Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Γεννήτρια αερίου
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Mobile diesel generators

QAS and QES mobile diesel generator ranges. Up to 1250 kVA.

Contact us today +30 2103499600

Atlas Copco’s power generators deliver up to 1.250 kVA of power. Users in the construction, events, rental and utilities industries will enjoy their quiet generators, that come with smaller footprint, reduced emissions, faster plug-and-play, enhanced fuel economy, high resale value, and the lowest total cost of ownership in their class.

QAS or QES? Which range do I need?

Designed with the customer in mind, QAS range comes with all that is needed as standard to offer reliable power in rental applications and heavy duty construction use. These power generators are also unrivalled when it comes to flexibility, thanks to their simple paralleling.

The QES range of generators offers a complete portfolio of multi-drop power generators, suitable even for the most demanding worksites.

Stage V generators

Atlas Copco has thought in depth about meeting the new standards in Europe. One solution has been the QAS 5 generators, which have optimized Stage IIIA engines (under StageV Transition program). The QAS 5 Stage V-compliant engines are also available, providing for Stage V adoption and beyond.

Withstanding the elements

The corrosion treated, water-proof canopy, along with the ability to work at high and low ambient temperatures makes the Atlas Copco mobile diesel generator ranges a great choice.

Ideal for paralleling, load sharing or power export

Units above 250kVA can be easily synchronized to get adapted to your needs

Diesel generators specifically developed for construction and general rental industries

Designed with the customer in mind. It is easy to move, operate and service.