Uudelleenkäsittelyn minimoiminen momentti- ja kulmavalvonnalla

Kokoonpanon takaisikutsut ja uudelleentyöstöt voidaan välttää valvomalla kiristysprosessin laatua. Näin viat havaitaan heti.

23. syyskuuta 2018

Industrial Tools & Solutions

Osia voidaan liittää toisiinsa useilla eri tavoilla, kuten liimaamalla, niittaamalla, hitsaamalla ja juottamalla. Yleisin tapa on kuitenkin kiinnittää osat toisiinsa ruuvin ja mutterin avulla tai suoraan osassa olevaan kierteitettyyn reikään. Tämän tavan hyviä puolia ovat suunnittelun ja kokoonpanon yksinkertaisuus, helppo purkaminen, tuottavuus sekä HINTA!

Miten momentti lasketaan?

Käytännön syistä johtuen ruuviliitoksen puristusvoima määritetään yleensä kiristysmomenttina. Vääntömomentti, tai voiman momentti, voidaan mitata joko dynaamisesti ruuvia kiristettäessä tai staattisesti momenttiavaimella tarkistamalla kiristyksen jälkeen.

Momentti = VOIMA x PITUUSMomentin arvot vaihtelevat huomattavasti liitoksen laatuvaatimusten mukaan. Esimerkiksi moottoripyörän turvallisuuskriittinen jousituksen liitos ei saa pettää, joten sen toleranssit ovat erittäin tiukat.

Laadunvalvontaa voidaan parantaa entisestään lisäämällä mitattaviin parametreihin kiristyskulma. Tällä tavoin voidaan ruuvin elastisella alueella varmistaa, että liitoksen kaikki osat ovat paikallaan, eli esimerkiksi tiiviste tai aluslevy ei puutu. Myös ruuvin laatu voidaan varmistaa mittaamalla kiristyskulma ennen kosketustiukkuutta ja lopullisen kiristyksen yhteydessä.

Hienostuneissa kiristysprosesseissa kulman avulla voidaan myös määrittää ruuvin myötöraja ja sallia ruuvin kiristäminen sen plastiselle alueelle asti.

Miten momentti mitataan?

Momenttimittauksia tehdään jommallakummalla seuraavista periaatteista:

  1. Staattinen mittaus, jossa kiristysmomentti tarkistetaan kiristysprosessin jälkeen
  2. Dynaaminen mittaus, jossa momenttia mitataan jatkuvasti koko kiristysprosessin ajan

Yhteenvetona voidaan todeta, että perinteisesti laadunvalvontaan sisältyy puristusvoimaa tuottavan vääntömomentin mittaus. Kiristystuloksiin vaikuttavat kuitenkin myös vaihtelu kitkassa tai komponenteissa. Tämän vuoksi on mitattava myös toinen arvo, joka on useimmiten kiristyskulma. Sekä vääntömomentin että kulman hallinta ja valvonta auttaa havaitsemaan vikoja, joita ovat esimerkiksi puuttuvat tiivisteet, virheellinen kierteisiin asettuminen, materiaaliongelmat ja käyttäjävirheet.
Varmistamalla kiristysprosessin laadun minimoit kalliit takaisinkutsut, uudelleenkäsittelyn ja takuuvaatimukset, jolloin maineesi pysyy tahrattomana.

Täydelliset tiedot löytyvät oheisesta e-kirjastamme!

  • Pocket Guide to Tightening Technique 3.2 MB, PDF