Trykluft til mineindustrien - Atlas Copco Denmark
Atlas Copco Denmark - Kompressorer
Vores løsninger
Industriværktøj og systemløsninger
Løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Industriværktøj og systemløsninger
Luftfart
Brancher, der anvender vores løsninger
Power Technique
Løsninger
Speciallejeaftaler
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Produkter og løsninger
Løsninger
Boremaskiner
Udlejningsflåde
Produkter og løsninger
Energilagringssystemer
Produkter og løsninger
Strømgeneratorer
Produkter og løsninger
Mining Industry

Trykluft til mineindustrien

Robuste, energieffektive og sikre kompressorer og blæsere til alle anvendelsesformål inden for minedrift. Effektive selv under de vanskeligste driftsbetingelser.

Kontakt vores ekspert

Robust og pålidelig

Vores kompressorer har dokumenteret ry for en lang levetid under vanskelige driftsbetingelser ved minedrift. Konstrueret til at levere den ydeevne og driftssikkerhed, som du har behov for

Sikkerhed frem for alt

En bred vifte af indbyggede sensorer og sikkerhedsventiler, der er designet til at beskytte dine medarbejdere og din investering

Energieffektivitet

Kompressorer til minedrift med enestående energieffektivitet

Årtiers erfaring med kompressorer til mineindustrien

Vi har fremstillet udstyr til mineindustrien i mere end et århundrede. Vi hjælper dig med at maksimere din driftseffektivitet og rentabilitet med olieindsprøjtede og oliefrie trykluftkompressorer og blæsere til alle anvendelsesformål inden for minedrift:

Geologiske undersøgelser

Minedrift over og under jorden og forarbejdning
tunnelgravning og minegangsboring, boring af lodrette mineskakter, oprensning, bjergboltning, injektion, sprøjtebeton, produktionsboring og spuling, montering af sprængladninger, sprængning, slampumpning, brydning, ventilering, oppumpning af dæk, luft i tilflugtsstationer, værkstedsluft, anlæg til tilbagefyldning med pasta, afvanding, knusning, pneumatisk transportbånd, granulering, filterpresning, udvaskning, sintring, sigtning, lastning og transport
Raffinering
Smeltning, raffinering, udvinding af koksovnsgas, direkte reduktion af jern, røggasafsvovling, elproduktion, spildevandsrensning, instrumentluft, forsyningsluft, procesluft til mineralforarbejdning. Store mængder lavtryksluft til forbehandling af mineraler eller mellemtryksluft til drift af filterpresser eller betjening af pneumatiske styringer
Pneumatisk transport
Tryk på mellem 0,5 bar og 4,0 bar til lavtrykstransport
Filterpresser
Effektive filterpresser til reduktion af vandforbrug. Pålidelig og energieffektiv trykluft op til 13 bar. GR-kompressorer til 20 bar.
Udvaskning
Stabil forsyning af ilt til optimal vækst og aktivitet med en omfattende række af lavtryksteknologier
Knusning og sigtning
Certificeret Klasse 0 oliefrie skruekompressorer vil forlænge levetiden for filterduge, reducere vedligeholdelsesomkostningerne og øge posefiltres nyttetid
Flotationsskum
Flertrinscentrifugalblæsere og lavtryksskruekompressorer til pålidelig, energieffektiv drift, typisk under 1 bar. Transportable generatorer og strømstyringssystemer til samtidig styring af flere generatorer.

Ilt og nitrogen til raffinering

Ud over kompressorer tilbyder vi et omfattende program af standard membran- og PSA-generatorer (Pressure Swing Adsorption) til generering af ilt og nitrogen med renhedsgrader, der er optimeret til dine specifikke procesbehov. Vores adsorptions- og kølemiddeltørrere samt filtre sikrer, at den trykluft og gas, som leveres til dine processer, giver den bedste produktivitet og de laveste samlede omkostninger ved ejerskab. 

  • Primærluft til højovne og brændingsovne 
  • Elproduktion 
  • Instrumentluft 
  • Udvinding af koksovnsgas
  •  Spildevandsrensning 
  • Generering af ilt og nitrogen

Kundehistorier