Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Reconditioned Engines

A reconditioned engine, is a used engine that has received major repairs, including block re-boring, crankshaft re-grinding, valves re-facing just to mention a few. It is given a second life to perform as good as a new engine!

Delivery of exact same setup required for your machine

Performs as good as a new engine

Inventory available in the Atlas Copco global network

What is in a Reconditioned Engine?

web image only
A reconditioned engine, is a used engine that has received major repairs, including block re-boring, crankshaft re-grinding, valves re-facing just to mention a few. It is given a second life to perform as good as a new engine, as everything that could wear out has been replaced.

After Dyno-testing, in essence it is a new engine!!

What is included in a reconditioned engine?

 • Spotlessly cleaned cast iron engine block – Reconditioned 
 • Crankshaft (STD size) – reconditioned / re-grounded 
 • Crankshaft main BEARINGS – NEW 
 • Camshaft (STD size) – reconditioned or NEW 
 • Camshaft BEARINGS – NEW 
 • Reconditioned CONNECTION RODS with NEW BUSHINGS 
 • Connection rod BEARINGS – NEW 
 • NEW pistons (set complete with rings, pin and clip) 
 • NEW cylinder liners 
 • Reconditioned Fuel Injection pump 
 • Reconditioned Fuel injectors (complete with nozzles / atomizers) 
 • Reconditioned Cylinder head complete with the valves, guides and springs 
 • Reconditioned or NEW valve tappets, push-rods, valve lifters, timing chain, rocker-arms and tubes 
 • Cylinder head gasket and bolts/studs – NEW 
 • Oil pump – NEW 
 • Water pump – reconditioned or NEW 
 • Turbocharger – reconditioned or NEW 
 • Engine gasket set complete – NEW 
 • Oil and fuel filters – NEW 
 • Used oil pan, flywheel and flywheel housing, air lines, inlet and exhaust manifolds

You may also need...