Spildevandsrensning - Atlas Copco Denmark
Atlas Copco Denmark - Kompressorer
Vores løsninger
Industriværktøj og systemløsninger
Løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Industriværktøj og systemløsninger
Elektronikindustrien
Luftfart
Brancher, der anvender vores løsninger
Power Technique
Løsninger
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Produkter og løsninger
Løsninger
Boremaskiner
Energilagringssystemer
Produkter og løsninger
Wastewater treatment plant aerial view

Spildevandsrensning

Oliefrie luftblæsere til alle former for spildevandsrensning i industrien og i kommunerne. Vi tilbyder en ren trykluftteknologi, der er tilpasset alle dine behov for iltning. Med høj energieffektivitet og lave samlede ejeromkostninger.

Kontakt vores ekspert

Energieffektive blæsere

Vi kan levere den mest optimale løsning til alle processer i forbindelse med spildevandsrensning. Vores oliefrie skrueteknologi med variabelt omdrejningstal vil f.eks. i gennemsnit kunne sænke dit energiforbrug med 30 % i forhold til andre teknologier, hvorved dine samlede ejeromkostninger også reduceres.

Ren luft til spildevandsrensning

Alle vores blæsere er certificerede i overensstemmelse med ISO 8573-1 (2010): Klasse 0, hvilket sikrer, at luften ikke forurenes under komprimeringsprocessen. Vi er den eneste kompressor- og blæserproducent, der har ISO 22000-certificeringer.

Alle blæserteknologier er tilgængelige

Vi tilbyder alle de tilgængelige blæser- og lavtryksteknologier, som vores egne ingeniører har udviklet og produceret. Ideelle til rensning af spildevand. Lave støj- og vibrationsniveauer eller regulering af luftstrøm med en motor med variabelt omdrejningstal. Vores produkter kan tilpasses, så de passer til alle dine behov.

Effektivitet og pålidelighed er afgørende faktorer for lave ejeromkostninger

Op til 70 % af energiforbruget i et rensningsanlæg anvendes til iltning. Derudover vil fem til ti gange indkøbsprisen på en blæser bliver brugt til enhedernes energiforbrug. At holde energiomkostningerne så lave som muligt er nøglen til at holde de samlede driftsomkostninger nede. Vi gør, hvad vi kan for at holde dine driftsomkostninger nede ved at tilbyde en af de mest effektive og pålidelige maskiner på markedet, hvilket gør din investering rentabel så hurtigt som muligt.

Reduktion af spildevandsrensningens indvirkning på miljøet

Effektiv behandling af vand bliver stadig vigtigere som følge af ressourcernes knaphed og de stigende økonomiske omkostninger. Når rensningsprocessen er baseret på en trykluftforsyning, der skal holde bakterierne i live, så er olieforurening ikke ønskeligt. Derfor er vores produkter oliefrie, hvilket, udover at reducere dit energiforbrug, også hjælper dig med yderligere at reducere din indvirkning på miljøet.

Talrige installationer på verdensplan samt eftermarkedsservice

Vores salgs- og servicenetværk er fordelt over 180 lande i hele verden og vi servicere tusindvis af lavtrykskompressorinstallationer på verdensplan, hvilket sikrer, at dit udstyr altid fungerer ved maksimal effektivitet, og nedetiden er begrænset til et minimum.

Kundehistorier

Northumbrian Water_customer story_ZS_WWT

Northumbrian Water vælger energieffektiv ZS-skruekompressorteknologi

Northumbrian Water, der er en førende leverandør af vand- og spildevandsløsninger i det nordøstlige England, har valgt Atlas Copcos skruekompressorteknologi til at hjælpe dem med at reducere energiforbruget og mindske serviceomkostningerne på deres spildevandsbehandlingsanlæg i Newton Aycliffe, County Durham.

Anvendelsesområder

Diffus beluftning

Fordi bakterier ikke kan overleve uden ilt, er en kontinuerlig, oliefri luftforsyning vigtig for kvaliteten af din spildevandsrensningsproces. Spildevandsforsyningen kan variere i løbet af dagen, og derfor er det af afgørende betydning, at din blæserinstallation kan håndtere et variabelt behov for luftflow. Vi tilbyder både blæsere med fast omdrejningstal og høj reduktion så vel som energieffektive blæsere med variabelt omdrejningstal.

Returskylning af filtre

Returskylning vil sige, at man pumper vand tilbage gennem filteret. Oliefri luft forhindrer filtermediet i at blive beskidt og ubrugeligt. Det er en form for forebyggende vedligeholdelse, så filtermediet kan genbruges.

Iltningsbassin

Et iltningsbassin er et bassin til spildevandsrensning, der fremmer biologisk iltning af spildevand. Det diffuserede iltningssystems effektivitet har en direkte indvirkning på kvaliteten og graden af den spildevandsrensning, der kan opnås i bassinet.

Aktiveret slambehandling

Luft og mikroorganismer anvendes til biologisk iltning af organiske forureningskilder, hvorved der produceres affaldsslam, der indeholder iltet materiale. Luften i konventionelle systemer med aktiveret slam skal være fri for olie for at undgå forurening af vandet.

SBR-systemer (Sequencing Batch Reactor)

SBR-systemer er processer med aktiveret slam, der er udviklet til drift under ikke-stationære betingelser. De anvendes i forbundne systemer, hvor iltning og bundfældning af slammet finder sted i samme bassin. I forbindelse med iltningsfasen diffuseres luftflowet i beholderen. Takket være enheder med fast omdrejningstal er energiforbruget meget lavere, hvilket genererer en omkostningsmæssig fordel.

Membranbioreaktorsystemer (MBR)

En version af de konventionelle systemer med aktiveret slam hvor adskillelse af fast og flydende stof sker ved hjælp af en membran (mikro- eller ultrafiltrering). Resultatet er fordele for proceskontrollen og kvaliteten af det brugsklare vand, men energiforbruget er højt, og processen kræver intensiv biobehandling.

Oliefrie blæserløsninger til spildevandsrensning