Ratkaisumme
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Energy Storage Systems
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Resurssit
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Tuotteet ja ratkaisut
Ratkaisuja

Uppopumppujen valitseminen

Vedenpoistoon tarkoitetut uppopumput ovat tärkeitä laitteita rakennustyömailla, kaivoksissa ja louhoksissa. Ne poistavat tehokkaasti vettä, lietettä ja mutaa. Tässä on muutamia seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon luotettavan uppopumpun valinnassa.

Tarvitsetko apua? Kysy asiantuntijalta

Uppopumppujen valitseminen

1. Mitä nestettä pumpataan?

Ensiksi tulee ottaa huomioon pumpattavan nesteen koostumus, sillä se vaikuttaa merkittävästi pumpputyyppiin. Tärkeitä tekijöitä ovat yleinen koostumus, kiinteiden hiukkasten pitoisuus ja koko sekä nesteen pH-arvo, lämpötila ja kemiallinen sisältö. Onko kyseessä hienoja hiukkasia sisältävä vesi vai paljon paksumpi neste? Kuinka aggressiivista aine on?

2. Mitkä ovat kapasiteettivaatimukset?

Yksi tärkeimmistä suorituskykyvaatimuksista on virtaus, eli kuinka paljon nestettä on siirrettävä ja kuinka nopeasti? Esimerkiksi pumppu, jonka enimmäisvirtausnopeus on 138 m3/h (kuten Atlas Copcon WEDA D50), poistaa veden 36 m3:n altaasta 15 minuutissa. Jos pumpun virtausnopeus on 350 m3/h (kuten WEDA D80), allas tyhjenee 6 minuutissa.

3. Mikä on nesteen pumppausmatka ja -korkeus?

Miltä korkeudelta nestettä on pumpattava ja kuinka kauas neste on siirrettävä? Nämä tekijät vaikuttavat pumpulta vaadittavaan paineeseen, jolla se pystyy pumppaamaan tehokkaasti ja luotettavasti. Mitä pidemmältä matkalta vettä on pumpattava, sitä enemmän kitkaa syntyy, mikä puolestaan johtaa pumpun painehäviöön. Pumppujen on ylitettävä painovoiman tuottama vastus ja kitkahäviöt. Kun määrität teknisiä vaatimuksia, katso valmistajan julkaisema pumpun käyrä, jossa näkyy pumppauskorkeus suhteessa virtausnopeuteen. Näin varmistat, että pumppu pystyy suoriutumaan vaaditusta käyttöasteesta.

4. Mikä energianlähde on käytössä?

Jos käytettävissä on verkkovirta, sähköpumppu on useimmiten paras ja tehokkain vaihtoehto. Sähköiset uppopumput, kuten Atlas Copcon WEDA-pumput, ovat yksinkertaisin, energiatehokkain ja taloudellisin ratkaisu, joka tuottaa suuren tehon kevyessä ja kompaktissa paketissa. Jos kohde on etäällä ja altis virransyötön vaihteluille, kannattaa harkita pumppua, jonka moottorissa ja käynnistimessä on sisäänrakennettu sähkösuojaus jännitevaihtelujen, vaihevikojen ja inhimillisten virheiden varalta.

Pumpattavan nesteen tyypin ja energianlähteen sekä virtaus- ja määrävaatimusten lisäksi on lisäksi otettava huomioon muun muassa pumpun energiataloudellisuus, kestävyys ja huoltokustannukset. Oikean valinnan tekeminen ei ole helppoa, mutta asiantuntevan opastuksen avulla se onnistuu.