Optimale besparelser

Atlas Copcos OGP-systemer har minimale drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Producer dit eget oxygen for at undgå omkostninger til administration, genopfyldning og levering

Egen produktion kontra levering udefra

Dit OGP-system er konstant til rådighed på brugsstedet. Oplev aldrig mere et produktionsnedbrud på grund af forsyningssvigt

Høj renhed

OGP giver en renhedsgrad af oxygenet på 90 til 95 % for at imødekomme dine kvalitetskrav

Plug and Play

OGP leveres klar til brug. Skal tilsluttes tør trykluft

OGP PSA-oxygengenerator i detaljer

  • IndustrialGases_antwerp_leaflet_EN_2935097743.pdf 1.3 MB, PDF