Ratkaisumme
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Vuokrakalusto
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Raskaat laitteet ja koneet
Palvelemamme teollisuudenalat
Teollisuuskokoonpano
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Tuotteet
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Materiaalinpoistotyökalut
Tuotteet
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Huolto
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Huolto
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Industrial Tools & Solutions
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Lauhdeveden käsittely
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Huoltosuunnitelmat
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Tuotteet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut

Vahvan ja luotettavan liitoksen luominen Atlas Copcon itselävistävällä niittaustekniikalla

Virheentarkistusmenetelmien ansiosta itselävistävällä niittaustekniikalla luotujen liitosten laatu on aina täydellinen.

Varmista, että itselävistävät niitit on liitetty oikein. Niitin kannan silmämääräisen tarkistuksen pitäisi osoittaa, onko liitos hyvä, mutta hyvän liitoksen takana on muitakin tekijöitä.

Vahvan ja luotettavan liitoksen osatekijät

Itselävistävä niittaus on yksitoiminen ja kaksipuolinen kiinnitysprosessi, jossa liitoksen muodostaa erityisesti sitä varten muotoiltu ontto tai puoliontto niitti joka liitetään levyyn puristamalla. Käytetyn niitin ja vastimen muotoilu sekä niitattavan levyn materiaali määrittävät liitoksen vahvuuden ja korroosio-ominaisuudet.

Jos liitos halutaan tehdä itselävistävällä niittauksella, on noudatettava tiettyjä perussääntöjä:•    Taipuisa materiaali on oltava pohjalla;•    Ohuiden ja paksujen osien suhde: pohjalevyn on oltava yli 33 % liitoksen kokonaispaksuudesta.

Itselävistävällä niittaustekniikalla tehtyjen liitosten arviointi

Mittaamalla helposti tunnistettavia muuttujia arviointivaiheessa voidaan luoda tietue, joka toimii vertailukohtana laaduntarkastuksessa koko käyttöiän ajan.

Rakenteita hajottamaton ulkoinen tarkistus voi antaa hyvän käsityksen siitä, onko liitos vaatimusten mukainen. Muutokset esimerkiksi kannan muodossa tai niitin kannan korkeudessa ovat varma merkki siitä, että jokin prosessin osa on muuttumassa.

Liitoksen poikkileikkaaminen arviointivaiheessa antaa tärkeitä tietoja sen ominaisuuksista. Se ilmaisee liitoksen vahvuuden, korroosionkestävyyden ja prosessin tulevan vakauden.

Tasomittari

Kannan korkeustason mittari
Ensisijaisessa rakenteita hajottamattomassa prosessitarkastuksessa hyödynnetään kannan tasoa pintaan verrattuna. Manuaalisena tarkistuksena lukemia voidaan ottaa sovituin väliajoin tason mittarilla.

Kun liitos on oikein suunniteltu, kannan tason muutokset pintaan verrattuna ilmaisevat, että jokin on muuttunut kiinnitysprosessissa ja liitoksen vahvuudessa tai korroosionkestävyydessä voi ilmetä ongelmia.

Suunnitteluvaiheessa liitoksesta saadaan nimellinen kannan tasolukema, jossa niitin kanta voi olla hieman päällimmäisen levyn yläpuolella. Tämä on hyväksyttävää edellyttäen, että niitin kannan alaosan ja levyn välinen kontakti on hyvä. Tarkistuskriteerit on määritettävä tässä vaiheessa tallennetun, asianmukaisen lukeman mukaan. Tasomittaria käytetään vain vertailutyökaluna, jolla havaitaan poikkeamat hyväksytystä mallista.

Prosessin valvonta

Prosessin valvonta itselävistävässä niittauksessa
Prosessin valvonnan kautta voidaan varmistaa reaaliaikaisesti, että prosessi ei ole muuttunut alkuvaiheessa mallinnetusta. Tietokoneella tehtävän prosessin valvonnan avulla voidaan tallentaa myös tuotannon aikainen vikahistoria ja trendit.

