Ratkaisumme
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Teollisuuskokoonpano
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Tuotteet
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Kokoonpanotyökalut ja -ratkaisut
Materiaalinpoistotyökalut
Tuotteet
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Huolto
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Huolto
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Asiantuntijaosio
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Tuotteet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Vuokrakalusto
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Lauhdeveden käsittely
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Huoltosuunnitelmat
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi

Kolme tärkeää asiaa käsikäyttöisten poraustyökalujen käytöstä

Huomioi seuraavat tärkeät asiat käyttäessäsi käsikäyttöisiä poraustyökaluja ammattitöissä.

17. marraskuuta 2020


Tärkeimmät tekijät: syöttövoima, leikkausnopeus ja pyörimisnopeus

Ilmailualan poraustekniikka
Tavallinen ihminen ei voi itse tuottaa esimerkiksi pylväsporakoneen aikaansaamaa syöttövoimaa muutoin kuin erittäin pienten poranterien kanssa. Käsin porattaessa on siksi tärkeää vähentää tarvittavaa syöttövoimaa valitsemalla sopiva terä ja poraustekniikka.
Leikkausnopeus on se nopeus, jolla leikkaavat reunat purevat materiaalin läpi. Leikkausnopeus on reiän keskellä nolla, ja suurimmillaan se on reiän reunoilla, mistä se myös mitataan. Leikkausnopeus ilmoitetaan metreinä minuuttia kohden (m/min). Erilaiset materiaalit vaativat erilaisen leikkausnopeuden.
Porakoneen tyhjäkäyntinopeus ilmoitetaan kierroksina minuutissa (r/min). Arvo löytyy myös työkalun arvokilvestä.

Poranterä

Ilmailualan poraustekniikka
Poranterällä on kolme tärkeää ominaisuutta: terän materiaali, terän pintakäsittely ja terän tyyppi.
Pikateräs on yleisin poranterien valmistusmateriaali. Vahvasti hankaaville materiaaleille, kuten lasikuidulla, hiilikuidulla tai kevlarkuidulla vahvistetuille komposiiteille, kannattaa käyttää kovametalliteriä, sillä niitä voi käyttää kohtuullisen pitkään ennen uudelleenteroitusta.
Höyrykäsiteltyjen terien pinta on tasaisempi, joten niiden kitka on pienempi. Tällöin porattava materiaali ei tartu niihin yhtä helposti, ja käsittely suojaa myös ruostumiselta.
Poranteriä on kolmenlaisia: tavallisella kierteellä varustettuja sekä hitaalla ja nopealla kierteellä varustettuja. Kukin tyyppi puree materiaaliin eri tavalla. Ne eroavat siis kulman ja niille suositellun porattavan materiaalin suhteen.

Poraustyökalu

Ilmailualan poraustekniikka
Käsin suoritettavissa poraustöissä tarvitaan nopeutta ja tarkkuutta. Koneiden on myös oltava kevyitä ja voimakkaita, jotta käyttäjä ei väsy. Paineilmakäyttöiset porat ovat pienikokoisia ja kevyitä, joten niiden käsittely on helppoa ja ergonomista.

Poria on periaatteessa neljänlaisia: pistoolikahvaisia poria, suoria poria, kulmaporia ja ruuvisyöttöisiä poria.
Kukin tyyppi soveltuu parhaiten tiettyyn työympäristöön ja vaikuttaa suoraan käyttäjän ergonomiaan. Käsiporauksessa joudutaan usein työskentelemään epämukavassa asennossa, mutta työmukavuutta voidaan usein kuitenkin parantaa valitsemalla oikeantyyppinen työkalu.

Esimerkkejä:
Ergonomics Drilling technique
Kun poraat korkealla olevia kohteita, käytä suoraa poraa.
Ergonomics Drilling technique
Kun poraat matalalla olevia kohteita, käytä pistoolikahvaista poraa.

Aiheeseen liittyvää tietoa