Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Process gas and air equipment
Προϊόντα
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Ξηραντές αέρα
Προϊόντα και λύσεις
Desiccant air dryers
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Ηλεκτρογεννήτριες
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες

Fluids & Lubricants for Light Towers

The blood in your machine

Contact us +30 2103499600

The correct fluids reduce equipment breakdowns and optimize your machine’s performance.

Quality fluids last longer

Ordering from us simplifies the process and eliminates the need to work with multiple suppliers.

Atlas Copco Geniune Oils

Developed to match our maintenance specifications, Atlas Copco fluids and lubricants help protect your investment, which keeps you productive and improves the resale value of your compressor.

Type Name Description Size Part Number
Engine oil Paroil E Mineral lubricant 5l 1615 5953 00
Engine oil Paroil E Mineral lubricant 20l 1615 5954 00
Engine oil Paroil E Mineral lubricant 210l 1615 5955 00
Engine oil Paroil E Mineral lubricant 1000l 1630 0096 00
         
Engine oil Paroil Extra Synthetic lubricant 5l 1630 0135 01
Engine oil Paroil Extra Synthetic lubricant 20l 1630 0136 01
Engine oil Paroil Extra Synthetic lubricant 209l 1626 0102 00
         
Engine oil Paroil E Mission Green Mineral lubricant for Stage 3b/Tier 4 engines 5l 1630 0471 00
Engine oil Paroil E Mission Green Mineral lubricant for Stage 3b/Tier 4 engines 20l 1630 0472 00
Engine oil Paroil E Mission Green Mineral lubricant for Stage 3b/Tier 4 engines 210l 1630 0473 00
         
Coolant Parcool EG Coolant for water-cooled diesel engines 5l 1604 5308 01
Coolant Parcool EG Coolant for water-cooled diesel engines 20l 1604 5307 02
Coolant Parcool EG Coolant for water-cooled diesel engines 210l 1604 5306 01
         
Coolant Parcool EG Concentrate Coolant for water-cooled diesel engines 5l 1604 8159 01

Related products: