Ratkaisumme
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Energy Storage Systems
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Resurssit
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Tuotteet ja ratkaisut
Ratkaisuja

Pumppauskorkeuden määrittäminen

Tarvitsetko apua? Kysy asiantuntijalta

Pumppauskorkeus on yksinkertaisesti korkeus, jolle pumppu voi nostaa nestettä. Se mitataan tavallisesti metreinä tai jalkoina. Käytämme tätä käsitettä keskipakoispumppuja määritettäessä, koska niiden pumppausominaisuudet ovat yleensä riippumattomia nesteen painovoimasta, jota kutsutaan usein suhteelliseksi tiheydeksi. 

Vältä sekaannusta: pumppauskorkeus vai paine

Pumppauskorkeus voidaan joskus sekoittaa paineeseen, koska näiden kahden parametrin välillä on läheinen suhde. Niillä on kuitenkin yksi perustavanlaatuinen ero.

Pumppauskorkeus on riippumaton nesteestä, eli pumppu nostaa nesteen samalle korkeudelle nesteen suhteellisesta tiheydestä riippumatta. Neste voi siis olla vettä tai raskasta lietettä.

Paine taas on riippuvainen nesteestä, ja siihen vaikuttaa painovoima. Sama pumppauskorkeus synnyttää siis eri paineen nesteen suhteellisesta tiheydestä riippuen.

Imutasot

Myös imuolosuhteet vaikuttavat pumppauskorkeuteen. Jos imutaso on matalampi, mitattu pumppauskorkeus on pienempi ja päinvastoin. Pumpun moottori muuntaa sähköenergian mekaaniseksi energiaksi, jonka pumppu sitten välittää nesteeseen paineena. Imutason nostaminen tai laskeminen säätää nesteen potentiaalista painetta. Mitä suuremman paineen pumppu tuottaa, sitä suurempi pumppauskorkeus on.

Kokonaispumppauskorkeus

pumpun kokonaispumppauskorkeus

Kuva 1: Kitkahäviöön vaikuttavat putkien, kaarteiden, luistiventtiilien ja siivilän pituus ja koko sekä virtausnopeus.

Koska pumppuvalmistajat eivät voi tietää imutason parametreja, ne laskevat pumpun kokonaispumppauskorkeuden (kuva 1). Tämä tapahtuu vähentämällä kokonaisimukorkeus, joka mitataan korkeutena merenpinnan yläpuolella, kokonaispoistokorkeudesta.

Seuraavaksi täytyy ottaa huomioon kitkan vaikutus. Kitkahäviö riippuu nestettä siirtävien putkien, kaarteiden ja luistiventtiilien pituudesta ja koosta. Kokonaispumppauskorkeus on pumppauskorkeuden ja kitkahäviön summa.

Kokonaispumppauskorkeus on luotettavampi pumpun suorituskyvyn ilmaisin kuin paine, sillä se osoittaa, mitä pumppu voi tehdä imuolosuhteista riippumatta. Kun tiedät kokonaispumppauskorkeuden ja virtausvaatimukset, osaat valita oikean pumpun.

Pumpun suorituskyky

lietepumpun suorituskykykäyrä

Kuva 2: Atlas Copcon WEDA L100N (60 Hz) -lietepumpun suorituskykykäyrä

Pumpun suorituskyky tietyllä nopeudella (r/min) löytyy valmistajan tietolomakkeesta. Se näyttää virtausnopeuden (Q) suhteessa pumppauskorkeuskäyrään (kuva 2).

Suurimmalla pumppauskorkeudella (ympyröity punaisella) pumpussa on vähän tai ei lainkaan virtausta. Tätä kutsutaan usein sulkukorkeudeksi. Kun valitset pumppua, varmista, että pumppauskorkeus mahdollistaa riittävän virtausnopeuden. Jos esimerkiksi haluat, että pumppu toimii nopeudella 180 m³/h (780 USGPM), enimmäispumppauskorkeus on 26 m (86 ft). Tämä koskee vain keskipakoispumppuja. Mäntäpumput voivat tuottaa enemmän painetta, ja ne valitaan vain virtauksen perusteella.

Virtausnopeuden yksikkö Pohjois-Amerikassa on gallonaa minuutissa (USgpm). Metrijärjestelmää käyttävissä maissa yksiköt voivat vaihdella. Mittayksikkö voi olla litraa minuutissa (l/min), kuutiometriä tunnissa (m³/h) tai litraa sekunnissa (l/s). Muista tarkistaa yksiköt valintaa tehdessäsi.

Yhteenveto

Kokonaispumppauskorkeus on tärkeä parametri, kun ostat tai vuokraat pumppua. Se osoittaa tarkasti pumpun suorituskyvyn muista tekijöistä, kuten imutasosta tai nesteen tiheydestä, riippumatta.

Kuivauspumput

Etsitkö staattista pumppua tai uppopumppua? Meillä on ratkaisu tarpeisiisi.