Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Paroil E Mission Green

Mineral lubricant for Stage 3b/Tier 4 engines

Contact us

For any extreme weather, Atlas Copco Parts & Service

Loading...

Superb anti-wear and corrosion protection

Extremely high oxidation stability

Protection against the harmful effects of soot

Recommended for use in low-emission designs Contributes to minimal downtime

Quality lubricant additives

Complience with latest emission regulations (Euro 4, 5, US 2007, Tier 4 ACEA E9).

Paroil E Mission Green is a high-performance engine oil intended for the lubrication of all diesel engines as used in our compressors, generators and self-priming diesel pumps, both the latest low-emission models (Euro 4, 5, US 2007, ACEA E9) and previous versions. It meets stringent quality control specifications to ensure your equipment will run smoothly and reliably.

This oil is formulated from a highly refined mineral oil and an advanced additive system, showing excellent high-temperature viscosity retention under extended service. Paroil E Mission Green provides a very high level of protection to all parts of the engine. Overall engine cleanliness is improved under the most severe conditions.

Performance

  Method Unit Value
Sulphated ash ASTM D874   1.0 max
Kinematic viscosity at 40°C ASTM D 445 mm²/s 117
Kinematic viscosity at 100°C ASTM D 445 mm²/s 15.2
Viscosity index ASTM D 2270   139
Density at 15°C ISO 3675  kg/dm³ 0.883
Flash point COC ASTM D 92 °C 225
Pour point ASTM D 97 °C -34

Capacity

  Part number
5 l 1.32 US gal 1630 0471 00
20 l 5.28 US gal 1630 0472 00
210 l 55.48 US gal 1630 0473 00

Discover our Parts & Service offer