Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Integrated utility compressor on road signalisation vehicles

When F.L. Gaspar in Portugal was looking for a new air compressor to replace the XAS 47 that was integrated on their road signalisation vehicles; they returned to Atlas Copco.

F.L. Gaspar's wishlist for the integrated compressor on their road signalisation vehicle

utility compressor on road signalisation truck

The only compressor that can be integrated on a road signalisation truck: small, light and performing!

A small footprint

The space available for the compressor is limited.

Low weight

As these vehicles drive 20.000 km's per year, weight has a considerable impact on total cost of ownership.

Performance

Despite the small footprint, they wanted to increase pressure and flow.

65%

footprint reduction

15%

Weight reduction

47%

Increased pressure (bar)

The utility compressor is the perfect for for integration on utility vehicles

Download the story to find out how they succeeded

utility compressor, road signalisation vehicle, utility truck

Compact yet high output

Atlas Copco's utility truck is a perfect fit on F.L. Gaspar's road signalisation truck.