Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Process gas and air equipment
Προϊόντα
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Ξηραντές αέρα
Προϊόντα και λύσεις
Desiccant air dryers
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Ηλεκτρογεννήτριες
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες

Working Tools for Hydraulic Breakers

Atlas Copco Working Tools are the only tools designed, tested and approved for use on Atlas Copco breakers.

Contact us +30 2103499600

ClassicLine and ProLine

Atlas Copco Working Tools can work on the toughest jobs with the most complex applications because they have been manufactured with the same accuracy as Atlas Copco hydraulic breakers. These tools result in a longer machine lifetime, while protecting your breaker from secondary damage (e.g., on the piston, cylinder, or bushings), leading to a reduced cost of operation. There are two different lines of Working Tools on offer: ClassicLine, which are multipurpose, reliable and hard hitting tools, suitable for most applications, and ProLine, for superior performance in abrasive and dusty applications. ProLine tools have been manufactured using differentiated alloy and heat treatment, and feature an optimized tip geometry. Atlas Copco Working Tools for hydraulic breakers are high-quality, reliable, and offer optimal durability. They are the right choice to protect your investment in the Atlas Copco breaker and contribute to a low life-cycle cost and increased productivity.

Features: Benefits:
  • Top-quality steel properties (alloy with high purity), optimized heat treatment and overall increased 
  • Protects the working tool and increases the lifetime and reliability of both the hydraulic breaker and the working tool itself
  • Special design of the retainer bar area and chamfers
  • Minimizes the retainer bar wear and extends the lifetime of the working tool
  • Special design of the completely flat impact surface
  • Protects the piston and optimizes energy transfer to the working tool, while reducing risk of breakdowns 
  • Special painting
  • Prevents corrosion
  • Several tool types available and two different tool lines: ClassicLine and ProLine
  • Increases productivity and reduces operating cost, with the best tool for each application

Related products and services: