Op til 105 % energigenvinding i alt

Omdan din vandkølede, oliefri ZR trykluftkompressor til en energikilde. Afhængig af de lokale forhold kan du genvinde mellem 80 og 105 % af den elektriske energitilførsel som opvarmet vand

Konstrueret til oliefrie trykluftkompressorer

Vores innovative design tager varmen fra kompressionen og omdanner den til varmt vand. Tilslut op til 4 ZR-kompressorer til 1 enhed

Reducer din CO2-udledning

Beskyt miljøet ved at reducere energiforbruget. ER 90-900 hjælper din virksomhed med at fremstille produkter på en mere bæredygtig måde

Tilslut, kør og vis

Visualiser din energibesparelsesstrategi, og skab gennemsigtighed i dit miljøregnskab

Lave driftsomkostninger

Energigenvindingsenheden har pladevarmevekslere i rustfrit stål, frekvensregulerede pumper og et topmoderne styresystem. Dette sikrer en lang og problemfri levetid

Optimalt trykluftsystem

Én brugergrænseflade til dit trykluft- og varmtvandssystem. ER 90-900 regulerer også kølevandstryk og -temperatur

Energigenvinding fra kompressorer - kundehistorier

Genvind varmt vand til mange anvendelsesformål

ER-styreenheden installeres mellem kompressoren og køle- og varmekredsløbene. Der kan genvindes varmt vand op til 90°C fra trykluftsystemet. Vandet kan anvendes til sanitære formål og opvarmning, men er særligt velegnet til procesopvarmningsformål. Det modulopbyggede design garanterer problemfri integration i en lang række applikationer, selv under de hårdeste driftsbetingelser.

 • levnedsmiddelindustrien
  mejeriprocesser: pasteurisering, skoldning, rengøring og sterilisering af kogekar, tørring af produkter
 • kemikalieindustrien
  termiske dampkrakningsanlæg, varmevekslere og kemisk aftrækning, varmeledning, fugtighedsregulering
 • lægemiddelindustrien
  temperaturstyring af gæringsprocesser, tørrings- og steriliseringsprocesser, CIP-rengøringsmetoden (Clean in Place), SIP-sterilisering (Sterilization in Place), sterilisering gennem direkte kontakt i bioreaktorer og gæringsanlæg samt dampbarrierer mod bakterier
 • tekstilbranchen
  farvning af stoffer, garn og behandling af fibre
 • papirfremstillingsindustrien &  
  blegning, kogning, fremstilling af papirmasse og sortludsfordampning. 
 • elektronik
  fugtighedsregulering inden for elektronikmontage og chipfremstilling & 
 • bilindustrien
  dampturbiner

Brochures
 • Save energy with oil-free water-cooled compressors 753.7 kB, PDF