Ratkaisumme
Atlas Copco Rental
Solutions
Vuokrakalusto
Atlas Copco Rental
Lisävarusteet
Vuokrakalusto
Lisävarusteet
Typpigeneraattorit
Vuokrakalusto
Öljytöntä ilmaa tuottavat kompressorit
Vuokrakalusto
Öljytöntä ilmaa tuottavat kompressorit
Öljytöntä ilmaa tuottavat kompressorit
Öljyvoidellut kompressorit
Vuokrakalusto
Öljyvoidellut kompressorit
Öljyvoidellut kompressorit
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Valimot ja metallinvalmistus
Palvelemamme teollisuudenalat
Valimot ja metallinvalmistus
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Industrial Tools & Solutions
Kompressorit
Solutions
Tuotteet
Kompressorit
Process Gas and Air Equipment
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Tuotteet
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi
Vacuum solutions

Paineilmatyökalujen edut sähkötyökaluihin verrattuna

Valmistajat etsivät jatkuvasti keinoja kustannusten alentamiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Vaikka sähkötyökalujen hankintahinnat ovat alhaisempia, pitkällä aikavälillä paineilmatyökalujen kokonaiskustannukset ovat kuitenkin alhaisemmat ja tuottavuus parempi. Mutta miksi?

10. syyskuuta 2019

Industrial Tools & Solutions

Tässä muutamia syitä siihen, miksi paineilmatyökalut ovat sähkötyökaluja parempia:

Ylivoimainen ergonomia – Tehokkaiden hiomakoneiden tärkeimmät ergonomiaan vaikuttavat tekijät ovat koneen paino ja tärinätaso. Painavan hiomakoneen kannatteleminen koko päivän rasittaa käyttäjää. Jos hiomakone myös tärisee paljon, käyttäjän olo on entistäkin tukalampi. Työprosessi kestää pidempään ja käyttäjän riski joutua sairaslomalle työperäisten vammojen vuoksi kasvaa.

Teho-painosuhde – Paineilmakäyttöisten hiomakoneiden paino-tehosuhde on sähkökäyttöisiä laitteita parempi. Paineilmakäyttöiset hiomakoneet ovat siis kokoonsa ja painoonsa nähden huomattavasti tehokkaampia kuin useimmat muunlaisella moottorilla varustetut koneet. Sähkötyökalujen valmistajat luokittelevat koneensa tehon usein sen mukaan, paljonko tehoa sähkömoottoriin syötetään. Sähkötyökalujen teknisissä tiedoissa ei kuitenkaan kerrota, että sähkömoottoriin syötetty teho ei ole sama kuin karalle kulkeutuva teho. Itse asiassa vain 50–60 % työkalun nimellistehosta kulkeutuu hiomalaikalle asti. Paineilmatoimisissa hiomakoneissa taas koneen ottama teho on sama kuin koneen ulos antama teho. Yhden hevosvoiman nimellistehon omaava paineilmakone tuottaa karalle yhden hevosvoiman materiaalinpoistotehoa.

Parempi tuottavuus – Paineilmatoiminen hiomakone ei ole altis ylikuormitukselle ja ylläpitää ilmoitetun tehon, mikä parantaa tuottavuutta. Sähkötyökalun käyttäjän taas on varottava ylikuormittamasta konettaan, sillä se vaurioittaa moottoria. Tämä puolestaan johtaa kalliisiin korjauksiin tai koko työkalun vaihtoon.

Ei sähköiskun vaaraa – Kaikenlaisia hiomakoneita käytetään usein paikoissa, joissa on kosteutta, sähköä johtavia materiaaleja ja syttyviä nesteitä. Vaurioituneet johdot aiheuttavat käyttäjälle sähköiskuvaaran. Lisäksi metallinvalmistajat käyttävät usein syttyviä kemikaaleja, kuten asetonia, metallien hitsausta edeltävään valmisteluun, ja vialliset sähköjohdot voivat sytyttää kemikaaliroiskeet tuleen. Lisäksi höyrypitoisuudet voivat olla korkeampia ahtaissa tiloissa työskenneltäessä, kuten kaivosteollisuudessa ja säiliöiden puhdistuksessa. Paineilmakäyttöiset työkalut sitä vastoin eivät tarvitse sähköä eivätkä niiden ilmamoottorit synnytä kipinöitä.

Tehoa vaikeissa olosuhteissa – Sähkötyökalujen käyttöikään vaikuttavat eniten pöly ja lämpö – niitä ei myöskään kannata pudottaa veteen tai jättää kuumaan auringonpaahteeseen. Sähkömoottoreilla on luonnostaan tietty käyttöaika, jota on noudatettava. Jos työkalun ei anneta välillä jäähtyä, moottorin itsensä tuottama lämpö heikentää työkalun tehoa ja lopulta hajottaa sen. Lisäksi kaikissa materiaalinpoistotöissä muodostuu aina hiukkasia. Koska sähkötyökalujen moottorien on jäähdytyksen vuoksi oltava osittain avoimia, niihin kertyy helpommin pölyä ja likaa. Paineilmatyökalut sitä vastoin on suunniteltu käytettäväksi valimoissa, telakoilla, öljynporauslautoilla, voimalaitoksissa, metallintyöstötiloissa ja petrokemiallisissa jalostamoissa. Paineilmatyökalujen käyttöaika on 100 %, eli ne on suunniteltu toimimaan 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivänä viikossa.

Helppo huolto – Teollisuusluokan hiomakoneet eivät ole kertakäyttöisiä laitteita. Niitä voidaan uudistaa ja huoltaa säännöllisesti useiden vuosien ajan. Sähkötyökalujen keskimääräinen huoltoväli on 60–120 tuntia, jonka jälkeen niihin tarvitaan yleensä uudet hiiliharjat, kun taas autotalli-/kunnossapitotason paineilmatyökalujen huoltoväli on keskimäärin 200 tuntia ja teollisuusluokan paineilmahiomakoneiden jopa 2 000 tuntia.

Advantage air tool

Yhteenveto – Kaikki haluavat saada tuotteensa valmiiksi mahdollisimman nopeasti oli kyse sitten jäysteenpoistosta konepajalla, pinnan valmistelusta maalausta varten tai valuosien erottamisesta valimossa. Paineilmakäyttöisten hiomakoneiden avulla saat työt valmiiksi nopeammin, turvallisemmin ja mukavammin. Niiden 100-prosenttisen käyttöajan ja pitkien huoltovälien ansiosta käytät enemmän aikaa työskentelyyn ja vähemmän aikaa työkalujen huoltamiseen. Vaikka paineilmakäyttöisen hiomakoneen hankintahinta saattaakin olla korkeampi, kokonaiskustannukset ovat kuitenkin alhaisemmat. Paineilmatyökalut ovat varma sijoitus, joka parantaa tuottavuutta merkittävästi.