Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Industrial generators

QIS range: maximum performance and standby power up to 2250kVA

Contact us today +30 2103499600

How can the industrial generator help your business?

Loading...

Up to 2250 kVA

in a single standby generator

500 hr service intervals

The Atlas Copco high performance fluids and filtration guarantee longer service intervals.

25% smaller footprint

25 per cent smaller than any comparable portable energy equipment. This makes them easier to transport and position.

Power without compromise with QIS generators

standby power, industrial generator range

The QIS industrial generator range

An industrial standby generator is an essential part of any company’s performance network. It needs to be instantly ready and able to provide reliable power in case of an electrical supply interruption. The Atlas Copco QIS range of industrial diesel generators delivers up to 2250 kVA of Predictable Power when it is needed – guaranteed!

Every unit is comprehensively tested for optimal performance in the most demanding conditions for both prime and standby applications. QIS generators are ideal for a wide variety of industries including: data centers, healthcare, utilities, manufacturing, rental, recreation, telecommunications, public works, governments and transportation.

Key features

 • Extreme testing procedure (performance class, LAT, vibration, noise, fuel consumption, water ingress,…) 
 • Sound attenuated and rugged galvanized steel enclosure 
 • High cooling performance radiator with Atlas Copco Parcool for 100% standby power operation 
 • Alternator IP23 with auxiliary winding (300% overcurrent during 20 seconds) and digital AVR (3 phases sensing and droop kit standard above 400 kVA)

Service efficient industrial generator

 • Decreased service downtime due to heavy duty fuel filtration system with water separator
 • Dual stage air filtration
 • Oil drain pump
 • 500 hours service interval

Easy and quick installation for standby power

 • Plug and play cable connection 
 • Pass through cable path, natural bend and strain relief 
 • Retention bund 110% self containment* with level sensor* 
 • Hot parts, fan and belt protection

Download the brochure

Our solutions portfolio