Levnedsmiddelindustrien fødevarekvalitet trykluft

Oliefri trykluftløsninger til levnedsmiddelindustrien

Dedikerede Klasse 0-certificerede trykluftsystemer til levnedsmiddelindustrien. Garanteret oliefri luft for at sikre slutprodukter af høj kvalitet. Laveste samlede omkostninger ved ejerskab

Kontakt vores ekspert inden for levnedsmiddelindustrien

Overholder ISO 22000

Overholder ISO 22000 om styringssystem for fødevaresikkerhed. Bygget til brug i levnedsmiddelvirksomheder

Mere om ISO 22000

Fuldt beskyttet system

Leverer oliefri luft i henhold til ISO 8573-1 (2010) Klasse 0. Vores program af lufttørrere hjælper dig med at undgå fugt i luften for fuld beskyttelse af dit system.

Mere om Klasse 0

Laveste samlede omkostninger ved ejerskab

Reducer produktionsomkostningerne, forøg din rentabilitet. Med det bredeste sortiment af kompressions- og tørreteknologier opnår du de laveste omkostninger ved ejerskab

Standarden for luftkompressorer til fødevareproduktion

Uanset om formålet er sortering og udstødning, omrøring, iltning af stoffer eller oppumpning og farsering af produkter, skal trykluft til levnedsmiddelproduktion være fuldstændig ren og fri for forurening. Kun oliefrie kompressorer kan garantere absolut luftrenhed og fjerne risikoen for luftbåren forurening.

100 % ren, 100 % sikker

Atlas Copco har sat standarden for forureningsfri trykluft inden for levnedsmiddelindustrien. Du kan trygt stole på det største udvalg af oliefri teknologier til denne branche, vel vidende at du arbejder sammen med den kompressorproducent, der først opnåede 100 % ren luft i henhold til ISO 8573-1 (2010), Klasse 0, certificeret af TÜV Rheinland. Med vores trykluftkompressorer til fødevareproduktion får du trykluft, der er fuldstændig fri for olieaerosoler og -dampe. Det sikrer dit renommé, som du har arbejdet så hårdt for at opnå.

Først til at opnå ISO 22000-certificering

Da ISO 22000 fik status som den vigtigste globale kvalitetsstandard for føde & drikkevaremiddelsikkerhed, opnåede vi som den første kompressorproducent certificering af vores division for oliefri trykluft på fabrikken i Antwerpen, Belgien: 


Stor erfaring inden for levnedsmiddelindustrien

Drag fordel af årtiers erfaring inden for fødevareproduktion:


Anvendelsesområder

Automatiseringsluft

Der anvendes trykluft til styring af ventiler og aktuatorer i automatiserede produktionslinjer til påfyldning, emballering og tapning. Med oliefri trykluft undgår du tilstopning af komponenter i dine automatiserede produktionslinjer og sikrer derved dit slutprodukt

Fremføringsluft

Der anvendes trykluft til at lede mælkepulver og kakaopulver gennem rør.
Med oliefri luft undgår du, at pulveret forurenes af olie, og du sikrer derved rent pulver

Trykluft til rengøring

Trykluft til rengøring af flasker, emballage og forme inden påfyldning. Olie i trykluften vil, ud over at udgøre en sundhedsrisiko, forurene fødevareemballagen og påvirke slutproduktets smag og lugt

Blæseluft, beluftning

Der pumpes trykluft i væsker for at øge iltindholdet. Denne procedure finder bl.a. anvendelse inden for fiskeopdræt for at ilte vandet i de lavere lag og/eller oxidere bundlaget. Olieforurenet luft vil dræbe fisk og anden fauna

Gæring

Trykluft forsyner bakterier med ilt i gæringsprocessen ved produktion af f.eks. citronsyre, vin og yoghurt ... Tilstedeværelsen af selv mikroskopiske olierester vil påvirke bakterieaktiviteten, medføre produkter af lavere kvalitet og forurene slutproduktet

Opbevaring af fødevarer

I luftseparationsprocessen spaltes trykluften til ilt og nitrogen. Nitrogen anvendes til konservering af fødevarer på dåse, i større lagerfaciliteter og under søtransport. Luften skal være 100 % oliefri, da nitrogenet kommer i direkte kontakt med fødevarerne. Olie vil også nedbryde membranerne i PSA-anlæg, og de er dyre at udskifte

Køling og sprøjtning

Der anvendes trykluft til nedkøling af bagværk, når det kommer ud af ovnen. Forurening af luften ødelægger slutproduktet, hvilket resulterer i kassation og produktionstab

Kundehistorier fra levnedsmiddelindustrien

Atlas Copco leverer oliefri trykluft til La Molisana

Klasse 0 er ensbetydende med nul olie og dermed nul risiko for forurening eller farlige produkter. En oliesmurt kompressor kan, uanset filtrering, ikke garantere en fuldstændig fjernelse af alle oliedampe, olieaerosoler og andre urenheder fra trykluften.

Særligt i levnedsmiddelindustrien er det nødvendigt at eliminere enhver risiko for olieforurening.

Loading...

VSD-teknologi og energigenvinding passer godt til Chaudfontaines tilgang til bæredygtighed

Chaudfontaine ligger i den belgiske del af Ardennerne. Her tapper man kildevand på flaske. Og Atlas Copco hjælper denne kunde med at spare 26 % takket være valget af en løsning med frekvensreguleret motor (VSD). Med energigenvinding er besparelsen endnu større.

Loading...

Trykluftløsninger for levnedsmiddelindustrien