Ratkaisumme
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Teollisuuskokoonpano
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Tuotteet
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Kokoonpanotyökalut ja -ratkaisut
Materiaalinpoistotyökalut
Tuotteet
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Huolto
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Huolto
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Asiantuntijaosio
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Tuotteet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Vuokrakalusto
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Lauhdeveden käsittely
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Huoltosuunnitelmat
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi

Näin korjaat niittiliitosten yleisimmät viat

Tässä artikkelissa tutustutaan niittiliitosten yleisimpiin vikoihin ja niiden korjaamiseen vaihe vaiheelta.

30. kesäkuuta 2020

Niittiliitoksissa voi olla monenlaisia vikoja. Useimmat niistä voivat johtua vääränkokoisista niiteistä tai reiän huonosta valmistelusta. Täältä voit lukea lisää oikeankokoisen niitin valitsemisesta. Seuraavassa esitellään yleisimmät viat:

1.marks in head of structure close to head.
Jälkiä kannassa tai rakenteessa kannan lähellä.
Tämä voi johtua liian pienestä syöttövoimasta, niittausvasaran ponnahtamisesta pois kohteesta tai siitä, että vasara ei ollut 90 asteen kulmassa.
Shank is not in the center of bucked head
Niitin varsi ei ole niittauksessa syntyvän kannan keskellä. Kanta on kalteva.

Niittausvastin ei ollut rakenteeseen nähden 90 asteen kulmassa koko prosessin ajan. Niittausvastin on luultavasti vääräntyyppinen.
3.concentric rings in head or on structure around head
Samankeskisiä renkaita kannassa tai rakenteessa kannan ympärillä.

Jos renkaat ovat kannassa, se saattaa johtua siitä, että niittaustyökalun kärjen kolo on ollut liian pieni. Jos renkaat ovat rakenteessa, kolo on ollut liian suuri.
number 4


Erimuotoisia halkeamia.

Tässä tapauksessa on määritettävä halkeamien tyyppi, sijainti ja suuruus. Avoimet halkeamat liittyvät yleensä epäasianmukaiseen lämpökäsittelyyn. Suljettujen halkeamien kohdalla tärkeämpää on niiden sijainti ja suuruus. Jos halkeamat eivät risteä, niistä ei yleensä ole mitään haittaa. Halkeamat saattavat johtua myös siitä, että niittausprosessi on ollut liian pitkä.
5.swelled rivets that open the structure


Laajentuneet niitit, jotka avaavat rakenteen.

Tämä johtuu yleensä siitä, että reiän valmistelun yhteydessä levyjen väliin on päässyt lastuja. Tällöin niitti on irrotettava ja liitosalue puhdistettava. Joissakin tapauksissa pienestä raosta ei ole haittaa, mutta säiliöissä ja painerungoissa ne on aina korjattava.
6.open head or gapped head


Avoin kanta tai väli kannan ja rakenteen välissä.

Tämä saattaa johtua siitä, että syöttövoimaa ei kohdistettu oikein eli syöttövoima oli liian suuri niittausvastimen puolelta tai liian pieni niittausvasaran puolelta. Tällaiset liitokset ovat useimmiten hyväksyttäviä, mutta eivät kiinteissä säiliön osioissa eivätkä painerungoissa.
Flush type rivets


Avain kanta tasaisessa niitissä.

Tämä voi johtua viallisesta upotuksesta. Sen voi korjata toistamalla upotuksen käyttämällä astetta suurempaa niittiä (jos mahdollista). Jos kanta on liian korkealla, niittiä on hiottava.

Niitin poistaminen

Jos kohtaat jonkin edellä mainituista tilanteista, kyseisen niitin voi useimmiten poistaa ilman kalliita seuraamuksia. Niitti poistetaan yleensä seuraavasti:

Removing the rivet

# 1. Kiinteä niitti on poistettava poraamalla kannan puolelta. Käytä poranterää, joka on yhtä kokoa pienempi kuin niitti. Iske pieni merkki keskelle kantaa. Varmista, että pora on tarkasti niitin suuntainen. Aloita poraaminen hitaasti painamalla liipaisinta kevyesti. Tällöin poraa on helpompi hallita, eikä se lipeä niin herkästi.

# 2. Poraa kannan läpi varteen asti, jotta varren ja kannan väliin jää mahdollisimman vähän materiaalia.

# 3. Aseta reikään sopiva meisti ja napsauta kanta irti varresta. Voit käyttää myös pientä talttaa, mutta varo, ettei se vaurioita pintaa.

# 4. Irrota niitti meistillä iskemällä sitä kevyesti vasaralla muutaman kerran. Kerää niitti talteen sopivaan astiaan. Jos noudatat tätä toimenpidettä tarkasti, reikä ei vaurioidu, joten voit asentaa reikään uuden niitin.

Aiheeseen liittyvää tietoa