Ratkaisumme
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Teollisuuskokoonpano
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Tuotteet
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Kokoonpanotyökalut ja -ratkaisut
Materiaalinpoistotyökalut
Tuotteet
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Huolto
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Huolto
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Asiantuntijaosio
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Tuotteet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Vuokrakalusto
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Lauhdeveden käsittely
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Huoltosuunnitelmat
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi

Puettava teknologia auttoi GE Aviationia vähentämään huoltovirheitä

Suihkukoneiden valmistajat arvioivat kärsivänsä vuosittain miljoonatappiot, koska nestejohtojen ja -putkien sulkemiseen käytettäviä B-muttereita ei kiristetä oikein.

25. syyskuuta 2020

Jos B-muttereiden todetaan testeissä olevan liian löysällä tai ylikiristettyjä, moottori on korjattava ennen kuin sitä voidaan käyttää maksavia matkustajia kuljettavassa koneessa. Viime aikoihin asti muttereiden oikean kiristystason arvioimiseen ei ollut kovin montaa hyvää tapaa, vaan momenttiavainta käyttävän työntekijän piti vain luottaa omaan osaamiseensa ja arviointikykyynsä.

Pilottitutkimus Cincinnatissa – puettava teknologia vähentää huoltovirheitä

GE Aviation toteutti hiljattain pilottitutkimuksen, jossa selvitettiin puettavan teknologian hyödyntämistä virheiden vähentämisessä, tuotteiden laadun parantamisessa ja mekaanikkojen työn tehostamisessa. Tutkimuksessa testattiin useita erilaisia teknisiä ratkaisuja, kuten Google Glass -älylaseja, teolliseen käyttöön tarkoitettua lisätyn todellisuuden ohjelmistoa ja Atlas Copcon langatonta Saltus MWR-85TA -älymomenttiavainta.

MWR-85TA being utilised by GE Aviation in a wearable technology pilot

Atlas Copco lainasi GE:n tiimille pilottiohjelmaa varten langattoman Saltus MWR-85TA -momenttiavaimen, jonka kapasiteetti on 15–85 Nm. Atlas Copcolla on useita eri langattomia momenttiavainmalleja, joita voi käyttää puettavan teknologian kanssa.

Rohkaisevia tuloksia

Noin 85 % tutkimukseen osallistuneista 15 mekaanikosta totesi järjestelmän vähentävän valmistusvirheitä, ja 60 % mekaanikoista ilmoitti käyttävänsä mieluummin puettavaa teknologiaa kuin perinteisiä työtapoja. Kokenut mekaanikko suoriutui annetusta tehtävästä 35 minuutissa ilman laseja ja 32 minuutissa lasien kanssa, eli 8 % nopeammin. Myöhemmin samalta mekaanikolta kului toiseen työtehtävään 51 minuuttia perinteisillä työtavoilla ja 38 minuuttia lasien kanssa, eli työn tehokkuus parani 25 %. Kaikkien tutkimuksessa mukana olleiden mekaanikkojen osalta tehokkuus parani keskimäärin 8–11 %. Tehokkuus voi parantua vielä lisää, kun mekaanikot oppivat käyttämään laitteita paremmin.

Tutkimuksesta saadun tiedon perusteella GE arvioi voivansa säästää mutterinkiristystekniikan avulla kymmenessä vuodessa miljoonia.


Kiitokset GE:n Kristin Kloberdanzille, Ted Robertsonille, Jay Bischofille, Matt Geymanille ja Eric Ilselle

Lue lisää