinde kaplayacağı hacme karşılık gelir. Bu, tüm pnömatik ekipmanlar için kullanılan bir standarttır.

Başlangıç torku

başlangıç torku performansı

Çalıştırma sırasında tork kanatçık konumuna göre değişir.

Tüm kanatlı havalı motorların, motordaki kanatçıkların konumu nedeniyle değişken bir başlangıç torku ürettikleri unutulmamalıdır. En düşük başlangıç torku değerine minimum başlangıç torku denir ve çalıştırma sırasında garantili bir değer olarak kabul edilebilir. Değişim, motor tipleri arasında farklılık gösterir ve ayrı ayrı kontrol edilmelidir. Tork değişiminin tersine çevrilebilen motorlardan daha büyük olduğu ve dolayısıyla bu motorlar için minimum başlangıç torkunun daha küçük olduğu da belirtilmelidir.


Not: Başlangıç torku, motora tam hava basıncı verildiğinde motorun bloke mil ile verdiği torktur.

Durma torku

Durma torku, motor bir çalışma konumundayken durdurulmak üzere frenlendikten sonra durduğu anda verdiği torktur. Durma torku tablodaki verilerde gösterilmemiştir. Ancak maksimum güç torku ikiyle çarpıldığında durma torkunun yaklaşık değeri kolayca bulunabilir; buna göre 10 Nm maksimum güç torku, yaklaşık 20 Nm durma torkuna eşittir.


  • Durma torku, çalışan motor durdurulduğunda sağlanan torktur. 
  • Durma torku, motorun durdurulmak üzere ne kadar hızlı frenlendiğine bağlı olarak değişir. Hızlı frenleme, yavaş frenlemeden daha yüksek durma torku sağlar. Bu, rotordan gelen kütlenin (atalet momenti) torku artırmasına bağlıdır.