Ratkaisumme
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Teollisuuskokoonpano
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Tuotteet
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Kokoonpanotyökalut ja -ratkaisut
Materiaalinpoistotyökalut
Tuotteet
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Huolto
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Huolto
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Asiantuntijaosio
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Tuotteet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Vuokrakalusto
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Lauhdeveden käsittely
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Huoltosuunnitelmat
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi

Tarkistuslista turvalliseen hiomakoneilla työskentelyyn

Tässä artikkelissa kerrotaan parhaista käytännöistä, jotka koskevat hiomakoneiden käyttöä.

30. kesäkuuta 2020

Valimot ja metallinvalmistus Valtionhallinto ja puolustusteollisuus Teollisuus Tuotteet Artikkelit Alkuperäinen laitevalmistaja (OEM) Ilmailu Autoteollisuus Industrial Tools & Solutions Hiomakoneet Raskaat laitteet ja koneet Laivanrakennus Energia Rautatieteollisuus

Ymmärrämme turvallisen työympäristön merkityksen ja sen, että koulutus on ensimmäinen vaihe kaikkien koneiden turvallisessa käytössä.

Hiontatöihin ei pidä suhtautua leikiten, sillä niistä saattaa aiheutua haittaa terveydelle. Laitteita on käsiteltävä asianmukaisesti, ja itse hiontatilanteeseen on suhtauduttava asiaankuuluvalla vakavuudella. Turvallisuuteen vaikuttavien tekijöiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa vaaratilanteita. Käyttäjän onkin aina toimittava erityistä varovaisuutta noudattaen.

Käyttäjän on huomioitava seuraavat asiat ennen töiden aloittamista:
  ✔ Tarkista työkalun kuormittamaton käyntinopeus. Työkalu ei saa pyöriä laikassa ilmoitettua kierroslukua nopeammin.
  ✔ Käytä teräsuojusta hiomalaikalla hioessasi. Käytä oikein mitoitettua hiomalaikkaa, jotta laikan pyörimisnopeus (r/min) ei ylity.
  ✔ Tarkista, että hiomalaikassa ei ole halkeamia tai muita vaurioita.
  ✔ Varmista, että käytät oikeanlaisia kiinnityslaippoja. Tarkista, että ne on kiristetty kunnolla ja että ne ovat tasaisia eikä niistä löydy vaurioitumisen merkkejä.
  ✔ Käytä suojavaatteita tai muita annettuja suojavarusteita, kuten suojalaseja, kuulosuojaimia, käsineitä, kypäriä, kasvonsuojaimia jne.
  ✔ Tee työkalun testiajo turvallisessa ja suljetussa paikassa, kuten työtason alla.
  ✔ Varmista, että työkalut huolletaan säännöllisesti.
  ✔ Noudata aina kansallisia ja kansainvälisiä turvallisuusstandardeja ja -säädöksiä.

Muista aina, että ennaltaehkäisy on jälkihoitoa parempi vaihtoehto. Huolellinen valmistautuminen voi auttaa välttämään työtapaturmia.


Lue lisää hionnasta ja turvatoimista täältä.

Grinding guide