Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

The DrillAir range

20-45 m³/min / 706-1589 cfm (12-35 bar / 16-612 psi)

Contact us

Save fuel when drilling

What is the impact on fuel consumption of drilling under 35 bar, compared to a gradual pressure buildup? We did the test, and found that drilling under 35 bar results in getting the job done faster, and a lower total fuel consumption.

Loading...

500meters

How deep you can drill per day with Drillair Y35

10%

Additional flow when flushing and during stem refills thanks to Dynamic Flow Boost. That means faster flushing and refilling and a shorter time to finish the drill job.

1truck

Just one truck can carry your compressor and drill rig, that's how compact our compressors are.

Single Truck

A single truck can carry both the compressor and the rig thanks to the short 4.1 meter frame.

Three Layer Protection

To keep the canopy in good condition for a longer period of time, we use three layers of protection: zincor, primer and powder

Cost per Meter

Drilling with 30-35 bar pressure allows you to drill more meters in an hour. with a lower overall cost per meter

A dedicated solution for drilling

At Atlas Copco, we know the drill when it comes to compressed air, whatever the flow or pressure. A DrillAir compressor offers the perfect harmony between pressure and flow and puts you in full control of these parameters, while saving fuel. Read more about the Xc4004, our most advanced controller.

Four reasons to invest in DrillAir:
1. Drilling 500 meters per day is achievable with the DrillAir Y35. Two 4.5” geothermal wells can be finished in a single drilling day.
2. A single truck can carry both the compressor and the rig thanks to the short, 4.1 meter compressor frame.
3. DrillAir is suitable for sustainable projects, thanks to compliance with Stage V emission standards.
4. DrillAir Y35 consumes less than 2.2 liters of fuel per meter drilled. (depending on various operational parameters)

Which DrillAir compressor is best for the job?

Thanks to AirXpert 2.0, you can run your DrillAir at various flow and pressure settings. To choose the best DrillAir unit, just consider your core business to enjoy the best possible efficiency, while knowing it will tackle those additional applications too.

DrillAir selection chart

Product variations

DrillAir Y35; DrillAir V39; DrillAir X28; DrillAir V28; DrillAir H32; DrillAir V21; DrillAir H23.

The ultimate addition to your fleet

Loading...

DrillAir Y35.

We made it cleaner and smaller. And it makes you drill faster.

Learn more about our DrillAir solutions

Loading...

A customer experience

We sent out a new DrillAir Y35 for a field test in Sweden. In this movie we captured the testimonial of the drilling company owner.

Loading...

DrillAir dynamic flow boost

Loading...

Save fuel when drilling

Loading...