Accessories for pneumatic equipment - Atlas Copco Việt Nam
Atlas Copco Việt Nam - Power Technique
Giải pháp của chúng tôi
Các giải pháp và công cụ công nghiệp
Các giải pháp
Power Technique
Các giải pháp
Trang thiết bị khí nén - máy nén khí - khí công nghiệp
Các giải pháp
Sản phẩm
Trang thiết bị khí nén - máy nén khí - khí công nghiệp
Sản phẩm và giải pháp
Các giải pháp
Máy nén khí trong hàng hải
Máy nén khí không dầu và máy tăng áp ni-tơ
Khoan
Sản phẩm và giải pháp
Dịch vụ bảo dưỡng
Hệ thống lưu trữ điện
Máy phát điện
Sản phẩm và giải pháp

Accessories for our pneumatic handheld equipment

Contact us

Lubricators

For mineral and synthetic oil

Model   CLG 10 CLG 30
Hose connection mm (in) 25 (1) 25 (1)
Air flow l/s (cfm) 6-15 (13-32) 25-130 (53-275)
Oil volume l (oz.) 1.3 (43) 1.3 (43)
Part number   8202 5101 23 8202 5102 39
Part number US   8202 5101 24 8202 5102 40
Part number AUS   - 8202 5102 54

For mineral oil

Model   BLG 30
Hose connection mm (in) 25 (1)
Air flow l/s (cfm) 25-130 (53-275)
Oil volume l (oz.) 1.3 (43)
Part number   8202 5102 05
Part number US   8202 5102 14

Water seperator

Model   VAM 5A
Air flow, max l/s (cfm) 120 (254)
Max working pressure bar (psi) 8 (116)
Weight kg (lb) 10.2 (22.5)
Part number   8092 0110 82
Part number US   8092 0110 83

X-LITE flat hoses

Pre-mounted with claw couplings & hose clamps

Inner diameter Length Regions Claw couplings Thickness Max working pressure Part number
mm (in) m (ft)     mm (in) bar (psi)  
20 (3/4) 15 (49) EU forged 2.0 (5/64) 20 (290) 9030 2115 15
20 (3/4) 20 (65) EU forged 2.0 (5/64) 20 (290) 9030 2115 00
20 (3/4) 15 (49) US casted 2.0 (5/64) 20 (290) 9030 2160 00
20 (3/4) 30 (98) AUS casted 2.0 (5/64) 20 (290) 9030 2161 00
20 (3/4) 20 (65) AUS forged 2.0 (5/64) 20 (290) 9030 2180 00
20 (3/4) 15 (49) EU casted 2.0 (5/64) 20 (290) 9030 2155 10
20 (3/4) 3 (10) EU casted 2.0 (5/64) 20 (290) 9030 2163 00
25 (1) 20 (65) EU forged 2.5 (3/32) 20 (290) 9030 2111 00
25 (1) 15 (49) US casted 2.5 (3/32) 20 (290) 9030 2126 00
25 (1) 30 (98) US casted 2.5 (3/32) 20 (290) 9030 2162 00

Hose rolls

Inner diameter Length Thickness Max working pressure Part number
mm (in) m (ft) mm (in) bar (psi)  
20 (3/4) 60 (195) 2.0 (5/64) 20 (290) 9030 2114 00
20 (3/4) 100 (325) 2.0 (5/64) 20 (290) 9030 2114 01
20 (3/4) 200 (650) 2.0 (5/64) 20 (290) 9030 2114 02
25 (1) 60 (195) 2.5 (3/32) 20 (290) 9030 2106 00
25 (1) 100 (325) 2.5 (3/32) 20 (290) 9030 2106 01
25 (1) 200 (650) 2.5 (3/32) 20 (290) 9030 2106 02
40 (1 1/2) 60 (195) 2.5 (3/32) 14 (200) 9030 2107 00
40 (1 1/2) 100 (325) 2.5 (3/32) 14 (200) 9030 2107 01
40 (1 1/2) 200 (650) 2.5 (3/32) 14 (200) 9030 2107 02
50 (2) 60 (195) 2.8 (7/64) 14 (200) 9030 2108 00
50 (2) 100 (325) 2.8 (7/64) 14 (200) 9030 2108 01
50 (2) 200 (650) 2.8 (7/64) 14 (200) 9030 2108 02
76 (3) 40 (130) 3.0 (1/8) 10 (145) 9030 2109 00
76 (3) 100 (325) 3.0 (1/8) 10 (145) 9030 2109 01
76 (3) 200 (650) 3.0 (1/8) 10 (145) 9030 2109 02

Round rubber hoses

Pre-mounted with claw couplings & hose clamps

Inner diameter Outer diameter Length Regions Claw couplings Max working pressure Part number
mm (in) mm (in) m (ft)     bar (psi)  
10 (3/8) 17 (1 1/16) 3 (10) EU forged 16 (232) 9030 2042 00
12.5 (1/2) 22 (5/8) 3 (10) EU forged 16 (232) 9030 2043 00
12.5 (1/2) 22 (5/8) 3 (10) EU forged 16 (232) 9030 2044 00
12.5 (1/2) 22 (5/8) 3 (10) EU forged 16 (232) 9030 2090 00
12.5 (1/2) 22 (5/8) 15 (49) EU forged 16 (232) 9030 2045 00
12.5 (1/2) 22 (5/8) 3 (10) US forged 16 (232) 9030 2066 00
12.5 (1/2) 22 (5/8) 3 (10) EU casted 16 (232) 9030 2064 00
12.5 (1/2) 22 (5/8) 0.6 (2 1/2) EU forged 16 (232) 9030 2069 00
15 (5/8) 25 (1) 3 (10) EU forged 16 (232) 9030 2046 00
20 (3/4) 30 (1 3/16) 3 (10) EU forged 16 (232) 9030 2100 00
20 (3/4) 30 (1 3/16) 15 (49) EU forged 16 (232) 9030 2049 00
20 (3/4) 30 (1 3/16) 3 (10) EU forged 16 (232) 9030 2047 00
20 (3/4) 30 (1 3/16) 3 (10) US casted 16 (232) 9030 2065 00
20 (3/4) 30 (1 3/16) 3 (10) EU forged 16 (232) 9030 2048 00
25 (1) 36 (1 5/16) 15 (49) EU forged 16 (232) 9030 2050 00
25 (1) 36 (1 5/16) 3 (10) EU forged 16 (232) 9030 2051 00

Hose rolls

Inner diameter Outer diameter Length Max working pressure Part number
mm (in) mm (in) m (ft) bar (psi)  
6.3 (1/4) 13 (1/2) 30 (98) 16 (232) 9030 2036 00
10 (3/8) 17 (1 1/16) 30 (98) 16 (232) 9030 2037 00
12.5 (1/2) 22 (5/8) 30 (98) 16 (232) 9030 2038 00
16 (5/8) 25 (1) 30 (98) 16 (232) 9030 2039 00
20 (3/4) 30 (1 3/16) 20 (65) 16 (232) 9030 2040 03
20 (3/4) 30 (1 3/16) 30 (98) 16 (232) 9030 2040 00
25 (1) 36 (1 5/16) 20 (65) 16 (232) 9030 2041 03
25 (1) 36 (1 5/16) 30 (98) 16 (232) 9030 2041 00