Prosessin valvonnassa seurataan liittämisen aikana saadun palautteen perusteella koko prosessia. Arviointivaiheen aikana järjestelmälle "opetetaan", millainen on hyvä liitos, ja tämä tieto toimii vertailukohtana tarkastusvaiheessa. Jokaisella liitoksella on oma käyränsä, ja käyrän raja-arvot voidaan määrittää järjestelmään. Järjestelmä antaa ilmoituksen, jos käyrä ei sovi raja-arvoihin.

Vetokoe

Vetokoe
Paras tapa liitoksen lujuuden testaamiseen on vetokoe. On suositeltavaa käyttää sovelluksessa käytettyjä komponenttimateriaaleja aina kun mahdollista, jotta vältytään harhaanjohtavilta tuloksilta.

Tärkeimmässä vetokokeessa yksittäinen niitti altistetaan leikkaus- ja repäisyjännitykselle vetämällä pohjalevy irti muista levyistä. Niittiliitoksen eheyttä verratessa tärkeimpiä huomioon otettavia tuloksia ovat F-max-arvo ja energian absorbointi leikatessa, joka on yleisin kuormitustapa, ja repäistessä, joka on liitoksen voimakkain kuormitustapa ja paljastaa sen heikkoudet.

Vetokokeessa niittiliitos kiskaistaan rikki. Liitoksen pettämistapa voidaan määrittää rikkoutuneiden osien perusteella. Rikkoutumiskokeen yleisimmät liitoksen pettämistavat ovat:
  • Niitin peräpää irtoaa pohjalevystä – ilmenee yleisimmin monikerrosliitoksissa tai kun alalevy on samanpaksuinen tai ohuempi kuin ylälevyt tai kun niitti on ihannepituutta lyhyempi, koska prosessi on rationalisoitu useilla liitoksilla.

  • Niitin kanta irtoaa päällimmäisestä levystä – tässä pettämistavassa liitos on mahdollisimman luja kasvattamatta niitin kannan halkaisijaa. Tämä tapa on yleisin kaksikerroksisissa liitoksissa, kun päällimmäinen levy on merkittävästi ohuempi komponentti.

Poikkileikkaus

Poikkileikkauksen arviointi
Poikkileikattujen liitosten makroskooppinen tutkiminen on ainoa tapa arvioida suoraan pinnanalaisia vikoja ja mekaanisesti kiinnitettyjen liitosten rajapintaominaisuuksia. Kun itselävistävä liitos on suunniteltu, on tärkeää tarkistaa, että niittaustyökalut ja niitattava materiaali toimivat alkuperäisen määritelmän mukaisesti tuotannon aikana. Toimivuuden voi tarkistaa mittaamalla perusliitoksen tärkeät parametrit, jotta tuotantoliitoksia voidaan verrata niihin. Parametreja ovat:
  • K – kannan taso päällimmäiseen levyyn verrattuna
  • i – lukitus pohjalevyyn
  • t-min – pohjalevystä jäljellä olevan materiaalin minimimäärä
Mitattuihin parametreihin voi lisätä toleransseja, jos pitävässä liitoksessa voi testien perusteella olla pieniä vaihteluita. Jos liitos on suunniteltu esimerkiksi 0,4 mm:n lukituksella, mutta liitos on pitävä myös 75 prosentin voimalla, alempi toleranssi voi olla 0,3 mm, jos testit sen vahvistavat. On tärkeää, että liitos leikataan keskikohdasta, jotta ”i”- ja ”t-min”-mitat ovat tarkkoja. Mitat voi tarkistaa mittaamalla kannan leveyden ja vertaamalla sitä tarkistettavan niitin kannan tunnettuun halkaisijaan.

Oikea liitos kohteeseesi

On tärkeää että käyttötarkoitukseen suunnitellaan juuri siihen sopiva liitos. Pyydä meidät mukaan jo kehitysvaiheessa, niin takaamme oikean lopputuloksen alusta lähtien.