Ratkaisumme
Alipaineratkaisut
Korkean laadun varmistaminen manuaalisessa liimauksessa on haastavaa. Lue, mitä laadun parantamiseksi voi tehdä.

Korkean laadun varmistaminen manuaalisessa liimauksessa on haastavaa. Lue, mitä laadun parantamiseksi voi tehdä.

Manuaalisen liimauksen laadun parantaminen

Tietyissä käyttökohteissa liima- ja tiivistysaineita ei kannata levittää automaattisesti vaan manuaalisesti. Tasaisen korkean laadun varmistamiseksi suunnittelijoiden ja käyttäjien tulee ottaa huomioon useita tekijöitä.

28. helmikuuta 2019

Annosteluratkaisut

1. Paineensäädin pumpun aiheuttaman painevaihtelun minimoimiseksi

Mäntäpumpuissa esiintyvä niin sanottu "pumppuvaikutus" haittaa usein liiman manuaalista levittämistä. Vaiheessa, jossa materiaalipumppu vaihtaa suuntaa, saattaa esiintyä lyhyitä paineen vaihteluita, joiden vuoksi annostelija syöttää tarvittua suuremman tai pienemmän määrä materiaalia. On tärkeää, että järjestelmä on määritetty asianmukaisesti ja paineet on asetettu oikein. Vaikutus voidaan minimoida materiaalin paineensäätimellä. Näin materiaali levittyy siististi ja tasaisesti.

2. Optimaalinen annostelulämpötila

Nykyaikaisten liimojen tarkka käsittely edellyttää yhä useammin optimaalista lämpötilaa. Esimerkiksi epoksihartsiliimoja käsitellään 40–60 °C:n lämpötilassa. Tasainen ja tarkka lämpötilan säätö koko järjestelmässä aina pumpusta letkuun ja annostelijaan on ratkaisevan tärkeää. Annostelija on siksi suunniteltava erityisesti lämmitettyjä järjestelmiä varten ja eristettävä huolellisesti tapaturmien välttämiseksi.

3. Letkun vaikutuksen minimointi

Liiman lämmittäminen tarkoittaa, että myös materiaaliletkun on oltava lämmitettävä ja kestettävä korkeaviskoosisten materiaalien aiheuttamia korkeita paineita. Tällaiset letkut ovat painavampia ja tilavuudeltaan suurempia. Siksi kannattaa valita manuaalinen annostelija, jossa on pyörivä liitin. Näin työntekijä voi liikkua joustavammin ilman, että letku on tiellä. Suosittelemme myös käyttämään kevennintä, johon annostelija ja letku voidaan ripustaa. Se kantaa järjestelmän painon ja vähentää työntekijän rasitusta.

4. Huomioi työkalun ergonomia

Työkalun ergonomia on työn tuottavuuden ja tarkan tuloksen kannalta tärkeä tekijä. Annostelijassa tulee olla hyvä tasapaino, suuri kahva ja mahdollisuuksien mukaan lisäkahva. Lisäkahva parantaa laitteen tasapainoa ja ehkäisee ennenaikaista väsymistä. Myös liipaisin vaikuttaa ergonomiaan: paineilmaliipaisimien etu on, että käyttäjän ei tarvitse käyttää yhtä paljon voimaa.

5. Tasainen materiaalin annostelu

Tasainen liimasauma on erityinen haaste manuaalisessa levityksessä. Yleinen ongelma on, että materiaalia levittyy liikaa levityksen alussa tai lopussa. Materiaalin annostelun säätämiseen tarkoitetut laitteet ovat hyvä ratkaisu tähän. Niiden avulla materiaali levittyy tasaisesti, ja annostelua voidaan säätää erikseen komponentin, käyttökohteen ja levitysnopeuden mukaan. Näin jälki on tasainen alusta loppuun, uudelleenkäsittelyn tarve vähenee sekä liimauksen laatu ja tuottavuus paranee.