Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Pneumatic surface rock drills

5-25 kg (11-55lbs)

Contact us

5 to 25kg (11 to 55 lbs)

With a full range of surface rock drills, there's is always a model available for the job at hand.

Comfortable drilling

Built-in silencers, a lightweight design and vibration reducers ensure safe and comfortable operations. Thanks to HAPS (Hand and Arm Vibration Protection System), vibrations are reduced with up to 75%.

Fast flushing

Built-in flushing with compressed air avoids jamming and allows you to quickly clean the drill hole

Quick tool changes

Kick-latch retainers allow you to quickly and easily swap tools.

Balanced performance

These surface rock drills are designed for excellent balance, without adding unnecessary weight.

Pneumatic drills for construction, road works and quarrying

We know the drill when it comes to reliable and comfortable handheld tools. Our range of surface rock drills is ready to tackle any job: horizontal or vertical, light or heavy.

Our light surface rock drills are perfect for:

DKR surface rock drill

  • Horizontal drilling 

  • Plug hole drilling 

  • Drilling in concrete


    DKR 36 BBD 12 D BBD 12 DS BBD 15 T BBD 15 TS BBD 15 ET
Weight kg 4,5 9,8 10,7 11,1 12,1 15,6
Length mm 375 565 565 505 505 575
Air consumption l/s 10 24 22 22 24 22
Impact rate blows/min 2820 2580 2580 2580 2580 2520
Shank size mm R19 x H14,7 x 89 19 x 108 19 x 108 22 x 108 22 x 108 22 x 108

Our heavy surface rock drills are suitable for:


  • Quarrying 

  • Production drilling 

  • Mining


    SRD 20 SRD 25
Weight kg 24 27
Length mm 590 600
Air consumption l/s 39 50
Impact rate blows/min 2040 204
Shank size mm 22 x 108 22/25 x 208

Related products