Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Process gas and air equipment
Προϊόντα
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Ξηραντές αέρα
Προϊόντα και λύσεις
Desiccant air dryers
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Ηλεκτρογεννήτριες
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
field service

Service tips for WEDA pumps

Make sure your pump is ready for the season. Here are some handy tips for smooth and efficient operation.

Download PDF +30 2103499600

Be ready to pump!

web image

Check power cable condition:

A rupture in the insulation can cause water to enter through the cable leading to a potential electrical hazard or major failure.


web image

Check for external damages or loosen parts:

Periodical visual inspections help prevent possible breakdowns. Incorrect product usage or external factors can lead to damage on the pump housing that can lead to major failures on internal components due to water entry.


web image

Oil check/change

To guarantee optimum lubrication and sealing performance in all applications, make sure the oil is replaced every 6 months or according to the instruction manual.


web image

Inspect power cable sealing:

An improper sealing on the cable gland might cause water entry leading to a potential major electrical failure and consequent down time.


web image

Check condition of electrical motor and safety devices:

A low insulation-resistive value can lead to an unexpected breakdown in operation. To prevent this Atlas Copco advises to periodicaly measure the stator insulation and check the functionality of all electrical safety devices.


web image

Inspect condition and adjustment of wear parts:

It is advised to periodically check the condition of the wear components, as adjustments may be needed. We have developed Maintenance and Wear & Repair Kits that are handy to have on site for quick repair or preventative maintenance for maximum uptime and optimum performance.


web image

Check condition and functioning of float switch:

This device assists in starting and stopping your pump automatically, any malfunction will impact your productivity or jeopardize the pump condition.


Only genuine parts guarantee quality and high performance