Ratkaisumme
Atlas Copco Rental
Solutions
Vuokrakalusto
Atlas Copco Rental
Lisävarusteet
Vuokrakalusto
Lisävarusteet
Typpigeneraattorit
Vuokrakalusto
Öljytöntä ilmaa tuottavat kompressorit
Vuokrakalusto
Öljytöntä ilmaa tuottavat kompressorit
Öljytöntä ilmaa tuottavat kompressorit
Öljyvoidellut kompressorit
Vuokrakalusto
Öljyvoidellut kompressorit
Öljyvoidellut kompressorit
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Valimot ja metallinvalmistus
Palvelemamme teollisuudenalat
Valimot ja metallinvalmistus
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Industrial Tools & Solutions
Kompressorit
Solutions
Tuotteet
Kompressorit
Process Gas and Air Equipment
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Tuotteet
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi
Vacuum solutions

Tarkistuslista turvalliseen hiomakoneilla työskentelyyn

Tässä artikkelissa kerrotaan parhaista käytännöistä, jotka koskevat hiomakoneiden käyttöä.

10. syyskuuta 2019

Hiomakoneet

Ymmärrämme turvallisen työympäristön merkityksen ja sen, että koulutus on ensimmäinen vaihe kaikkien koneiden turvallisessa käytössä.

Hiontatöihin ei pidä suhtautua leikiten, sillä niistä saattaa aiheutua haittaa terveydelle. Laitteita on käsiteltävä asianmukaisesti, ja itse hiontatilanteeseen on suhtauduttava asiaankuuluvalla vakavuudella. Turvallisuuteen vaikuttavien tekijöiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa vaaratilanteita. Käyttäjän onkin aina toimittava erityistä varovaisuutta noudattaen.

Käyttäjän on huomioitava seuraavat asiat ennen töiden aloittamista:
  ✔ Tarkista työkalun kuormittamaton käyntinopeus. Työkalu ei saa pyöriä laikassa ilmoitettua kierroslukua nopeammin.
  ✔ Käytä teräsuojusta hiomalaikalla hioessasi. Käytä oikein mitoitettua hiomalaikkaa, jotta laikan pyörimisnopeus (r/min) ei ylity.
  ✔ Tarkista, että hiomalaikassa ei ole halkeamia tai muita vaurioita.
  ✔ Varmista, että käytät oikeanlaisia kiinnityslaippoja. Tarkista, että ne on kiristetty kunnolla ja että ne ovat tasaisia eikä niistä löydy vaurioitumisen merkkejä.
  ✔ Käytä suojavaatteita tai muita annettuja suojavarusteita, kuten suojalaseja, kuulosuojaimia, käsineitä, kypäriä, kasvonsuojaimia jne.
  ✔ Tee työkalun testiajo turvallisessa ja suljetussa paikassa, kuten työtason alla.
  ✔ Varmista, että työkalut huolletaan säännöllisesti.
  ✔ Noudata aina kansallisia ja kansainvälisiä turvallisuusstandardeja ja -säädöksiä.

Muista aina, että ennaltaehkäisy on jälkihoitoa parempi vaihtoehto. Huolellinen valmistautuminen voi auttaa välttämään työtapaturmia.


Lue lisää hionnasta ja turvatoimista täältä.

Grinding guide