Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Long-Block Engines

No extra costs on external parts

Easy and friendly for customs clearance as it is considered a spare part

Shorter leadtimes compared to a fully reconditioned engine

What is in a Long-block engine ?

engine program
A long-block is a partly assembled engine without specific external parts. The core components of the engine are replaced or refurbished in the engine block.
Our long-block engines are produced in compliance with your old engine serial number and are 100% identical in the specification and configuration.

This is a quicker way to solve a possible piston or core failure, avoiding the work and time of rebuilding a complete engine, plus you save on costs since the external parts from your old engine can be re-used.

What is included in a Long-block engine?

 • Reconditioned Engine Block 
 • Reconditioned or new CRANKSHAFT (STD size) 
 • NEW crankshaft MAIN BEARINGS 
 • Reconditioned or new CAMSHAFT (STD size) 
 • Reconditioned connection rods with new bushings 
 • NEW connection rod BEARINGS 
 • NEW pistons (set complete with rings, pin and clip) 
 • NEW cylinder liners 
 • Reconditioned Cylinder head complete (including the NEW valves, guides and springs) 
 • NEW Cylinder head gasket and bolts/studs 
 • Reconditioned or NEW valve tappets, pushers and tubes 
 • Reconditioned or NEW water pump

You may also need...