Ratkaisumme
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Vuokrakalusto
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Raskaat laitteet ja koneet
Palvelemamme teollisuudenalat
Teollisuuskokoonpano
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Tuotteet
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Materiaalinpoistotyökalut
Tuotteet
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Huolto
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Huolto
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Industrial Tools & Solutions
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Lauhdeveden käsittely
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Huoltosuunnitelmat
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Tuotteet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut

Miten parantaa kokoonpanolinjan joustavuutta

Teollisuus 4.0:n osana kokemamme digitalisaatio muuttaa tuotantoalan todellisuutta perusteellisesti mekaniikan, elektroniikan ja ohjelmiston älykkään fuusion ansiosta.

Flexible production

Kyberfyysiset järjestelmät, joissa laitteet ovat keskenään vuorovaikutuksessa, mukautuvat tehokkaasti eri tilanteisiin ja käyttötarkoituksiin. Kyberfyysisten järjestelmien anturit lisäävät prosessien läpinäkyvyyttä, parantavat itseoptimointia ja mukautuvuutta ulkoisiin vaikutteisiin. Esimerkiksi tuotantoalan yritys, joka vastaanottaa tilauksia ja ohjeita pilvipalvelujen kautta ja tekee tuotantolinjaan tarvittavat muutoksen välittömästi, mukautuu erilaisten asiakkaiden tarpeisiin ja laatuvaatimuksiin muita joustavammin.

Joustavat tuotantojärjestelmät ovat entistä suositumpia, ja ne voidaan jakaa kahteen alueeseen: koneiden joustavuuteen ja linjaston joustavuuteen. Koneiden joustavuus viittaa mahdollisuuteen käyttää useita koneita samoihin toimintoihin sekä järjestelmän kykyyn mukautua esimerkiksi tuotantomäärien ja kapasiteetin muutoksiin. Linjaston joustavuus viittaa järjestelmän kykyyn mukautua uusiin tuotteisiin ja tuotteiden kokoamisjärjestykseen.

Edistyneimmissä toteutuksissa käytetään älypuhelimille optimoituja kojetauluja esitettäessä kehittyneiden algoritmien tuottamia tuloksia. Nämä algoritmit suorittava monimutkaisia, reaaliaikaisia optimointeja. Eräässä kanadalaisessa tapaustutkimuksessa havaittiin, että kehittyneen analytiikan avulla päivittäistä tuotantoa saatiin lisättyä 5–8 prosenttia, kun esimiehet pystyivät laatimaan ennakoivan analyysin pohjalta aikatauluja ja kohdistamaan henkilökuntaa ja laitteita entistä tehokkaammin.

Joustava kokoonpanolinja muuttuu ja mukautuu niin suunniteltujen kuin suunnittelemattomienkin muutosten mukaan, mikä on tärkeää edistyneen kokoonpanon ja älykkään valmistuksen kannalta. Tähän vaikuttavat esimerkiksi koneiden parantunut tehokkuus, työvoiman tuottavuuden lisääntyminen ja tuotantonopeuden kasvu.

IoT:n käytön on arvioitu vähentävän työtapaturmia tehdasympäristöissä 10–25 prosentilla, minkä lasketaan säästävän vuonna 2025 jopa 225 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuodessa.

Lataa julkaisu ja lue lisää älykkäästä tehdaskonseptistamme – portti teollisuus 4.0:an!